Tag Archives: Google

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: » Leistungsschutzrecht ή Lex Google, ένα καινούργιο πνευματικό δικαίωμα των εκδοτών»


Διαβάστε ένα άρθρο  για την πρόσφατη ψήφιση από το γερμανικό Κοινοβούλιο του νέου πνευματικού δικαιώματος των εκδοτών. Ποιο είναι το περιεχόμενο του νόμου, ποιες οι επιπτώσεις του, τι ακολουθεί

Ίρις Αργυριάδου

Στις 01.03.2013 ψηφίστηκε από το Γερμανικό Κοινοβούλιο ο επίμαχος νόμος με την επωνυμία «Leistungsschutzrecht».

Ποιo το περιεχόμενο;

Ο νόμος αυτός δημιουργεί ένα καινούργιο πνευματικό δικαίωμα:

 • Οι εκδότες τύπου (είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως εταιρεία) αποκτούν για ένα χρόνο το αποκλειστικό δικαίωμα να καθιστούν προσιτά στο κοινό για επαγγελματικούς σκοπούς τα δημοσιογραφικά δημοσιεύματα τους, ολόκληρα ή αποσπάσματα αυτών.
 • Εξαιρούνται μεμονωμένες λέξεις ή πολύ μικρά αποσπάσματα.
 • Επιτρέπονται δε εξ ολοκλήρου ή επιμέρους αναδημοσιεύσεις, εφόσον δεν γίνονται από επαγγελματικές μηχανές αναζήτησης ή επαγγελματικές υπηρεσίες, που επεξεργάζονται περιεχόμενα (news aggregators). Οι μηχανές αναζήτησης και οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να πληρώσουν κάποιο επαρκές αντίτιμο στον εκδότη.

Ποιες επιπτώσεις έχει αυτός ο νόμος;

Σύμφωνα με τις επεξηγήσεις για το σχετικό νομοσχέδιο ο νόμος αυτός αποβλέπει μόνο στην ενίσχυση των εκδοτών τύπου απέναντι στης μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου και στις ανάλογες υπηρεσίες επεξεργασίας κειμένων. Από την άλλη πλευρά, όπως ανέφεραν οι πράσινοι στην συζήτηση του νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο, ο νόμος αυτός είναι ανούσιος, καθότι οι ίδιες επεξηγήσεις αναφέρουν ρητά, ότι η αναφορά τίτλων ή πολύ μικρών αποσπασμάτων εξαιρείται, ειδικά για να επιτρέψει στις εν λόγω υπηρεσίες του διαδικτύου να περιγράψουν τα αποτελέσματα τους, χωρίς να πρέπει να υποβάλλουν κάποιο αντάλλαγμα.

Κατά μίαν άλλη διαδεδομένη άποψη, με τον νόμο αυτόν ενισχύεται μόνο νομικός κλάδος και όχι οι εκδότες τύπου, μιας και είναι τόσο αόριστος, ώστε να δημιουργεί περισσότερο δικαστικές διαμάχες παρά να λύνει τα υπάρχοντα προβλήματα. Συγκεκριμένα, ο νόμος όχι μόνο δεν ορίζει, πότε ένα απόσπασμα είναι πολύ μικρό και άρα επιτρεπτό, αλλά ούτε και πότε ο φέρων το δικαίωμα είναι εκδότης τύπου, ποιες ακριβώς είναι οι επαγγελματικές υπηρεσίες επεξεργασίας κειμένων και πώς θα υπολογίζεται η αμοιβή του εκδότη. Γι’ αυτόν το λόγο άλλωστε ορισμένοι νομικοί θεωρούν το νομοθέτημα αντισυνταγματικό.

Επισημαίνεται δε, ότι το ανώτατο γερμανικό δικαστήριο (Bundesgerichtshof) θεωρεί για τις φωτογραφίες, ότι η παρουσίαση στο κοινό των thumbnails (απόδοση μίας γραφικής σύνοψης της φωτογραφίας), δεν προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογράφου. Αναλόγως μέχρι τώρα η αναδημοσίευση των περιλήψεων ενός κειμένου (των λεγόμενων snippets) θεωρείτο επιτρεπτή, όπως ακριβώς και η αναπαραγωγή των τίτλων. Τώρα αναμένονται μεγάλες διαμάχες για την διευκρίνιση του επιτρεπτού μάκρους των snippet. Δεδομένου δε ότι στη Γερμανία η εξώδικη καταγγελία και δικαστική επιβολή ασφαλιστικών μέτρων παρέχει σε ισχυρούς οικονομικά ένα αποτελεσματικότατο όπλο, μιας και τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν αφενός να αποφασιστούν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (περίπου έξι μήνες και για τις δύο δικαστικές βαθμίδες) και αφετέρου έχουν πολύ υψηλό δικαστικό κόστος και έξοδα για τους διαδίκους, πέραν από τo απαγορευτικό αποτέλεσμα για την προσβαλλόμενη πράξη, όσοι παρουσιάζουν κείμενα στο διαδίκτυο, φοβούνται τώρα, ότι θα πέσουν θύματα διαφόρων αξιώσεων από τους εκδοτικούς οίκους, που θα έχουν κατασταλτική συνέπεια για τη λειτουργεία τους. Με τον νόμο αυτό θα ενισχυθούν έτσι οι ισχυροί, μεταξύ άλλων και η Google, που έχουν την ανάλογη οικονομική ευχέρεια ή να συμφωνήσουν ένα όποιο τέλος εκμετάλλευσης ή να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, ενώ μικρές ανερχόμενες, νεοσύστατες επιχειρήσεις εμποδίζονται δυσμενώς.

Ο νομικός σύμβουλος των ομοσπονδιακού συνδέσμου εκπροσώπων τύπου δηλώνει δε πέραν αυτών, ότι η συγκεκριμένη διαμόρφωση του κειμένου δεν αφορά μόνο στους λεγόμενοuς news aggregators αλλά συμπεριλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες, που κάπως επεξεργάζονται κείμενα στο διαδίκτυο επομένως και ειδήσεις μέσω Twitter ή περιλήψεις από RSS-Feeds για επαγγελματικούς σκοπούς.

Αμφίβολο είναι επίσης, αν ο εν λόγω νόμος πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή ενδέχεται να προσβάλλει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αν το Ευρωπαΐκό Δικαστήριο θα αποδεχτεί την σύσταση ενός τέτοιου καινούργιου πνευματικού δικαιώματος, πόσο μάλλον που αυτός κάνει διακρίσεις σε βάρος ενός, δηλ. των υπηρεσιών αναζήτησης και επεργασίας κειμένων, χωρίς να επιβαρύνει άλλους φορές, που επίσης αναδημοσιεύουν ειδήσεις για επαγγελματικούς λόγους, όπως ισχυρίζεται ο Σύνδεσμος των Επιχειρηματιών στο Διαδίκτυο.

Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ;

Για όλους αυτούς τους λόγους πολλές επιχειρήσεις στο internet και πρώτη απ’αυτούς η Google αλλά και εκπρόσωποι του τύπου, ο οργανισμός συντακτών και πολλοί νομικοί είναι αντίθετοι με το εν λόγω νομοθέτημα.

Οι Γερμανοί εκδότες τύπου  όμως όπως και πολλοί συνάδελφοι τους σε άλλες χώρες, εδώ και χρόνια έχουν προσπαθήσει να αναγκάσουν την Google και άλλες ανάλογες επιχειρήσεις να τους αποδώσουν κάποιο αντίτιμο από τις εισπράξεις των αναρτημένων διαφημίσεων στο διαδίκτυο. Έτσι το ανάλογο λόμπυ των εκδοτών με πρωτοστάτη τον πανίσχυρο Springer Verlag (τον εκδοτικό οίκο της BILD Zeitung) κατάφερε να αποσπάσει από την Merkel την υπόσχεση, για την δημιουργία αυτού του νέου δικαιώματος των εκδοτών. H υπόσχεση αυτή καταγράφτηκε μάλιστα στην συμμαχική συμφωνία για την δημιουργία της κυβέρνησης με τους Νεοφιλελεύθερους και η κυβέρνηση προσπάθησε να την υλοποιήσει πολύ πριν τις εκλογές.

