Tag Archives: Μνημόνιο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: «Πρωτόγνωρη απόφαση στο Eurogroup για την Κύπρο-Φορολογούν τις καταθέσεις «


Οι διεθνείς δανειστές και η Κύπρος συμφώνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ, σε εφάπαξ εισφορά 9,9% για τις καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες άνω των 100.000 ευρώ και σε 6,7% για τις καταθέσεις που είναι κάτω από τις 100.000 ευρώ, δήλωσε ανώτερη πηγή της ζώνης του ευρώ.

Συμφωνήθηκε επίσης να φορολογηθούν οι τόκοι των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες, πρόσθεσε η ίδια πηγή που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις. Τα φορολογικά μέτρα είναι απαραίτητα για να ενισχύσουν τα έσοδα της Κύπρου ώστε αυτή να μειώσει το μέγεθος του δανεισμού έκτακτης ανάγκης από τη ζώνη του ευρώ αλλά και για να διατηρήσει το δημόσιο χρέος σε ένα επίπεδο που θα είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί.

Σύμφωνα με την πηγή η συμφωνία προβλέπει το οικονομικό ύψος της διάσωσης της οικονομίας της Κύπρου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ «κατ’ ανώτατο όριο».

Η συμφωνία επήλθε μετά από σχεδόν 10 ώρες συνομιλιών των υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ και της τρόικας που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, το Eurogroup κατέληξε στην εξής δήλωση:

«Το Eurogroup χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις κυπριακές αρχές για την εγκαθίδρυση ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Το πρόγραμμα θα βασίζεται σε φιλόδοξα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε αποφασιστική δράση, προκειμένου να εφαρμοστεί η απαιτούμενη δημοσιονομική προσαρμογή και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα καθώς και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, επιτρέποντας την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Το Εurogroup χαιρετίζει τους όρους αναφοράς για μια ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου κατά του ξεπλύματος χρήματος στα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβάνοντας τη Moneyvall, παράλληλα με ένα ιδιωτικό διεθνή ελεγκτικό οίκο και έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι η έναρξη αυτού του ελέγχου είναι άμεση. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα στην εφαρμογή αυτού του πλαισίου, θα διορθωθούν ως μέρος των προϋποθέσεων του προγράμματος.

Το Eurogroup επιδοκιμάζει τις κυπριακές αρχές για τα βήματα που έχουν κάνει προς την υιοθέτηση δημοσιονομικών μέτρων, τα οποία έχουν συμφωνηθεί με την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Αυτά προβλέπουν, ειδικότερα, την υιοθέτηση μέτρων σταθεροποίησης που αναλογούν στο 4,5% του ΑΕΠ. Το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση των κυπριακών αρχών να επιταχύνουν τις προσπάθειες στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.

Το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση των κυπριακών αρχών να λάβουν πρόσθετα μέτρα, ενεργοποιώντας ίδιους πόρους, προκειμένου να περιορίσουν το μέγεθος της οικονομικής βοήθειας που συνδέεται με το πρόγραμμα προσαρμογής. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την εισαγωγή μιας εμπροσθοβαρούς εφάπαξ εισφοράς σταθερότητας που θα εφαρμόζεται σε καταθέτες που κατοικούν και δεν κατοικούν στην Κύπρο.

Τα πρόσθετα μέτρα περιλαμβάνουν την αύξηση της παρακράτησης φόρου στο κεφαλαιακό εισόδημα, την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την αύξηση του εταιρικού φόρου και τη συμμετοχή των κατόχων αξιογράφων. Το Eurogroup προσβλέπει σε μια συμφωνία μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας για χρηματική συνεισφορά.

To Eurogroup εκφράζει την πεποίθηση ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και η αυστηρή εφαρμογή των συμφωνηθέντων όρων θα επιτρέψει στο Κυπριακό δημόσιο χρέος, το οποίο προβλέπεται να φτάσει στο 100% του ΑΕΠ το 2020, να παραμείνει σε βιώσιμη τροχιά και να ενισχύσει την προοπτική οικονομικής ανάπτυξης. Η σημερινή εύθραυστη κατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου, σε συνδυασμό στο μεγάλο μέγεθός του σχετικά με το ΑΕΠ της χώρας, θα αντιμετωπιστεί μέσα από τον κατάλληλο περιορισμό του, με τον εγχώριο τραπεζικό τομέα αν φτάνει στα επίπεδα της ΕΕ, μέχρι το 2018, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και τις καταθέσεις. Παράλληλα, το Eurogroup χαιρετίζει το γεγονός ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία για τις ελληνικές θυγατρικές κυπριακών τραπεζών, που προστατεύουν τη σταθερότητα, τόσο του ελληνικού, όσο και του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και δεν θα επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Eurogroup θεωρεί ότι επί της αρχής, η οικονομική βοήθεια προς την Κύπρο θα διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα της Κύπρου και της ευρωζώνης συνολικά, με τη χορήγηση μιας οικονομικής βοήθειας, η οποία έχει περιοριστεί μέχρι τα 10 δις. ευρώ. Το Eurogrop θα καλωσόριζε μια συμβολή του ΔΝΤ στη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος.

Το Eurogroup καλεί τις κυπριακές αρχές και την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, να ολοκληρώσουν τάχιστα το Μνημόνιο. Το Eurogroup θα εξετάσει τα έγγραφα του προγράμματος που έχουν ετοιμαστεί από την Τρόικα και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα. Οι σχετικές εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της οικονομικής βοήθειας μέσα από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, πρόκειται να δρομολογηθούν. Το Eurogroup αναμένει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης θα είναι σε θέση να εγκρίνει επίσημα την πρόταση για οικονομική στήριξη έως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου του 2013, υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών έγκρισης της βοήθειας».

Την ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας στο σημερινό Eurogroup σχετικά με τη δανειακή σύμβαση της Κύπρου, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, λέγοντας ότι είναι μία συμφωνία που υιοθετήθηκε ομόφωνα, ενώ παράλληλα χαιρέτισε την εποικοδομητική και ρεαλιστική στάση της νέας κυβέρνησης της Κύπρου.