Έτσι άρχισε από το 2009 μια συνεχής προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ανάγκης ενός σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο στην αρχική του μορφή συμπεριλάμβανε κάθε είδους αναπαραγωγή δημοσιεύματος σε σχέση με επαγγελματικές υπηρεσίες χωρίς να επιτρέπει κάποια εξαίρεση για μικρότερα αποσπάσματα. Με αυτήν την μορφή όμως το νομοσχέδιο συνάντησε σθεναρότατη αντίσταση σχεδόν από όλους τους φορείς του internet, από τους επιστήμονες αλλά και από τους ίδιους τους συντάκτες και δεν έφτασε καν για να συζητηθεί στο κοινοβούλιο. Αλλά και οι διορθώσεις που έγιναν δεν κατάφεραν να αλλάξουν την ως επί των πλείστων ενάντια κοινή γνώμη. Μόνο η πρόσφατη παρέμβαση των νεοφιλελεύθερων με την προαναφερθείσα εξαίρεση κατάφερε να δημιουργήσει μία βάση στα κυβερνητικά κόμματα και να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο.

Η κίνηση αυτή των Γερμανών εκδοτών τύπου έρχεται να συνεχίσει την υπάρχουσα συζήτηση στην Γερμανία για την επιβίωση του τύπου, που στην αναλογική μορφή του έχει υποστεί σοβαρές απώλειες στην αγορά αλλά και την έλλειψη βιώσιμων business plan στα online press media. Ανάλογες κινήσεις έχουν ήδη κάνει οι εκδότες στη Γαλλία, όπου επιτεύχθηκε συμφωνία με την Google για την οικονομική ενίσχυση ύψους 60 εκατ. ευρώ μίας ερευνητικής μονάδας για την μετάβαση από την αναλογικό στον ηλεκτρονικό κόσμο. Οι Βέλγοι συνάδερφοι τους προτίμησαν μία άμεση λύση και κατάφεραν να συμμετέχουν στα έσοδα του Google από τις διαφημίσεις, αφού αρχικά απείχαν παντελώς από το Google και αργότερα απείλησαν να επιφέρουν κι αυτοί ένα ανάλογο lex Google. Στη Βραζιλία 154 εκδότες απαγορεύουν στη Google news να αναφέρει τα δημοσιεύματά τους. Μία τελική λύση δεν έχει επιτευχθεί όμως.

Τι έπεται

Πολλοί όμως αμφιβάλλουν, ότι αυτός ο νόμος θα τεθεί  σε ισχύ και θα εγκριθεί από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στις 22.03.2013, όπου η κυβέρνηση έχει χάσει εν τω μεταξύ την πλειοψηφία. Ήδη όμως οι σοσιαλδημοκράτες δεν επέμειναν να ξαναεξεταστεί ο νόμος από την Συμβιβαστική Επιτροπή, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Εξ’ αλλού, όπως φαίνεται από το εκλογικό τους πρόγραμμα, δεν είναι αντίθετοι στην δημιουργία ενός κάποιου σχετικού εκδοτικού δικαιώματος, απλά διαφωνούν με την συγκεκριμένη μορφή του.

Ρεαλιστικά επομένως ο  νόμος αυτός θα τεθεί σε ισχύ για  να τροποποιηθεί, είτε από το ίδιο το κοινοβούλιο με όποια μελλοντική μορφή θα έχει αυτό μετά τις εκλογές ή από τα δικαστήρια.

*Η Ίρις Αργυριάδου είναι δικηγόρος στο Αμβούργο και στην Αθήνα και σχολιάζει την επικαιρότητα στο twitter στο @IrisArgyriadou

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

news247.gr

Παπούτσια με… φωνή από την Google!


Τις τεχνολογικές της ικανότητες επιδεικνύει η Google δίνοντας «φωνή» σε απλά πάνινα παπούτσια.

Τα «παπούτσια που μιλάνε» αναμένεται να κάνουν θραύση στις ΗΠΑ, αν κρίνουμε από την απήχηση που είχαν στο κοινό κατά την παρθενική τους εμφάνιση σε επίδειξη του γίγαντα της διαδικτυακής αναζήτησης.

Τα παπούτσια που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Zach Lieberman, διαθέτουν επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο, όπως και αισθητήρες στο κάτω μέρος. Επιπλέον, έχουν ενσωματωμένο Bluetooth ώστε να στέλνουν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει στο κινητό, κάνοντας διάφορα σχόλια, ενώ παραπέμπουν τους χρήστες να τα ανεβάσουν στον λογαριασμό τους στο Google+.

Πρακτικά, τα παπούτσια της Google μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του «γυμναστή» καθώς μπορούν να παρακινήσουν τους χρήστες στην άθληση. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης έχει ξεκινήσει το τρέξιμο αλλά έχει μεγαλύτερες αντοχές , τότε μπορούν να τον συμβουλεύσουν να τρέξει περισσότερο. Εάν πάλι ο χρήστης είναι… τεμπελάκος, τα παπούτσια που μιλάνε αναλαμβάνουν δράση παρακινώντας τον να σηκωθεί από τον καναπέ και να αθληθεί.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ABC, για την υλοποίηση του σχεδίου, η Google έχει την υποστήριξη της εταιρείας Adidas.

Η διεύθυνση της Google, πάντως έχει ξεκαθαρίσει πως στόχος της δεν είναι να ασχοληθεί με το χώρο των υποδήματος αλλά να προβάλει τις τεχνολογικές της δυνατότητες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

protothema.gr

Διασκεδάστε με 7 μικρά «κόλπα» του Google


Οι χρήστες υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων τελευταίας τεχνολογίας «απευθύνονται» στην ιστοσελίδα της Google για να βρουν κάποιες πληροφορίες, εικόνες ή κάποια παιχνίδια για να διασκεδάσουν.

Οι περισσότεροι όμως δεν γνωρίζουν πως μπορούν να… διασκεδάσουν και με την πρώτη σελίδα της δημοφιλούς ιστοσελίδας αναζήτησης.

1. Μπείτε μέσα στην οθόνη

Αν γράψετε στο πεδίο αναζήτησης elgoog.im, δηλαδή το «i’m Google» αντίστροφα, θα βρεθείτε αμέσως στο… εσωτερικό της οθόνης του υπολογιστή σας, καθώς όλα θα αντιστραφούν οριζόντια.

2. Κάντε γύρω-γύρω

Αν εισάγετε τη φράση «κάνε κωλοτούμπα» στην αγγλική μετάφραση, δηλαδή «do a barrel roll», θα δείτε την αρχική σελίδα του search να κάνει ξαφνικά στροφή 360 μοιρών.

3. Κατατροπώστε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης

Αν γράψετε στο πεδίο αναζήτησης τη φράση «Zerg Rush» θα δείτε δεκάδες χρωματιστούς χαρακτήρες «ο» να βομβαρδίζουν τα αποτελέσματα που θα έχει εμφανίσει το Google σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό που θα συμβεί στον υπολογιστή σας, προέρχεται από το βιντεοπαιχνίδι Starcraft, στο οποίο η φυλή των Zerg κατατροπώνει τους αντιπάλους.

Αυτό που πρέπει να κάνετε για να… σώσετε τις λέξεις που υπάρχουν στην οθόνη, είναι να επιτεθείτε και σεις στους χαρακτήρες «ο».