Από Κυπριακής πλευράς ο υπουργός οικονομίας, Μιχάλης Σαρρής, σημείωσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση είχε να επιλέξει ανάμεσα σε οδυνηρές λύσεις και ότι τελικά συμφώνησε σε μία λύση που διασφαλίζει το μέλλον της κυπριακής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, τόνισε ότι η συμφωνία προβλέπει τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους στα επίπεδα του 100% ως το 2020, με οικονομική στήριξη που θα φτάνει ως τα 10 δις ευρώ. Παράλληλα αποφασίστηκε η επιβολή ενός «τέλους σταθερότητας» που θα αφορά τις καταθέσεις.

Συγκεκριμένα, για καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, το τέλος αυτό θα φτάνει μέχρι και το 6,75%, ενώ πάνω από τις 100.000 ευρώ θα φτάνει το 9,9%. Επιπλέον, οι τόκοι επί των καταθέσεων θα φορολογηθούν με 20-25%, ενώ ο εταιρικός φόρος στην Κύπρο θα αυξηθεί από το 10 στο 12,5%.

Τα αναμενόμενα έσοδα από την επιβολή αυτών των τελών εκτιμώνται σε 5,8 δις. ευρώ. Διευκρινίστηκε ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή αυτής της απόφασης.

Σε ό,τι αφορά τις θυγατρικές των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, ο Γιεργκ ‘Ασμουσεν από την ΕΚΤ, ανέφερε ότι δεν πρόκειται να ισχύσουν τα ανωτέρω μέτρα και ότι αυτές οι θυγατρικές θα απορροφηθούν από ελληνικό τραπεζικό οργανισμό. Επίσης, αποσαφηνίστηκε ότι από την εφαρμογή αυτού του μέτρου δε θα υπάρξει επιπρόσθετο κόστος για την ελληνική πλευρά και ότι δε θα θιγεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Εξάλλου, ο Ντάισελμπλουμ σημείωσε ότι ο κυπριακός τραπεζικός τομέας είναι υπερτροφικός σε σχέση με το μέγεθος της κυπριακής οικονομίας (πέντε φορές υψηλότερος από το κυπριακό ΑΕΠ και επτά φορές υψηλότερος λαμβάνοντας υπόψη και τις θυγατρικές τράπεζες στην Ελλάδα). Σημείωσε, επίσης, ότι στόχος είναι η συρρίκνωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα, ως το 2018.

Επίσης, ο Ντάισελμπλουμ ανέφερε, ότι χάρις στις σημερινές αποφάσεις διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της Κύπρου, άποψη με την οποία συμφώνησε και η Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Όπως είπε η Κ. Λαγκάρντ, η συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα στήριξης της Κύπρου είναι βέβαιη, αλλά δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί το ακριβές ποσό της συνεισφοράς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεισφορά του ΔΝΤ, αναμένεται να ανέρχεται στο 1 δις. ευρώ.

Εξάλλου, στο πρόγραμμα στήριξης της Κύπρου θα συνεισφέρει και η Ρωσία, όπως εξήγησε ο Ντάισελμπλουμ, σημειώνοντας ωστόσο, ότι η συνεισφορά αυτή «δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλή» και θα περιορισθεί στην επιμήκυνση της ωρίμανσης των υφιστάμενων δανείων από τη Ρωσία και στη μείωση του επιτοκίου δανεισμού.

Ο Επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε ότι η οικονομική στήριξη προς την Κύπρο θα είναι τριετούς διάρκειας και ότι οι σχετικές δόσεις θα καταβάλλονται στη Λευκωσία σε τριμηνιαία βάση.

Ο Όλι Ρεν, από την πλευρά του, επεσήμανε ότι η σημασία της κυπριακής οικονομίας για την ευρωζώνη είναι «συστημικού χαρακτήρα».

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των κυπριακών επιχειρήσεων, θα αυξηθεί από το 10% στο 12,5%.

Τέλος, ο υπουργός οικονομίας της Κύπρου, Μιχάλης Σαρρής, μιλώντας προς τους εκπροσώπους του Τύπου, δήλωσε ότι υπό τον κίνδυνο μιας άτακτης χρεωκοπίας, οι διαπραγματεύσεις στο Eurogroup ήταν σκληρές και σημείωσε πως η σκληρή στάση του ΔΝΤ και άλλων εταίρων δημιούργησε βαρύ κλίμα.

Σε τεχνοκρατικό επίπεδο οι διαπραγματεύσεις συχνά οδηγούνταν σε αδιέξοδο, τόνισε ο Μ. Σαρρής και υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος της Κύπρου έπρεπε «να δώσει μάχη σε πολιτικό επίπεδο με σειρά επαφών με Ευρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες».

Ο Μ Σαρρής τόνισε ότι «η συμφωνία που επετεύχθη για την Κύπρο αποκαθιστά την εμπιστοσύνη και το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, αποφεύγοντας την άτακτη χρεωκοπία και την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.» Ανέφερε, επίσης, ότι το τελικό ποσό που θα δοθεί για τη στήριξη της Κυπριακής οικονομίας, θα καταστήσει το κυπριακό χρέος βιώσιμο.

Πηγή: iefimerida.gr
ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ.ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ:
Βλέπετε; Αν είσαι Διεθνής Δανειστής, μετά από κάποια πειράματα, με κάτι χώρες τύπου Ελλαδίτσας, αποκτάς εμπειρία. Έτσι στη συνέχεια μπορείς να διευκολύνεις την δική σου κατάσταση ακόμη καλύτερα. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΛΟΠΗ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΥ λέγεται το φαινόμενο. Όχι φορολόγηση. Κλοπή μετά φόνου , κοινώς Ληστεία. Πρωτόγνωρα, επαίσχυντα και αήθη πράγματα συμβαίνουν πλέον στην Ευρώπη. Και αυτό το Μόρφωμα, το πολιτειακό , που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πραγματική Ομοσπονδιακή Κρατική Οντότητα με πολιτικό προϊστάμενο εκλεγμένο από τους λαούς που την αποτελούν ή θα πρέπει να διαλυθεί.