4. Κάντε beat box με βοηθό το Google

Μπείτε στην υπηρεσία μετάφρασης της Google, στο translate.google.com και ορίστε τα αγγλικά ως γλώσσα από την οποία πρέπει να μεταφραστεί ένα κείμενο. Στη συνέχεια, εισάγετε τους χαρακτήρες «pv zk bschk zk kkkkkkk» και πατήστε «μετάφραση».

Θα δείτε στο παράθυρο της μετάφρασης, στη δεξιά πλευρά της οθόνης, να εμφανίζεται ένα εικονίδιο ηχείου, το οποία θα σας τραγουδήσει το συγκεκριμένο κείμενο σε «beat box».

5. Κάντε το «δικό» σας Google

Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα αναζήτησης και πληκτρολογείστε τη λέξη «funnygoogle». Στη συνέχεια, κάντε «κλικ» στο πρώτο αποτέλεσμα. Εκεί, εισάγετε το όνομά σας ή ό,τι άλλο θέλετε και θα το δείτε αμέσως να γίνεται το λογότυπο μιας νέας μηχανής αναζήτησης.

6. Γράψτε στη γλώσσα του… Star Trek

Εσείς μπορεί να γνωρίζετε κάποιες ξένες γλώσσες πέραν των ελληνικών, αλλά μπορείτε να «δουλέψετε» και σε κάποιες που δεν μπορείτε να μάθετε σε κέντρα ξένων γλωσσών, όπως η διάλεκτος των Κλίνγκον, τη γλώσσα που μιλιέται από τους φανταστικούς Κλίνγκονς στο σύμπαν του Σταρ Τρεκ.

7. Υπολογίστε το… νόημα της ζωής και βρείτε το 42

Αν είστε σε… δίλημμα για το ποιο είναι το νόημα της ζωής, τότε θα βρείτε σίγουρα και αυτή την απάντηση στο Google.

Πληκτρολογήστε στη μηχανή αναζήτησης τη φράση «ποιά είναι η απάντηση για τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα;» στα αγγλικά («what is the answer to life, the universe, and everything?«) και αμέσως θα πάρετε την απάντηση.

Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί είναι το νούμερο 42, το οποίο προέρχεται από το μυθιστόρημα «Γυρίστε τον Γαλαξία με Ωτοστόπ» του Ντάγκλας Άνταμς.

Πηγή: iefimerida.gr

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

Η Google σας κλείνει τα αεροπορικά εισιτήρια με το Google Flights!


H Google δεν είναι πια μόνο μία μηχανή αναζήτησης. Πλέον ασχολείται με διάφορα άλλα επιχειρηματικά σχέδια, όπως ανάπτυξη εφαρμογών, λειτουργικού, πλοηγών ταξιδιού και άλλα. Με το νέο Flight Explorer, όμως, επιστρέφει για τα καλά στις υπηρεσίες αναζήτησης και μας παρουσιάζει, έστω και σε πιλοτική έκδοση, μία νέα μηχανή αναζήτησης πτήσεων.

Η νέα ιστοσελίδα θα παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος που θέλει να ταξιδέψει με αεροπλάνο όπως, λίστα τιμών, διαθεσιμότητα θέσεων, πρόγραμμα πτήσεων και πολλές άλλες.

Ο σχεδιασμός της υπηρεσίας είναι απλός και εύχρηστος. Tο μόνο που έχει να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται είναι να εισάγει την τοποθεσία αναχώρησης, τον προορισμό του, τις ημερομηνίες και ώρες που θέλει να πετάξει καθώς και τις αεροπορικές εταιρίες της επιλογής του.

Εν συνέχεια το Flight Explorer εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης, βασισμένο στα κριτήρια του χρήστη. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, επιλέγοντας ένα από αυτά να μεταβεί στο Google Flights για να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική αγορά των εισιτηρίων.

ΠΗΓΗ:

koolnews.gr

Η «νυχτερινή» έκδοση του Google Maps


Διαδραστική πρόσβαση στη «Μαύρη Σφαίρα» της NASA δίνει η Google

Η NASA έκανε τη βασική δουλειά και τώρα η σκυτάλη περνά στη Google προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο ευρύ κοινό.

Ο λόγος για τη «Μαύρη Σφαίρα» (Black Marble), τη σειρά φωτογραφιών που απεικονίζουν τη Γη, όπως φαίνεται τη νύχτα και δημιούργησε η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η εταιρεία-μεγαθήριο του διαδικτύου παίρνει τώρα σειρά, ανακοινώνοντας την έναρξη της δικής της εφαρμογής με τίτλο «η Γη τη Νύχτα» (Earth at Night).

Πρόκειται για μια νυχτερινή άποψη ολόκληρου του πλανήτη με βάση τις εικόνες της NASA. Βασίζεται στο Google Maps με τη διαφορά όμως, ότι ο πλανήτης βρίσκεται στο σκοτάδι.

«Χρειάστηκαν 312 περιστροφές για να έχουμε μια καθαρή εικόνα κάθε τμήματος της στεριάς και των νησιών» σημειώνει η Google στην περιγραφή που συνοδεύει το σχετικό project.

Στο νέο διαδραστικό χάρτη της Google, οι χρήστες μπορούν να κινηθούν από ήπειρο σε ήπειρο και να δουν πώς μοιάζουν οι διάφορες χώρες τη νύχτα.

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

 

Οι χάρτες εσωτερικών χώρων διαθέσιμοι και στην desktop έκδοση του Google Maps


Η αναβάθμιση της online υπηρεσίας Google Maps δίνει πλέον τη δυνατότητα στους χρήστες επιτραπέζιων PC να δουν στην οθόνη του υπολογιστή τους το εσωτερικό χιλιάδων κτιρίων μεγάλου ενδιαφέροντος, όπως εμπορικών κέντρων, αεροδρομίων ή μουσείων. Έτσι, θα μπορούν να ζουμάρουν στις κατόψεις αυτών των κτιρίων, ώστε να βρουν π.χ. σε ποιον όροφο και σε ποια θέση του εμπορικού κέντρου βρίσκεται το κατάστημα που αναζητούν ή πού είναι η συγκεκριμένη συλλογή στο μουσείο που πρόκειται να επισκεφθούν.

Χάρτες εσωτερικών χώρων έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά τον περασμένο Νοέμβριο, στην εφαρμογή του Google Maps για «έξυπνα» κινητά τα οποία βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Android. Τώρα, ο ιντερνετικός κολοσσός φέρνει το ίδιο χαρακτηριστικό και στην έκδοση του Google Maps για desktop. Σε ανάρτησή του στο Google+, ο ιντερνετικός κολοσσός αναφέρει πως στην υπηρεσία υπάρχουν περισσότερα από 10.000 κτίρια, από εννιά χώρες – μεταξύ άλλων, από τις ΗΠΑ, τη Δανία, το Βέλγιο, τη Βρετανία, την Ιαπωνία και τη Σουηδία.