 

Απόφαση – σταθμός του ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εφεδρεία του πρώτου Μνημονίου


Ποια άρθρα της «μνημονιακής εγκυκλίου» του 2011 περί της εφεδρείας στο δημόσιο κρίθηκαν αντισυνταγματικά από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής

Αντισυνταγματική και παράνομη κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, η πρώτη εφεδρεία στο Δημόσιο τομέα που προβλέφθηκε το 2011 με το Μνημόνιο Ι (Ν. 4024/2011), την υπουργική απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/56/ ΟΙΚ.1872/8.11.2011 και τη σχετική εγκύκλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν αντίθετο στο άρθρο 103 του Συντάγματος το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (εφεδρεία) για τους υπαλλήλους του αμιγούς δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολούνται αποκλειστικά με σχέση Δημοσίου δικαίου.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, έκριναν ότι πριν την εφαρμογή του μέτρου της εφεδρείας δεν προηγήθηκε από κυβερνητικής σκοπιάς η κατάλληλη οργάνωση του Δημόσιου τομέα, όπως απαιτούν οι συνταγματικές επιταγές.

Δηλαδή, δεν εξετάστηκε εάν πλήττεται ή όχι η οργανωτική δομή των δημοσίων υπηρεσιών και δεν ερευνήθηκε αν δημιουργούνται προβλήματα στην οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών από την εφαρμογή του καθεστώτος της εφεδρείας, αλλά ούτε ερευνήθηκαν οι ανάγκες, οι οποίες θα δημιουργούν από τα κενά που θα υπάρξουν στο έμψυχο υλικό του Δημοσίου τομέα, κ.λπ.).

Αντίθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν ασχολήθηκαν με το καθεστώς της εφεδρείας των απασχολούμενων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Και δεν ασχολήθηκαν, καθώς για τυπικούς λόγους (για λόγους παραδεκτού, όπως λέγεται στην νομική ορολογία) απέρριψαν το σκέλος εκείνο των προσφυγών που αφορούσαν τους απασχολουμένους στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η Ολομέλεια απέρριψε το αίτημα αυτό των προσφευγόντων, καθώς ζητούσαν να ακυρωθεί σχετική υπουργική εγκύκλιος, κάτι που σύμφωνα με την νομολογία του ΣτΕ (παλαιότερες αποφάσεις του) δεν μπορεί να γίνει.

Οι προσφυγές των εργαζομένων και η δικαίωση

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει η ΑΔΕΔΥ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζοντας ότι ο Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, κ.λπ.) όπως και η επίμαχη υπουργική απόφαση, είναι αντίθετη σε ένα πλέγμα διατάξεων του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ευρωπαϊκών οδηγιών).

Οι δημόσιοι υπάλληλοι υποστήριζαν ότι η προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (εφεδρεία) ουσιαστικά συνιστά παύση από τα καθήκοντά τους. Αυτό όμως παραβιάζει το άρθρο 103 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να παυθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του υπηρεσιακού τους συμβουλίου.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ υποστήριζε ότι η εφεδρεία παραβιάζει και τα άρθρα 80, 73 και 74 του Συντάγματος, καθώς οι νόμοι που προβλέπουν και χορηγούν συντάξεις και αμοιβές «πρέπει επί ποινή ακυρότητας να είναι ειδικοί», δηλαδή «να εντάσσονται νομοτεχνικά εντός ενός πλαισίου που αποτελείται από συνταξιοδοτικές και μισθολογικές ρυθμίσεις».

Αυτό, όμως, δεν συμβαίνει στο Ν. 4024/2011, ο οποίος πλέον των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων ρυθμίζει και άλλα άσχετα ζητήματα, σημείωνε η ΑΔΕΔΥ.

Εξάλλου, η ΑΔΕΔΥ υποστήριζε ότι η εφεδρεία έρχεται σε σύγκρουση με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας των πολιτών (άρθρο 4), της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2) και του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5), ενώ παράλληλα, προσκρούει στο χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εισάγει δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση μόνο κριτήρια ηλικιακά, προκαλώντας έτσι δυσμενή διάκριση λόγω ηλικίας, ενώ από την άλλη πλευρά παραβιάζεται το άρθρο 15 του Χάρτη που προστατεύει το δικαίωμα στην εργασία.

Η δημοσιοποίηση της απόφασης αναμένεται μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ακολούθησε και δεύτερη εφεδρεία με το Μνημόνιο ΙΙ (Ν. 4038/2012).

ΠΗΓΗ:

news247.gr

Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!!!


Μισθολογική «ψυχρολουσία» για μισθωτούς – συνταξιούχους

Μειώσεις και παρακρατήσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους στην πληρωμή της 31ης Ιανουαρίου. Ξεκινά η εφαρμογή των περικοπών

Η μισθοδοσία της 31ης Ιανουαρίου θα αποτελέσει «ψυχρολουσία» για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς ξεκινά η εφαρμογή των περικοπών που αποφασίστηκαν με το τελευταίο πακέτο μέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο Μνημόνιο επιβάλλονται μειώσεις από 5% έως 20% από 1ης Ιανουαρίου 2013 στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Οι περικοπές θα γίνουν σταδιακά και σε τέσσερις δόσεις.

Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 1.000,01 ευρώ έως 1.500 ευρώ, γίνεται μείωση 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.

Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000 ευρώ, γίνεται μείωση κατά 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της μείωσης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.

Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000 ευρώ γίνεται μείωση κατά 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.

Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, γίνεται μείωση 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.

Μειωμένους μισθούς θα λάβουν και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για τους μισθούς του Ιανουαρίου στους οποίους θα υπολογισθεί η αυξημένη παρακράτηση φόρου εισοδήματος με βάση τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που προβλέπεται στον φορολογικό νόμο.