Σε όλους αυτούς τους χάρτες προβάλλεται μία σειρά από χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως τα ATM ή τα επιμέρους τμήματα ενός πολυκαταστήματος. Η Google σχεδιάζει να εμπλουτίσει την υπηρεσία με πολύ περισσότερες κατόψεις, καθώς σχεδιάζει να χαρτογραφήσει το εσωτερικό αρκετών ακόμη κτιρίων. Επιπλέον, στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Βρετανία, η Google δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους κτιρίων μεγάλη επισκεψιμότητας να «ανεβάσουν» τους δικούς τους χάρτες στην πλατφόρμα.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

Ingress: Ένα mobile game «εναλλακτικής πραγματικότητας» από τη Google


Μία διαφορετική δραστηριότητα για την Google, ένα mobile game «εναλλακτικής πραγματικότητας» που διατίθεται μέσω δωρεάν Android εφαρμογής.
Πρόκειται για ένα project ενός πρώην στελέχους της εταιρείας, του John Hanke και του start-up του, Niantic labs, το οποίο λειτουργεί στο εσωτερικό του αμερικανικού κολοσσού.
Στόχος του Ingress, ενός augmented reality game, το οποίο χρησιμοποιεί ως «πλατφόρμα» του τον πραγματικό κόσμο, είναι, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, να σκεφτούμε πως, πλέον, η δύναμη ενός υπολογιστή βρίσκεται παντού και να δούμε το περιβάλλον με λίγο διαφορετικό τρόπο…
Σύμφωνα με την υπόθεση του παιχνιδιού, μία «μυστηριώδης» ενέργεια έχει ανακαλυφθεί από επιστήμονες στην Ευρώπη. Η προέλευση και ο σκοπός της παραμένουν άγνωστα, αλλά κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Έτσι, ή πρέπει να την ελέγξουμε ή αυτή θα μας ελέγξει…
Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν να ενσωματωθούν σε μία από τις δύο ομάδες του παιχνιδιού, τους «Πεφωτισμένους» («Enlighened») που θέλουν να ενδυναμώσουν αυτή την ενέργεια και την «Αντίσταση» («Resistance») που θέλει να την καταπολεμήσει. Μπορούν να συμμετέχουν χρήστες από οπουδήποτε στον κόσμο, καθώς η εφαρμογή εντοπίζει τη θέση τους και παρέχει πληροφορίες για το τοπικό πεδίο δράσης, αν και σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές θα υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός για πόρους.
Οι χρήστες μπορούν να εξασφαλίσουν την «ενέργεια» που απαιτείται για να συμμετέχουν στο παιχνίδι, συλλέγοντάς την μέσα από πραγματικά «μονοπάτια» (κάτι σαν μία εκδοχή του Pac-Man στον… πραγματικό κόσμο). Στη συνέχεια, την ξοδεύουν σε αποστολές, καθώς η εφαρμογή τούς οδηγεί σε τοποθεσίες γνώσης και πολιτισμού, όπως γκαλερί, βιβλιοθήκες και άλλα προσβάσιμα σημεία.
«Το concept είναι κάτι σαν το World of Warcraft, όπου ο καθένας στον κόσμο παίζει το ίδιο παιχνίδι» λέει ο Hanke και συνεχίζει «Είμαστε σίγουρα εμπνευσμένοι από τον J. J. Abraams, αλλά δε θέλουμε να αφήσουμε τους ανθρώπους σε μια «Lost» κατάσταση όπου θα βρίσκονται σε ένα φανταστικό κόσμο που δεν τελειώνει ποτέ».
Προς το παρόν, για να συμμετέχετε στο παιχνίδι, χρειάζεστε πρόσκληση, την οποία μπορείτε να ζητήσετε στην ιστοσελίδα του http://www.ingress.com/.
ΠΗΓΗ: pelop.gr

 

Νέο εργαλείο κατεβάζει όλα τα αρχεία σας από τις υπηρεσίες της Google!


Μία νέα υπηρεσία κυκλοφόρησε η Google με την οποία επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν backup όλα τα αρχεία που έχουν ανεβάσει στις υπηρεσίες της…

Η Google έδωσε στους χρήστες μία νέα υπηρεσία με την οποία  τους επιτρέπει να κατεβάσουν τα video τους από το Youtube σε περίπτωση που δεν θέλουν να τα έχουν πλέον online…
H νέα υπηρεσία ονομάζεται Google Takeout, επιτρέπει με ένα κλικ στο χρήστη να κατεβάσει όλα τα αρχεία που έχει ανεβάσει στις υπηρεσίες της Google σε περίπτωση που θέλει να τα αποσύρει τα αρχεία.
ΠΗΓΗ: newsit.gr

Η Google τιμά τον συγγραφέα του «Δράκουλα»


Στον Αβραάμ Μπραμ Στόκερ, συγγραφέα του θρυλικού «Δράκουλα» είναι αφιερωμένο το σημερινό doodle της Google, τιμώντας τον διάσημο Ιρλανδό συγγραφέα τρόμου που γεννήθηκε σαν σήμερα στο Κλόνταρφ της Ιρλανδίας στις 8 Νοεμβρίου 1847.

Λόγω άγνωστους προβλήματος υγείας, ο Μπραμ Στόκερ δεν ήταν σε θέση να περπατήσει ή να σταθεί όρθιος μέχρι τα επτά του χρόνια, μια εμπειρία που αποτυπώθηκε έντονα στο λογοτεχνικό του έργο και ειδικά στον «Δράκουλα».

Το μυστήριο της υπόθεσης είναι ότι όσο άγνωστη ήταν η ασθένεια από την οποία έπασχε άλλο τόσο ήταν και η ανάρρωσή του, καθώς οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια.  Ο Μπραμ Στόκερ όχι μόνο κατόρθωσε να υπερνικήσει την αναπηρία του, αλλά έγινε ένας εξαίρετος αθλητής και ποδοσφαιριστής κατά την διάρκεια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου.

Το 1870 παίρνει το πτυχίο του στα μαθηματικά και πιάνει δουλειά ως δημόσιος υπάλληλος στο Δουβλίνο. Παράλληλα γράφει θεατρικές κριτικές στην εφημερίδα «Dublin Evening Mail», που ο ιδιοκτήτης της ήταν ο συγγραφέας τρόμου Τζόσεφ Σέρινταν λε Φανού.

Το 1878 παντρεύτηκε την Φλόρενς Μπάλκομπ, που ήταν πρώην σύζυγος του Όσκαρ Ουάιλντ. Μαζί εγκαθίστανται στο Λονδίνο όπου ο Μπραμ Στόκερ αναλαμβάνει τα ηνία του Θεάτρου Λυσόμ, μια θέση που θα διατηρήσει για 27 ολόκληρα χρόνια.

Απέκτησε ένα μονάχα παιδί, τον Ίρβινγκ Νοέλ Στόκερ, που γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου το 1879.

Για να γράψει τον «Δράκουλα», εμπνεύστηκε από έργα των Έμιλι Γκέραρντ, Τζον Γουίλιαμ Πολιντόρικαι Τζόσεφ Σέρινταν λε Φανού. Στη συνέχεια έγραψε και άλλα μυθιστορήματα όπως «Το Μυστήριο της Θάλασσας» (1902), «Το Κόσμημα των επτά αστεριών» ( 1904) και την «κυρία με το Σάβανο» ( 1909), ωστόσο κανένα δεν πλησίασε την δημοτικότητα και την ποιότητα του Δράκουλα.

Στο κέντρο της πολιτικής του προσοχής βρέθηκε το θέμα της Ιρλανδίας και της πολιτικής της θέσης μέσα στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Ο ίδιος ήταν οπαδός του Φιλελεύθερου Κόμματος και αντίθετα με την πλειοψηφία των συμπατριωτών του επιζητούσε την αυτονομία της Ιρλανδίας μέσα στο βρετανικό στέμμα και όχι την ανεξαρτησία του νησιού.

Ο Μπραμ Στόκερ, πέθανε στις 20 Απριλίου 1912 στο Λονδίνο σε ηλικία 64 ετών, ύστερα από μια σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων.