Η νέα κλίμακα οδηγεί σε αυξημένη παρακράτηση φόρου για ετήσια εισοδήματα από μισθωτές  υπηρεσίες μεγαλύτερα από 20.000 (για τον άγαμο). Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές θα υπάρξει μείωση μηνιαίων αποδοχών.

Το ίδιο θα συμβεί και για μισθωτούς με παιδιά με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από το ποσό αυτό.

ΠΗΓΗ:

news247.gr

 

ΕΝΑΣ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣ……..(Με ονοματεπώνυμο)..


Το μυστικό των Παπακωνσταντίνου από την εποχή της Κατοχής

Γιατί ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου ακολούθησε τις πολιτικές επιλογές του θείου του Μιχάλη για τα κατοχικά δάνεια και τώρα επιχειρεί να προστατεύσει τις εξαδέλφες του, Ελένη και Μαρίνα

Του Χ.Κ. Λαζαρόπουλου

Η εμπλοκή του κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, η γραπτή δήλωση που έστειλε από την Ολλανδία λέγοντας πως δεν θα γίνει εξιλαστήριο θύμα αυτής της ιστορίας και η διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση που έφυγε προς όλα τα ΜΜΕ διαμορφώνουν νέα δεδομένα.

Από τη μια πλευρά το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να εμφανίσει στην κοινή γνώμη πως εισήλθε σε διαδικασία «εσωτερικής καθάρσεως» γι’ αυτό και διέγραψε τον κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Ωστόσο για κάποιο άλλο πρόσωπο που έπαιξε σημαντικότερο ρόλο, ίσως και εν αγνοία εκείνου που δεν θέλει να παίξει το ρόλο του εξιλαστήριου θύματος, από την Ιπποκράτους δεν ακούγεται το παραμικρό. Πρόκειται για το μεγάλο στοχαστή κ. Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος εμφανίσθηκε το βράδυ της Πέμπτης περιχαρής σε πανάκριβο εστιατόριο σούσι της Κηφισιάς θαυμάζοντας ζωγραφισμένες οροφές!

«Εσωτερική κάθαρση» στο ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν κάποιοι επιβάλλουν λήθη όσον αφορά στα έργα και τις ημέρες του κ. Παπανδρέου στο θώκο του πρωθυπουργού.

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Παπακωνσταντίνου επιχειρεί να πείσει την κοινή γνώμη πως έκανε ό,τι περνούσε το χέρι του να σώσει τη χώρα και ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε τίποτε για όσα συνέβαιναν στο ανώτατο επίπεδο. Πολιτικοί παρατηρητές επισημαίνουν μάλιστα ότι η παρέμβαση του πρώην στενού συνεργάτη του κ. Παπανδρέου έγινε για να προστατευθούν οι δύο πρώτες εξαδέλφες του, στα ονόματα των οποίων φέρονται να ανήκουν δύο λογαριασμοί στην HSBC της Ελβετίας. Ο πρώτος διαθέτει 1,22 εκατ. ευρώ ενώ ο δεύτερος φαίνεται κλειστός.

Δικαιούχοι είναι οι θυγατέρες του πρώην υπουργού Μιχάλη Παπακωνσταντίνου, κυρίες Ελένη και Μαρίνα Παπακωνσταντίνου. Όπως και να γίνει εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, πέρα από το πολιτικό. Αναφερόμαστε στις οικογενειακές δραστηριότητες των Παπακωνσταντίνου.

Οι οικογενειακές δραστηριότητες

Στα τέλη του Μαΐου που πέρασε η κοινή γνώμη βοούσε προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις προς την κυβέρνηση της κ. Άνγκελας Μέρκελ ώστε να εξοφληθούν τα κατοχικά δάνεια. Εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, όλοι έδειχναν τον κ. Παπακωνσταντίνου (σ.σ. αφήνοντας και πάλι «εκτός κάδρου» τον κ. Παπανδρέου).

Στις 28 Μαΐου ήρθε στο φως το περιεχόμενο του βιβλίου που έχει γράψει ο κ. Δημοσθένης Κούκουνας και αποδεικνύει πώς ο υπουργός των Μνημονίων έλυσε το οικονομικό πρόβλημά του αδιαφορώντας για οποιαδήποτε διεκδίκηση από τη γερμανική πλευρά.

Το βιβλίο με τον τίτλο «Μια οικογένεια για όλες τις εποχές» περιγράφει τις δραστηριότητες της οικογένειας Παπακωνσταντίνου από το 1941 έως σήμερα, με σημείο αναφορά τη διαχείριση του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Πτολεμαΐδα. Με φωτογραφίες και ντοκουμέντα, ο 62χρονος ιστορικός και δημοσιογράφος κ. Δημοσθένης Κούκουνας φωτίζει μια πτυχή που δεν γνώριζε η κοινή γνώμη.

Παππούς του πρώην υπουργού ήταν ο Γεώργιος Μ. Παπακωνσταντίνου ο οποίος απέκτησε το 1941 από τον εγκάθετο πρωθυπουργό των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων Γεώργιο Τσολάκογλου το προνόμιο παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Πτολεμαΐδα.

Μέλος της κατοχικής κυβέρνησης και γνωστός της οικογένειας Παπακωνσταντίνου φαίνεται πως ήταν ο Μακεδόνας πολιτικός Σωτήριος Γκοτζαμάνης. Αυτό το πρόσωπο ως υπουργός Οικονομικών του Τσολάκογλου υπέγραψε τα κατοχικά δάνεια που θα όφειλε η μεταπολεμική Γερμανία να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο θείος Μιχάλης

Στο βιβλίο διατυπώνονται αιτιάσεις εναντίον του Μιχάλη Παπακωνσταντίνου. Ο πρωτότοκος γιος του Γεωργίου, πατέρας των εμπλεκομένων στη λίστα Λαγκάρντ κυριών Ελένης και Μαρίνας Παπακωνσταντίνου και αδελφός του Στέργιου, πατρός του διαγραφέντος από το ΠΑΣΟΚ, κατηγορείται πως υπηρέτησε ως διερμηνέας των Γερμανών κατακτητών στην Κοζάνη.