ΠΗΓΗ: pkool.gr

Το Google Nexus 7 ASUS στην Ελλάδα από τις 12 Νοεμβρίου


Η λιανική του τιμή διαμορφώνεται στα 269 ευρώ

Η συσκευή θα έχει βάρος 340 γραμμαρίων και διάρκεια μπαταρίας 9,5 ώρες [Πηγή: REUTERS/Kim Hong-Ji/Files]

Στις 12 Νοεμβρίου ξεκινά η εμπορική διάθεση της ταμπλέτας Google Nexus 7 ASUS, που φέρνει κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα η WestΝet, η εταιρία του Ομίλου Olympia Development του κ. Πάνου Γερμανού.
Το Google Nexus 7 ASUS διαθέτει την τελευταία έκδοση του Android Jelly Bean 4.1, επεξεργαστή NVIDIA Tegra 3 T30L Quad-core και οθόνη HD 7 ιντσών LED, τεχνολογίας IPS.
Ακόμη, έχει Wi-Fi, σύστημα GPS, κάρτα γραφικών GeForce 12-core,  ενσωματωμένο 3D stereo, οθόνη αφής με 10 δάχτυλα, δυνατότητα αυτόματης αλλαγής σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη και εμπρόσθια κάμερα 1.2 MP, που μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες ή βίντεο και να πραγματοποιήσει βιντεοκλήσεις.
Η ταμπλέτα έχει βάρος 340 γραμμαρίων, διαστάσεις 198.5x120x10.45mm, μπαταρία με χρόνο αναμονής 300 ώρες και 9,5 ώρες διάρκεια σε χρήση (8 ώρες βίντεο HD, 10 ώρες πλοήγησης στο internet και 10 ώρες ανάγνωσης), οθόνη scratch-resistant Corning Fit Glass και μνήμη 16GB.
Σύμφωνα με τη WestΝet, η προτεινόμενη λιανική τιμή του Google Nexus 7 ASUS  διαμορφώνεται στα 269 ευρώ. Η πώλησή της ταμπλέτας θα γίνεται μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των CYTA, Κωτσόβολος, Media-Markt, Multirama, Public, WIND και άλλα επιλεγμένα σημεία.

ΠΗΓΗ: tovima.gr

 

Αρχαίο μυστήριο λύνεται με τη βοήθεια του Google Earth


Οι επιστήμονες γνωρίζουν από καιρό ότι τα τούβλα ψαμμίτη που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του διάσημου ναού Άνγκορ Βατ και άλλων μνημείων στην αρχαία πόλη της Καμπότζης Άνγκορ προήλθαν από λατομεία, στους πρόποδες του ιερού βουνού που βρίσκεται κοντά στα μνημεία.

Αλλά πώς τα 5 εκατομμύρια έως 10 εκατομμύρια τεμάχια, κάποια βάρους άνω των 1500 kg, έφτασαν μέχρι το Άνγκορ; Οι ερευνητές αναφέρουν σε ένα άρθρο στην Journal of Archaeological Science ότι όταν εξετάστηκαν οι χάρτες του Google Earth της περιοχής, είδαν τις γραμμές που έμοιαζαν με ένα δίκτυο μεταφοράς.

Περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι οι γραμμές είναι μια σειρά από κανάλια, που συνδέονται με σύντομα τμήματα του δρόμου και με το ποτάμι και οδηγούν από τα λατομεία κατευθείαν στο Άνγκορ

Οι δρόμοι και τα κανάλια-μερικά από τα οποία έχουν ακόμα νερό- μπορούσαν να κουβαλήσουν τα τούβλα σε ένα συνολικό ταξίδι 37 χιλιομέτρων περίπου, την περίοδο από τον 9ο έως τον 13ο αιώνα.

Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν εάν τα τούβλα επέπλεαν κατά μήκος των καναλιών με σχεδίες ή μέσω κάποιας άλλης μεθόδου. Οι μελετητές υπέθεσαν πρόσφατα ότι τα τούβλα επέπλεαν κατεβαίνοντας ένα κανάλι προς την λίμνη Τόνλ Σαπ και στη συνέχεια προς τα πάνω στο ποταμό Σίεμ Ριπ, σε μια διαδρομή 90 χιλιομέτρων.

Το δίκτυο καναλιών θα πήρε πολλούς μήνες και χιλιάδες εργάτες για να κατασκευαστεί, αλλά θα ήταν μόνο μια ημέρα εργασίας για τους ικανότατους μηχανικούς του Κχμερ, των οποίων οι περίτεχνες δεξαμενές και τα άλλα υδραυλικά έργα στο Άνγκορ εξακολουθούν να εμπνέουν δέος.

Πηγή: iefimerida.gr

Η Google προειδοποιεί τους χρήστες Gmail για ενδεχόμενο hack


H Google δημοσίευσε νέα ανακοίνωση για τους χρήστες του Gmail με την οποία προειδοποιεί για ενδεχόμενη παραβίαση των λογαριασμών τους από hackers. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Πιστεύουμε ότι κρατικώς επιχορηγούμενοι hackers ενδεχομένως προσπαθούν να παραβιάσουν τους λογαριασμούς ή τους υπολογιστές σας.

Πιθανότατα έχετε λάβει emails που περέχουν συνημμένα με κακόβουλο λογισμικό, links για download κακόβουλου software ή και πλαστές ιστοσελίδες σχεδιασμένες να υποκλέπτουν τους κωδικούς σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες. Τα εσωτερικά συστήματα της Google δεν έχουν παραβιαστεί και το μήνυμα μας δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη καμπάνια.

Επιπλέον το μήνυμα καλεί τους χρήστες να προστατευτούν και περιέχει σύνδεσμο για το Google Support Page. Σε περίπτωση πάντως που είστε προσεκτικοί (και ορισμένες φορές καχύποπτοι) και λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας δεν έχετε κανένα απολύτως λόγο να φοβάστε…

Πηγή:techit

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:real.gr

Τα αυτοκίνητα της Google θα αλλάξουν πραγματικά τη ζωή μας. Πόσο πρέπει να φοβόμαστε ότι θα γίνουμε «αχρείαστοι»;


Την περασμένη εβδομάδα, υπεγράφη στα κεντρικά γραφεία της Google, μία απόφαση από τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνια των ΗΠΑ που είναι περισσότερο ιστορική απ’ όσο θα φανταζόσασταν. Ο Κυβερνήτης υπέγραψε την νόμιμη κυκλοφορία των αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, από το 2015 στους δρόμους της περιφέρειάς του.

Η λογική του είναι απλή. Τα υβριδικά Toyota Prius που έχουν «αλλάξει» οι μηχανικοί της Google, εδώ και καιρό δοκιμάζονται και τα στατιστικά τους είναι εκπληκτικά. Στα 300.000 χιλιόμετρα δοκιμών στους δρόμους της πολιτείας, όλα αυτά τα χρόνια, έχει συμβεί ένα μόνο ατύχημα και αυτό προκλήθηκε από ένα κανονικό αυτοκίνητο με ένα κανονικό οδηγό που έπεσε πάνω σε ένα όχημα της Google. Ο Sergey Brin από την μεριά του, ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεση της Google να έχει βγάλει στην παραγωγή τέτοια αυτοκίνητα μέσα στην επόμενη 5ετία. Ε και;

Ξεφύγετε λίγο από την λογική ότι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό της Google είναι κάτι σαν την επίσκεψη του Curiosity στον Άρη και τις φωτογραφίες που μας στέλνει από εκεί. Τα νέα αυτοκίνητα της Google αποτελούν ένα πραγματικό σταθμό στην ιστορία μας ως ανθρωπότητα ως η στιγμή που το λογισμικό γίνεται εντελώς ικανό να κάνει πράγματα καλύτερα απ’ ότι τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι.

Τα νέα αυτοκίνητα της Google, τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, σηματοδοτούν την εποχή που ένα μεγάλο μέρος της «χειρωνακτικής» εργασίας, της συμβολής του ανθρώπου δηλαδή, στην παραγωγικότητα δεν έχει λόγο ύπαρξης. Είναι αυτό το μεταίχμιο που πολλοί οικονομολόγοι όπως οι καθηγητές του MIT Eric Brynjolfsson και Andrew McAfee περιγράφουν στο λίγο ενοχλητικό βιβλίο τους Race Against the Machine, στο οποίο η τεχνολογία που αναπτύσσεται, είναι η τεχνολογία που θα μειώσει ακόμα περισσότερο την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό. Όπως όταν ο Ford την περίοδο 1908-1915 εισήγαγε την γραμμή παραγωγής στις διαδικασίες της εταιρείας του, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας για του εργαζόμενούς του, την εποχή μετά την κρίση του 1936, οι περισσότερες εταιρείες επένδυσαν σε μία τέτοια τεχνολογία χωρίς να επενδύσουν όμως σε «ισόποσο» ανθρώπινο δυναμικό. Η γραμμή παραγωγής και η τεχνολογία πίσω από αυτές τους επέτρεψαν να κάνουν κάτι τέτοιο και να εξασφαλίσουν την παραγωγή και την κερδοφορία τους. Κάτι τέτοιο προβλέπουν και οι κύριοι παραπάνω. Μάλλον, δεν το προβλέπουν…. Το παρατηρούν να συμβαίνει.