Ο γεννημένος του 1919 Μιχάλης Παπακωνσταντίνου ακολούθησε πολιτική σταδιοδρομία. Από το 1961 ως το 1967 εκλεγόταν βουλευτής με την Ένωση Κέντρου. Στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, το 1964, ήταν υφυπουργός Εθνικής Αμύνης με υπουργό τον Πέτρο Γαρουφαλιά (γνωστό από τις ενέργειές του ως την Αποστασία και την επιβολή της δικτατορίας).

Το 1976 ο Μιχάλης Παπακωνσταντίνου εξελέγη γ.γ. της Ενώσεως Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ) έως ότου εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία, το 1978. Πολλοί είναι εκείνοι που κατηγορούν τον θείο του κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου ότι σαν υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τις 7 Αυγούστου 1992 έως τις 13 Οκτωβρίου 1993 δεν έκανε το παραμικρό για την είσπραξη των κατοχικών δανείων. Τυχαίο; Δεν υπάρχει απάντηση αφού το 2000 απεβίωσε.

Στην ίδια πολιτική γραμμή

Ο εγγονός του επιχειρηματία που ευνοήθηκε από τον κατοχικό πρωθυπουργό Τσολάκογλου, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο του κ. Κούκουνα, ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου δεν έπραξε το παραμικρό για να εξοφληθούν τα οφειλόμενα από τη Γερμανία.

Αντιθέτως έβαλε την υπογραφή του στο Μνημόνιο, συμφώνησε με το σχέδιο υπαγωγής της Ελλάδας σε μηχανισμό στήριξης υπό εποπτεία, ανέλαβε ευθύνες για τις οποίες έπρεπε να απευθυνθεί ο τότε πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου στον ελληνικό λαό και διαδραμάτισε πάλι το ρόλο του μπροστάρη, δίνοντας την εντύπωση πως υπερασπίζεται τις εξαδέλφες του.

Ζητούμενο, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και η υπαγωγή της χώρας στη σκιά της γερμανικής ηγεμονίας, η οποία εμφανίζεται ως δήθεν «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη»…

Το βιβλίο του Δημοσθένη Κούκουνα έχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό με προσωπικότητες που σημάδεψαν την σύγχρονη ελληνική ιστορία και αποτελεί ένα χρήσιμο ανάγνωσμα πριν σπεύσουμε να δώσουμε άφεση αμαρτιών σε κάποιους που πρέπει να αναλάβουν, αρχικώς, τις πολιτικές ευθύνες τους.

Ο τότε πρωθυπουργός Κων. Καραμανλής κατά την επίσκεψή του στην Πτολεμαΐδα το 1958, την εποχή που η ΔΕΗ εξαγόρασε το εκεί εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας που είχε αποκτήσει η οικογένεια Παπακωνσταντίνου το 1941.

Ο τότε υπουργός Συντονισμού της κυβέρνησης Παπάγου Παναγής Παπαληγούρας επισκέπτεται το 1954 την Πτολεμαΐδα. Μετά το ταξίδι αυτό, οργανώθηκε στη δυτικομακεδονική αυτή πόλη επίσκεψη γερμανικής αποστολής υπό τον περίφημο υπουργό Έρχαρτ.

Ο Γερμανός φρούραρχος Πτολεμαΐδας φον Λάνγκε, αξιωματικός των Ες Ες.

Το εργοστάσιο της ΔΕΗ σήμερα. Το προηγούμενο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας της Πτολεμαΐδας ανήκε στην οικογένεια Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με το προνόμιο που είχε παραχωρήσει τον Οκτώβριο 1941 ο Τσολάκογλου.

Ο στρατηγός και κατοχικός πρωθυπουργός Γ. Τσολάκογλου το 1941.

Ο παλαιός πολιτικός Μιχάλης Παπακωνσταντίνου (1919-2000), υιός του δαιμόνιου επιχειρηματία Γεωργίου Μ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος το 1941 απέκτησε από τον Τσολάκογλου το προνόμιο παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Πτολεμαΐδα. Ο ίδιος υπηρέτησε ως διερμηνέας των Γερμανών στην Κοζάνη.

Ο κατοχικός πρωθυπουργός Γεώργιος Τσολάκογλου, με την υπογραφή του οποίου παραχωρήθηκε το προνόμιο ηλεκτρικής ενέργειας στην οικογένεια Παπακωνσταντίνου το 1948.

Ο Μακεδόνας πολιτικός Σωτήριος Γκοτζαμάνης, ο οποίος ως υπουργός Οικονομικών της κατοχικής κυβέρνησης Τσολόκογλου υπέγραψε τα κατοχικά δάνεια, που θα όφειλε η μεταπολεμική Γερμανία να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το 1954 ο Μιχ. Παπακωνσταντίνου τον είχε χαρακτηρίσει ως τη “μεγαλυτέρα ζώσα πολιτική φυσιογνωμία της Ελλάδος” και υπήρξε θερμός οπαδός και συνεργάτης του. Ως υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη όμως αδιαφόρησε για την είσπραξη των κατοχικών δανείων. Το ίδιο έκανε και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, εγγονός του επιχειρηματία που ευνοήθηκε από τον Τσολάκογλου, όταν ως υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου το 2009-11 αντί να ζητήσει την εξόφληση των κατοχικών δανείων προτίμησε να υπογράψει το μνημόνιο και την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Τρεις γενιές – τρία σκάνδαλα…

Γιώργος Παπακωνσταντίνου: Ο κύριος συντελεστής του μνημονίου, της χρεοκοπίας και της απώλειας της εθνικής κυριαρχίας. Δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί. Ούτως ή άλλως είναι κάτοχος μεγάλης περιουσίας που προέρχεται από μια υπογραφή του Τσολάκογλου…