Μία από τις «αδιαμφισβήτητες» ικανότητες που έχουν αναπτύξει οι άνθρωποι, δηλαδή, να οδηγούν αυτοκίνητα φαίνεται να μην είναι χρήσιμη πια. Ούτε και επιθυμητή. Οι νέες γενιές δεν νοιάζονται τόσο να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο. Οπότε το τετράτροχο περνάει στη σφαίρα του «εργαλείου» και όχι της επιθυμίας. Και δεν μιλάμε για κοινωνίες όπως αυτή της Ελλάδας που βιώνει με βίαιο τρόπο την οικονομική κρίση. Μιλάμε και για πιο Δυτικές κοινωνίες που βίωσαν με ένα ανάλογο τρόπο την κρίση ήδη από το 2007. Με το δεδομένο λοιπόν πως οι υπολογιστές αποκτούν όλο και περισσότερη υπολογιστική δύναμη, τα πάλαι ποτέ επιτεύγματα της τεχνολογίας γίνονται πιο έξυπνα, άρα λιγότερο εξαρτώμενα από τον ανθρώπινο χειρισμό, αλλά και γιατί η τεχνολογία φτιάχνεται με την προοπτική να είναι περισσότερο αξιόπιστη και ακούραστη από τον άνθρωπο, υπάρχουν οι οικονομολόγοι που μιλούν ανοιχτά για το πέρασμα του ανθρώπου στην αχρηστία, όσον αφορά την παραγωγή.

Είναι, όμως, η υιοθέτηση των αυτοκινήτων χωρίς οδηγό από τη Google, καλή αφορμή να τρομοκρατηθούμε ότι θα μείνουμε χωρίς δουλειά; Όσο κι αν στα δικά μας αυτιά ακούγεται τρομακτικό με την ανασφάλεια που περνάμε οι περισσότεροι καθημερινά σε σχέση με την επιβίωσή μας, μία μικρή ματιά στην ιστορία μας δείχνει πως, εκεί που μπήκε η τεχνολογία να κυριαρχήσει και να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, ο ίδιος ο άνθρωπος ανέπτυξε άλλες ικανότητες που αποδείχτηκαν εξίσου πολύτιμες, απλά διαφορετικές. Ο ίδιος ο Άνθρωπος εκπαιδεύτηκε να αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία, αλλά και να την εξελίσσει ή να δημιουργεί καινούρια.

Όλα τα παραπάνω, υποδεικνύονται από την λογική και την ιστορία. Τι πιστεύετε βαθιά μέσα σας, όμως; Τα «έξυπνα» αυτοκίνητα που δεν μας χρειάζονται ως οδηγούς, αλλά μας εξυπηρετούν σαν επιβάτες, αποτελούν ένα υπαρκτό κίνδυνο για την επιβίωσή μας ως εργαζόμενοι και θα δημιουργήσουν μία νέα στρατιά ανέργων ή απλά είναι άλλη μία τεχνολογική εξέλιξη που θα δούμε στην καθημερινότητά μας και με την ίδια ταχύτητα θα την αξιοποιήσουμε και θα αναπτύξουμε άλλες ικανότητες που θα μας κάνουν χρήσιμους;

Πηγές: Guardian, Wikipedia, Race Against the Machine

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: digitallife.gr

Ξεπέρασε τα 25 δισ. downloads το Google Play


Πενθήμερος εορτασμός από την Google

Με πενθήμερο εορτασμό αποφάσισε να γιορτάσει η Google την επιτυχημένη πορεία του Google Play. Καθόλου άδικα άλλωστε καθώς το ηλεκτρονικό της κατάστημα ξεπέρασε τα 25 δισεκατομμύρια downloads από χρήστες συσκευών Android παγκοσμίως.

Τι εννοούμε όμως όταν λέμε εορτασμό; Τις γενναίες εκπτώσεις φυσικά! Ανάμεσα τους πακέτα εφαρμογών από τις Gameloft, EA, Rovio, Full Fat κλπ., τα οποία μπορούν οι χρήστες να κατεβάσουν μόνο με 0.25 ευρώ. Αν και δεν είναι όλες διαθέσιμες στην ελληνική έκδοση καλύτερα μην χάνετε χρόνο.

 

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

 

Facebook: Αυτόματο sharing φωτογραφιών


Μια νέα υπηρεσία αυτόματου συγχρονισμού φωτογραφιών από κινητά τηλέφωνα Android δοκιμάζει το Facebook η οποία θα σας επιτρέπει να ανεβάζετε αυτόματα τις φωτογραφίες σας στο κοινωνικό δίκτυο.

Η υπηρεσία με το όνομα «Photo Sync» θυμίζει την αντίστοιχη της Google+ και του Apple Photostream. Κάθε φορά που θα τραβάτε μια νέα φωτογραφία με το Android κινητό σας, αυτή αυτομάτως θα «ανεβαίνει» στο προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο.

Δεν δημοσιεύεται αυτόματα όμως, παραμένει σε μορφή private στην κατηγορία «Synced from Phone» μέχρι να την δείτε και να την κοινοποιήσετε εσείς.

Η υπηρεσία Photo Sync θα είναι διαθέσιμη αρχικά σε συγκεκριμένους χρήστες, ακολουθώντας την πάγια τακτική της εταιρείας όσον αφορά νέα χαρακτηριστικά.

Το Facebook επιβεβαίωσε στο The Verge πως δοκιμάζει την υπηρεσία σε «εξαιρετικά μικρή» κλίμακα αλλά δεν ανέφερε το αν και πότε σκοπεύει να την κάνει διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες.

Για να δείτε αν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο προφίλ σας, μπορείτε να ανοίξετε το Facebook for Android στο κινητό σας, να μπείτε στο Timeline σας και να ανοίξετε τα άλμπουμ των φωτογραφιών σας.

Αν εμφανίζεται ένα κουμπί συγχρονισμού τότε το Photo Sync είναι διαθέσιμο και μπορείτε να το ενεργοποιήσετε.

ΠΗΓΗ:http://techtv.gr

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  mypoco.net

Google Chrome για Android, αναβάθμιση με βελτιώσεις σε ασφάλεια και σταθερότητα


Η Google αναβάθμισε την εφαρμογή του δημοφιλούς browser της για συσκευές Android, καθιστώντας το σερφάρισμα πολύ πιο σταθερό και ασφαλές.

Η νέα έκδοση (M18.1) φέρνει μαζί της νέες δυνατότητες στα video controls του YouTube -τα οποία στο εξής δουλεύουν εξίσου καλά και σε full-screen- ενώ αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα της συνέχισης του video μετά από το κλείδωμα της οθόνης.

Τέλος για τους χρήστες της τελευταίας έκδοσης του λειτουργικού Android 4.1 Jelly Bean ισχυροποιείται και το sandboxing εφαρμογών για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια. H Google σχολιάζει:

Η ασφάλεια είναι μια από τις βασικές αρχές του Chrome και μιας και και χρήση του mobile browsing πολλαπλασιάζεται, έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε στους χρήστες μια ασφαλή εμπειρία πλοήγησης, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιεί. Με την αναβάθμιση του Chrome για Android, η πλοήγηση σας στο Internet μόλις έγινε πιο ασφαλής.

Το Chrome για Android μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το Google Play [download link].

ΠΗΓΗ: techgear.gr

Ποιες χώρες είναι καλύτερες σε τι;


Μπορούν οι Νορβηγοί να συναγωνιστούν τους φημισμένους σεφ του Παρισιού; Θα περίμενε κανείς οι «ασπρουλιάρηδες» Άγγλοι να γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα μυστικά της ομορφιάς; Γιατί οι Κινέζοι ποντάρουν στην μόρφωση και ποιος λαός υπερέχει σε… χτίστες; Η Telegraph επιχειρεί ένα ιδιότυπο chart εθνικοτήτων σε οκτώ σημαντικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, βασισμένο στις επιδόσεις κάθε κράτους στους πιο γνωστούς διεθνείς διαγωνισμούς. And the winner is…

 

 • Μαγειρική: Οι Νορβηγοί… το ψήνουν

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η σκανδιναβική χώρα έχει σαρώσει κάθε βραβείο στις διεθνείς Ολυμπιάδες της Κουζίνας και στον θεσμό του Bocuse d’Or. Με 14 πόντους στο σύστημα μέτρησης του θεσμού, η Νορβηγία προηγείται στον παγκόσμιο χάρτη, ενώ ακολουθεί η Σουηδία με 14 και η Γαλλία με 11 πόντους. Οι Γάλλοι σεφ πάντως δικαιολογούν τον εαυτό τους, λέγοντας πως ποντάρουν στην διαχρονική ποιότητα των εστιατορίων τους –γι’ αυτό άλλωστε προηγούνται σε αστέρια Μισελέν. Αντίθετα, για τους Νορβηγούς σεφ, υποστηρίζουν πως απλώς προπονούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στις συνταγές του διαγωνισμού, ποντάροντας σε αυτούς και όχι στους Νορβηγούς πελάτες. Ούτε στα αστέρια Μισελέν, πάντως, καταφέρνουν να πρωτεύσουν οι Γάλλοι, καθώς, παραδόξως, κρατούν τα ηνία οι Ιάπωνες με 32 εστιατόρια που έχουν από… τρία αστέρια.

 • Κομμωτική και αισθητική: Γάλλοι στην… τρίχα, Βρετανοί στην… τσίτα

Οι περισσότεροι celebrities εμπιστεύονται για το look των μαλλιών τους Γάλλους κομμωτές, κι αυτό δεν είναι τυχαίο: Η Γαλλία κατέχει την πρώτη θέση σε νίκες στον διεθνή διαγωνισμό Κομμωτικής WorldSkills, με βάση τις κατατάξεις της τα τελευταία εκατό χρόνια – έπονται η Νότια Κορέα και η Φινλανδία. «Η γαλλική εκπαίδευση στον τομέα είναι εξαιρετική. Μαθαίνεις την Ιστορία, την θεωρία, τον τρόπο να κάνεις τα μαλλιά να ανταποκρίνονται στο σχήμα του προσώπου και να σχεδιάζεις το τελικό αποτέλεσμα πριν αρχίσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Intercoiffure France.

Η μεγάλη έκπληξη, πάντως, έρχεται από την Γηραιά Αλβιόνα, η οποία πρωτεύει στον τομέα της αισθητικής και του καλλωπισμού. Συγκεκριμένα, η Βρετανία, στον ίδιο θεσμό, χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη στη φροντίδα του δέρματος και του σώματος, στο μασάζ και στο make-up. Η εξήγηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, κρύβεται στην δεκαετία του ’60, κατά την οποία η καρδιά της μόδας και των τεχνών χτυπούσε στο Λονδίνο και επομένως οι σπεσιαλίστες αισθητικοί της Βρετανίας δεν έχουν χάσει από τότε τη φόρα και τη φόρμα τους.

 • Ποσοστό αλφαβητισμού: Η μόρφωση… κάνει τον Κινέζο

Πρόσφατη έρευνα που διήρκεσε 15 χρόνια απεφάνθη: Οι επιδόσεις των κατοίκων της Σαγκάης σε μαθησιακό επίπεδο είναι αξεπέραστες. Το 25% των εφήβων κατοίκων της Σαγκάης ανήκουν στους άριστους μαθητές, που μπορούσαν να λύσουν με ευκολία περίπλοκα μαθηματικά προβλήματα – την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος αριστείας 65 χωρών βρισκόταν στο 3%. Τα κινεζικά σχολεία φημίζονται για την πειθαρχία που επιβάλλουν και την αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, τα δεδομένα αναφέρονται αποκλειστικά στην αστική κοινωνία της Σαγκάης και δεν λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία από την υπόλοιπη «επαρχιακή» Κίνα. Σε αυτό το επίπεδο, ο αλφαβητισμός του ενήλικου πληθυσμού της Κίνας σε φτάνει το 94%, αρκετά πίσω από την διεκδίκηση των πρωτείων, που μοιράζονται η Λετονία και η Εσθονία με 99,8%.

 • Αρχιτεκτονική: Μια υπόθεση… βρετανική

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κατακτήσει τον τελευταίο αιώνα περισσότερα Βραβεία Pritzker και Χρυσά Βασιλικά Μετάλια Αρχιτεκτονικής από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της φημισμένης βρετανικής ικανότητας στην αρχιτεκτονική είναι ο Richard Rogers, που σχεδίασε το παριζιάνικο Κέντρο Πομπιντού και το Κτίριο Lloyd’s του Λονδίνου. Οι επιδόσεις των Βρετανών οφείλονται, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων, στην φιλελεύθερη εκπαίδευση αλλά και στις επιρροές από την πολυπολιτισμική κοινωνία.

 • Μαθηματικά και οικονομία: (Και πάλι…) Γαλλία

Από το 1990 ως σήμερα, υπήρξαν 22 νικητές του “Fields Medal”, που θεωρείται το αντίστοιχο του Βραβείου Νόμπελ για τα Μαθηματικά. Οι 13 από αυτούς προέρχονται από δύο μόλις χώρες, τη Ρωσία και τη Γαλλία. Η Ρωσία έχει περισσότερους νικητές (7), αλλά διαθέτει τον διπλάσιο πληθυσμό σε σχέση με τη Γαλλία. Έτσι, τελικά, είναι πιο εύκολο να συναντήσεις μια μαθηματική διάνοια στη Γαλλία. Μάλιστα, η μαθηματική σκέψη εφαρμόζεται άριστα και στις οικονομικές επιστήμες, καθώς οι Financial Times τοποθετούν έξι γαλλικά Ιδρύματα στο παγκόσμιο top 10 της κατάρτισης οικονομολόγων.

 • Οικοδόμηση: Η Νότια Κορέα… ξέρει να χτίζει

Οι καλύτεροι οικοδόμοι του κόσμου γεννιούνται στην Νότια Κορέα, αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα στον αντίστοιχο διαγωνισμό του WorldSkills. Η ίδια εθνικότητα καταφέρνει να έχει τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την οικοδόμηση: Εργασίες υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, διακόσμησης και ικανότητες χτίστη. Ακολουθούν η Ελβετία, η Γερμανία και η Αυστρία.

 • Πληροφορική: Υπόθεση αμερικανική

Δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη: Η πολιτεία της Καλιφόρνιας διαθέτει τα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα που ασχολούνται με την Πληροφορική – στο Stanford για παράδειγμα σπούδασαν οι δημιουργοί της Google. Πάντως, οι ίδιοι οι «σπεσιαλίστες των υπολογιστών» της Καλιφόρνιας φοβούνται πως τα πρωτεία τους κινδυνεύουν από την άνοδο των Ασιατών στον τομέα. Η Ινδία και η Κίνα συνεχώς ανεβαίνουν στην κατάταξη.