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

pinnokio.gr

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ.ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ:

Για εμάς, η καθ’ όλα ως άνω, ενδιαφέρουσα ιστορία ή το χρονογράφημα αυτό, δεν διαφέρει ως ιστορική διαδρομή, από εκείνη της Μέσης Τυπικής Ελληνικής Οικογένειας. Απλώς διαφέρει το μέγεθος . Και αναφερόμαστε στα πολύ γνωστά ελληνικά χαρακτηριστικά, όπως: ΡΟΥΣΦΕΤΙ, ΡΕΜΟΥΛΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ, ΔΙΑΒΟΗΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ, ΤΖΑΚΙΑ, ΜΙΖΕΣ και αλλά συναφή. Δεν έκαναν τίποτα διαφορετικό από όσα επιδιώκει να πράττει ο μέσος Έλληνας στην καθημερινότητά του…. Και το σταματώ εδώ, διότι θα γίνω χυδαίος εκφράζοντας διάφορα κοσμητικά επίθετα για τα χαρακτηριστικά του Μέσου Έλληνα. Όσο για τον κύριο Παπακωνσταντίνου, όπως έστρωσε ας κοιμηθεί που λένε και στο χωριό μου…..

 

Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή. Σε ένα μόνο άρθρο τα μέτρα – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΟΛΟ


Σε ένα και μόνο άρθρο και σε έναν… τόμο 216 σελίδων κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο που περιέχει τα επώδυνα μέτρα στη Βουλή.

Ως γνωστόν η ψηφοφορία αναμένεται να γίνει αργά το απόγευμα της Τετάρτηςστην Ολομέλεια της Βουλής με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ενώ αύριο στις 11 το πρωί θα μπει για συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Ήδη, ο Φώτης Κουβέλης διαμήνυσε στους βουλευτές του να ψηφίσουν «παρών»​. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη, έχει διαμηνύσει -μέσω Βενιζέλου- ότι θα στηρίξει τα μέτρα αλλά δεν εμφανίζει ενιαία γραμμή καθώς πολλοί διεκδικούν το ρόλο του… αντάρτη που θα ψηφίσει «όχι».
Παράλληλα, αρκετές είναι οι φωνές από την Ιπποκράτους που ζητούν βελτιώσεις την τελευταία στιγμή. Η ιστοσελίδα της Βουλής, από την άλλη, τονίζει ότι δεν αποτελεί το τελικό κείμενο αλλά αναφέρεται μόνο σε ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις.
Στην κυβέρνηση, πάντως, υπάρχει αισιοδοξία ότι τα μέτρα θα υπερψηφιστούν με πλειοψηφία που ενδεχομένως να αγγίξει και τους 155 βουλευτές. Νωρίτερα, πάντως εξελίχθηκε ένα θρίλερ σχετικά με τις υπογραφές των υπουργών Αντώνη Μανιτάκη και Αντώνη Ρουπακιώτη (κυρίως), αλλά τελικά υπέγραψαν και οι δύο υπουργοί της ΔΗΜΑΡ τα μέτρα και κατατέθηκαν στη Βουλή.
Τα επώδυνα μέτρα.
Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις διατάξεις για τις μετατάξεις και τη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων στο Δημόσιο, τις μειώσεις στις συντάξεις και τους μισθούς, την κατάργηση των δώρων κλπ.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:
Αυξάνονται από 1-1-2013 τα όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την ημερομηνία αυτή και εφεξής. Παράλληλα, καταργείται η διάταξη που προβλέπει την άμεση συνταξιοδότηση του υπαλλήλου εφόσον απολυθεί από την Υπηρεσία χωρίς υπαιτιότητά του.
Προβλέπονται μειώσεις 5%, 10% και 15% στις συντάξεις άνω των 1.000, 1.500 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα.
Καταργούνται τα δώρα στο Δημόσιο
Ορίζεται όριο ηλικίας τα 60 έτη για την καταβολή του ΕΚΑΣ και από 1/1/2014 τα 64 έτη
Μειώνονται αναδρομικά από 1/8/2012 τα ειδικά μισθολόγια με το μαχαίρι να φθάνει έως το 35%
Προβλέπεται η καταβολή από τις τράπεζες των 555 εκ. ευρώ από τη βοήθεια που έλαβαν από το νόμο Αλογοσκούφη
Αυξάνονται οι φόροι σε υγραέριο κίνησης και τσιγάρα
Προβλέπεται διαθεσιμότητα και αργία στο Δημόσιο

Διαβάστε αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο:


Έκθεση Συνεπειών Ρύθμισης.pdf

Ειδική Έκθεση.pdf

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου.pdf

Πρακτικά Ελεγκτικού Συνεδρίου.pdf

Τροποποιούμενες Διατάξεις.pdf

Αιτιολογική Έκθεση.pdf

ΠΗΓΗ: star

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: tampouloukia.gr

Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!!!


Το μνημόνιο για τιμές, αγορές, εισιτήρια και κλειστά επαγγέλματα. Μείωση μισθών και μετά πώληση της ΔΕΗ – Αύξηση 25% σε αστικές συγκοινωνίες, τρένα – Βενζίνη στα σουπερμάρκετ – Ελεύθερο ωράριο παντού – Τέλος οι δικηγόροι στα συμβόλαια

Παρεμβάσεις για το άνοιγμα των επαγγελμάτων και την απελευθέρωση των υπηρεσιών με στόχο να πέσουν οι τιμές, αλλά και αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ και στα εισιτήρια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς (του ΟΑΣΑ, του ΜΕΤΡΟ και του ΟΣΕ), «τουλάχιστον κατά 25%», προβλέπει το νέο μνημόνιο με την τρόικα.