 • Ιατρική έρευνα: Το Ισραήλ… ψάχνεται

Οι πιο έγκυροι θεσμοί που βραβεύουν τις επιδόσεις στην ιατρική έρευνα είναι τα βραβεία Nobel, Wolf και Lasker. Αν μετρήσουμε πόσα βραβεία έλαβε κάθε κράτος, οι ΗΠΑ –αναμενόμενα- θα προηγούνται. Αν όμως λάβουμε υπόψη τον πληθυσμό κάθε χώρας, θα αντιληφθούμε πως τα περισσότερα εργαστηριακά επιτεύγματα αναλογικά, συμβαίνουν στο Ισραήλ, που έχει την τελευταία δεκαετία πέντε νικητές (έναν νικητή για κάθε 1,6 εκατομμύρια κατοίκους, την ίδια στιγμή που η αναλογία των ΗΠΑ είναι ένας νικητής ανά 10,8 εκατομμύρια κατοίκους). Με την ίδια λογική, ο Καναδάς και η Αυστραλία ακολουθούν το Ισραήλ και προηγούνται των ΗΠΑ. Οι επενδύσεις του Ισραήλ στις έρευνες είναι πρωτοφανείς, λένε οι επαΐοντες, αλλά τονίζουν πως όσον αφορά τις χρηματικές επενδύσεις, η Βρετανία ποντάρει τα περισσότερα χρήματα στον κόσμο στις εργαστηριακές μελέτες.

Βρες Δώρο…!!!!!


Βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για δώρα όπου και αν βρίσκεστε!!

Το «Βρες Δώρο» είναι ένας έξυπνος τρόπος που σας βγάζει από το αδιέξοδο του τι δώρο να επιλέξετε για κάθε περίσταση. Είτε πρόκειται για ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, είτε για κάποια επαγγελματική υποχρέωση, ο Μάγος Δώρων μας σας προτείνει πρωτότυπες ιδέες και λύσεις.

Εφαρμογή για iPhone

iPhone

Κατεβάστε από Apple Store

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώσετε στο περίπου πόσα χρήματα διαθέτετε, το φύλο του παραλήπτη του δώρου και στη συνέχεια είτε διαλέγετε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες κατηγορίες από τις περίπου 80 διαφορετικές που σας προτείνουμε, είτε το αφήνετε τελείως στην τύχη. Ο Μάγος Δώρων μπορεί να σας προτείνει μέχρι 50 διαφορετικά προϊόντα σε ελάχιστο χρόνο. Αν βρείτε κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση, μπορείτε να καλέσετε άμεσα το κατάστημα και να παραγγείλετε το προϊόν τηλεφωνικά ή να το αγοράσετε online σε 1 λεπτό από την ιστοσελίδα μας.
ΠΗΓΗ: coinmad.com

Γυαλιά με… κάμερα και σύνδεση στο Ίντερνετ!


Η Google παρουσίασε την Τετάρτη στο Σαν Φρανσίσκο την πρώτη γενιά ενός ζευγαριού φουτουριστικών γυαλιών με ενσωματωμένη κάμερα και σύνδεση στο Ίντερνετ και τα οποία θα κυκλοφορήσουν στην αγορά ύστερα από δυο χρόνια και πλέον.

Ο συνιδρυτής της Google Σέρτζι Μπριν, παρουσίασε τα γυαλιά αυτά στην ετήσια συνάντηση των δημιουργών εφαρμογών για συσκευές πληροφορικής, στο Σαν Φρανσίσκο.

Αλεξιπτωτιστές έκαναν επίδειξη του νέου προϊόντος βιντεοσκοπώντας και μεταδίδοντας απευθείας, μέσω των γυαλιών τους, την πτήση και στη συνέχεια την προσγείωσή τους στη στέγη του Συνεδριακού Κέντρου του Σαν Φρανσίσκο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που το σχέδιο αυτό πήγε καλά. Δεν το περίμενα», δήλωσε ο Μπριν πριν παρουσιάσει ένα δείγμα «Explorer» των Γυαλιών Google που οι δημιουργοί εφαρμογών συσκευών πληροφορικής μπορούν να αγοράσουν για 1.500 δολάρια.

Το μοντέλο αυτό της πρώτης γενιάς θα είναι διαθέσιμο στις αρχές του 2013, πριν από την κυκλοφορία στο εμπόριο, ένα χρόνο αργότερα, ενός μοντέλου για το ευρύ κοινό.

Τα Γυαλιά Google είναι εφοδιασμένα με ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο και μπορούν να συνδεθούν με το Ίντερνετ μέσω wifi ή Bluetooth. Μικρά κείμενα και μηνύματα μπορούν να εμφανίζονται σε μίνι οθόνες στους φακούς των γυαλιών.

Ο συνιδρυτής της Google τόνισε ότι ο ίδιος φορά τον περισσότερο καιρό ένα πρωτότυπο των Γυαλιών Google και ότι η ομάδα του στους κόλπους της εταιρείας, η ΧLab, επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες της τεχνολογικής αυτής εφαρμογής.

ΠΗΓΗ: nooz.gr

Xbox 720: Με Kinect 2, Kinect Glasses κ.ά., έρχεται το 2013 σε τιμή $299


Όπως ήταν αναμενόμενο, η Microsoft δεν αποκάλυψε τίποτα για το επόμενης γενιάς Xbox αλλά διέρρευσε στο Internet ένα 56σέλιδο εμπιστευτικό έγγραφο που χρονολογείται από τα μέσα του 2010 και περιλαμβάνει αρκετές λεπτομέρειες για το “Xbox 720“!

Σύμφωνα με το έγγραφο, το Xbox 720 θα λειτουργεί με 6-8 πυρήνες ARM/Intel x86 2GHz με μνήμη RAM 4GB, 3 πυρήνες PowerPC για πλήρη συμβατότητα με τα παιχνίδια του Xbox 360, ενώ ένα ξεχωριστό 2πύρηνο cluster θα εκτελεί τις εργασίες στο background (π.χ. αποθήκευση show) ώστε να μην επηρρεάζεται η απόδοση του gaming. Ακόμη, τα παιχνίδια θα κυκλοφορούν σε dual-layered Blu-ray 50GB και θα υποστηρίζει δίκτυα Wimax και HSDPA.

 

Επιπλέον, η Microsoft σκοπεύει να κυκλοφορήσει το Xbox 720 μαζί με το νέο αισθητήρα Kinect 2 (θα είναι ενσωματωμένος στη συσκευή και όχι ως περιφερειακό) τα Χριστούγεννα του 2013 και σε τιμή $299!

Σε ό,τι αφορά τον αισθητήρα Kinect 2 θα αναγνωρίζει μέχρι 4 παίκτες ταυτόχρονα, ενώ θα διαθέτει ξεχωριστό επεξεργαστή, πιο ακριβή κάμερα και υψηλής ποιότητας μικρόφωνο για αναγνώριση διαφορετικών φωνητικών εντολών. Επίσης, θα λειτουργεί ικανοποιητικά και σε μικρούς χώρους (άρα έχει βελτιωθεί σημαντικά το σύστημα των αισθητήρων) και θα αναγνωρίζει χειρισμούς ακόμα και από καθιστούς gamers.

Σε άμεση επικοινωνία με τον αισθητήρα Kinect 2 θα είναι και το νέο project της Microsoft, με ονομασία Project Fortaleza ή καλύτερα Kinect Glasses, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2014. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστημα Augmented Reality παρόμοιο με το Project Glass της Google.

Τελειώνοντας με τα “ευρήματα” του εγγράφου, επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για την τελευταία παιχνιδοκονσόλα από τη Microsoft, μιας και σκοπεύει να ενσωματώσει μια πλήρη πλατφόρμα cloud gaming (την OnLive) το 2015 και “δεν θα υπάρχει ανάγκη για hardware upgrade”.

Φυσικά, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για τα παραπάνω, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η Covington & Burling (υπεύθυνη για τη διαρροή) αντιπροσωπεύει τη Microsoft…

ΠΗΓΗ:techgear.gr