Μετά την ολοκλήρωση των δημοσιονομικών μέτρων που παρουσίασε στο σύνολό τους «Το Βήμα» την Κυριακή, χθες ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του κεφαλαίου με τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία και στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και μεταφορών οι οποίες θα φέρουν δραματικές αλλαγές στη λειτουργία της οικονομίας με επιπτώσεις για τους εργαζόμενους σχεδόν σε όλους τoυς κλάδους. Πολλές από τις παρεμβάσεις αποτελούν «προαπαιτούμενες δράσεις» (prior actions) για την καταβολή της δόσης που σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τις επόμενες τρεις εβδομάδες.
Το κεφάλαιο του μνημονίου (6. Efficient Network Industries and Services) που παρουσιάζει αυτούσιο σήμερα «Το Βήμα» περιέχει (μεταξύ άλλων) σημαντικές παρεμβάσεις σε διάφορους κλάδους:
Αύξηση εισιτηρίων 25%
Τον Μάρτιο του 2013 θα εφαρμοστεί αύξηση εισιτηρίων «τουλάχιστον κατά 25%» για τα αστικά λεωφορεία (ΟΑΣΑ) και τα τρένα (ΟΣΕ).
Μείωση μισθών και μετά πώληση της ΔΕΗ
Στον τομέα της ενέργειας βασικό μέτρο είναι η αναδιάρθρωση και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. «Το σχέδιο θα ορίζει ποια τμήματα της ΔΕΗ θα ιδιωτικοποιηθούν και μέσα σε ποιο χρονικό πλαίσιο», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο Μνημόνιο 3.
Παράλληλα προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης για τις αμοιβές των εργαζόμενων και το σύστημα προαγωγών στην επιχείρηση με στόχο την ευθυγράμμιση με τις πρακτικές που ακολουθούνται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού αλλά και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.
Βενζίνη και στα σουπερμάρκετ
Σειρά παρεμβάσεων, όπως η άρση των περιορισμών που ισχύουν για τη διανομή των καυσίμων, ανοίγει το δρόμο για τη λειτουργία βενζινάδικών και από μεγάλα σουπερμάρκετ με σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση της τιμής των καυσίμων. Τα ανεξάρτητα βενζινάδικα θα μπορούν να κατέχουν ή να νοικιάζουν βυτιοφόρα.
Ιδιωτικοποίηση λιμένων-αεροδρομίων
Με τη μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης, το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων καλείται να ενεργοποιήσει τον διαγωνισμό για την εκμετάλλευση των περιφερειακών λιμένων τον Μάρτιο του 2013.
Η διαδικασία «ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων» προβλέπεται να ενεργοποιηθεί το Δεκέμβριο εφέτος. Οσα αεροδρόμια δεν ιδιωτικοποιηθούν θα υπάγονται σε ενιαίο δημόσιο φορέα.
Ελαστικοποίηση εργασίας στην ακτοπλοΐα
Προβλέπεται αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Προωθούνται (τον Μάρτιο του 2013) αλλαγές για την ελαστικοποίηση των απαιτήσεων επάνδρωσης των πλοίων, μεταβολές στα δρομολόγια και στις διατάξεις για το μέγεθος των πλοίων.
Παραλλήλως έτερη παρέμβαση θα αναθεωρεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις των λιμενεργατών.
Ελαστικοποίηση εργασίας στο λιανεμπόριο
Στόχος είναι η μείωση του «λειτουργικού κόστους» των επιχειρήσεων του κλάδου. Πριν την εκταμίευση της δόσης η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει νομοθεσία που θα αποσυνδέει τις ώρες εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο από το ωράριο λειτουργίας των καταστήματος, οδηγώντας ουσιαστικά σε πλήρη απελευθέρωση ωραρίου.
Ανοιγμα επαγγελμάτων
Καταργείται πριν από την εκταμίευση της δόσης η υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για τη σύνταξη των σειράς εγγράφων ενώπιον συμβολαιογράφου (νόμος του 1954).
Πριν την εκταμίευση της δόσης προβλέπεται το άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων με ειδικές παρεμβάσεις για την άρση των περιορισμών που ισχύουν σε κάθε επάγγελμα ξεχωριστά.
Με στόχο τη διαφάνεια κάθε επαγγελματική ένωση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει σε ιστοσελίδα της ενδεικτικές αμοιβές για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία.

Απελευθέρωση λιμουζινών-minibus

Αίρονται οι περιορισμοί στις άδειες για λιμουζίνες και μικρά τουριστικά λεωφορεία κάτω των 12 θέσεων.

Αναλυτικά οι διατάξεις του Μνημονίου

Ενέργεια

Η κυβέρνηση οφείλει να ακολουθήσει μία ολιστική προσέγγιση, η οποία θα μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα για τους παράγοντες της αγοράς, θα προστατεύσει τους καταναλωτές, τα ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας και τα δικαιώματα των φορολογουμένων.
Οι παρακάτω μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην αύξηση του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας των αγορών του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, στην αποτροπή μίας επανάληψης της κρίσης ρευστότητας του 2012 και στη μετατροπή του ενεργειακού τομέα σε ένα δυνάμει μοχλό ευημερίας.
Έτσι, σε ότι αφορά τις πολιτικές δικτύων, προβλέπεται:
– Νομοθέτηση έως τα τέλη Νοεμβρίου για τις λεπτομέρειες του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς σχετικά με τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς του αερίου,
– η κατάθεση αίτησης πιστοποίησης του ΔΕΣΦΑ στη ΡΑΕ στα τέταρτο τρίμηνο του 2012,
– ο διαχωρισμένος του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να πιστοποιηθεί από τη ΡΑΕ έως το πρώτο τρίμηνο του 2013.
Αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ – ΔΕΣΦΑ
– Το νέο μνημόνιο προβλέπει ότι έως τον Νοέμβριο του 2012 η κυβέρνηση υποβάλλει ένα σχέδιο για την αναδιάρθρωση της ΔΕΗ με στόχο αφ’ ενός να προετοιμαστεί η ιδιωτικοποίησή της και αφ’ετέρου να γίνει ανταγωνιστική ως προς τις άλλες επιχειρήσεις της απελευθερωμένης αγοράς του ηλεκτρισμού.
– Το σχέδιο (αναδιάρθρωσης) θα εξειδικεύσει ποια τμήματα της ΔΕΗ θα ιδιωτικοποιηθούν και σε πιο χρονικό πλαίσιο. Το σχέδιο επίσης θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την αποεπένδυση από την ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη, καθώς και από την παραγωγή από υδροηλεκτρικές πηγές που σήμερα τελούν υπό την διαχείριση της ΔΕΗ. Επίσης, το σχέδιο θα διερευνήσει τη δυνατότητα του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ.
– Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού θα συνάδει πλήρως με τις Οδηγίες 2009/73/EC και 2009/72/EC.
Διαβεβαίωση ότι οι τιμές του ηλεκτρισμού θα αντανακλούν το κόστος παραγωγής
Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την βαθμιαία απορρύθμιση των τιμών του ηλεκτρισμού για όλους πλην των ευάλωτων καταναλωτών έως τον Ιούνιο του 2013.
Θα δημοσιεύσει υπουργική απόφαση για προσαρμόσει τις τιμές χαμηλής τάσης για τον τελικό χρήση, τον Δεκέμβριο του 2012 με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2013.
Επίσης, θα εκδώσει άλλη υπουργική απόφαση έως τα τέλη του Μαρτίου του 2013, με ισχύ από τον Μάιο του 2013, για να αναθεωρήσει τις τιμές της χαμηλής τάσης για τον τελικό χρήση με βάση την ανάκτηση κόστους.
Ακόμη, θα καταργήσει την ρύθμιση των τιμολογίων για όλους τους καταναλωτές – πλην των ευάλωτων – στο δεύτερο τρίμηνο του 2013.
Παράλληλα, η κυβέρνηση θα αναζητήσει τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο την χρέωση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για την χρήση πηγών υδροηλεκτρισμού και λιγνίτη (Πρώτο τρίμηνο του 2013).
Για την αξιολόγηση του λειτουργικού κόστους της ΔΕΗ η κυβέρνηση θα παραδώσει στην Τρόικα μελέτη ειδικού της Ευρωπαϊκής αγοράς για να συγκρίνει τις συνολικές απολαβές των υπαλλήλων της ΔΕΗ με τις βέλτιστες πρακτικές των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών εταιριών, συγκρίνοντας παρόμοιες εργασίες και την κατά κεφαλήν παραγωγικότητα. Παρόμοια σύγκριση θα γίνει και ως προς τις πρακτικές των ιδιωτικών εταιριών της Ελλάδας (τέταρτο τρίμηνο 2012).
Εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης
Η κυβέρνηση θα εκδώσει υπουργική απόφαση, βάσει των συστάσεων της ΡΑΕ, για την μεγάλης κλίμακας αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων μέτρησης και θα αναζητήσει βοήθεια από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. ή την ΕΤΕπ για να την πραγματοποιήσει (τέλη Δεκεμβρίου 2012).
Η παροχή οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης για τις ΑΠΕ
Η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι από τον Ιανουάριο του 2013, ο ΛΑΓΗΕ θα εκδίδει μηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ με προβολές καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 (μηνιαία).
Επίσης, θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της συσσώρευσης αδειών που εκδόθηκαν για την εγκατάσταση ΑΠΕ, όμως δεν έχουν εκτελεστεί (Νοέμβριος 2012), ενώ θα ρυθμίζει την εισφορά ΑΠΕ κάθε έξι μήνες (Ιανουάριο και Ιούλιο 2013) για να εκμηδενίσει τις προβολές του χρέους του λογαριασμού ΑΠΕ έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2013.
Για να επιτύχει μία μακρόπνοη μεταρρύθμιση στο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ, η κυβέρνηση:
Θα υποβάλει στην Κομισιόν ένα λεπτομερές σχέδιο για την αναμόρφωση του καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ τόσο όσο να είναι πιο συμβατό με τις εξελίξεις στην αγορά και να υπόκειται σε δημοσιονομική πειθαρχία (Τέταρτο τρίμηνο του 2012).
Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εξετάσει εφαρμόσιμες επιλογές για το καθεστώς στήριξης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της αγοράς, όπως οι εγγυημένες τιμές και οι εγγυημένες διαφορικές τιμές, συνδυασμένες με μια οροφή στον αριθμό των αδειών, το μέγεθος της παραγωγής και τον τρόπο με τον οποίο οι επιδοτήσεις θα δίδονται ως προς την τεχνολογία ή την εγγυημένη τιμή.
Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί το τρέχον κόστος και η εκτιμώμενη τάση του κόστους όλων των σχετικών τεχνολογιών και ένα διαφανές και βιώσιμο πλαίσιο για την κανονική ρύθμιση την εισφοράς ΑΠΕ.
Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις του καθεστώτος ΑΠΕ θα πρέπει να υιοθετηθούν στο δεύτερο τρίμηνο του 2013.
Προσωρινά θα τεθεί πλαφόν σε νέες συνδέσεις Φωτοβολταϊκών στις στέγες (Πρώτο τρίμηνο 2013).
Σχεδιασμός της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρισμού μακροπρόθεσμα
Ένας λεπτομερής οδικός χάρτης για την αλλαγή του μοντέλου της αγοράς θα παρουσιαστεί στην Κομισιόν, που θα περιλαμβάνει μέτρα αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παραγωγή και την προμήθεια, την ανάπτυξη ενός συστήματος συναλλαγών, την εισαγωγή μίας ενδοημερήσιας αγοράς (intra-day) και την εφαρμογή σύζευξης μεταξύ γειτονικών αγορών (τέλη Δεκεμβρίου 2012). Επίσης, η μελέτη θα περιέχει οδικό χάρτη και εκτίμηση κόστους για την διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα (τέλη Δεκεμβρίου 2012).
Διανομή καυσίμων
Για τη διευκόλυνση της εισαγωγής και του εμπορίου πετρελαίου και πετρελαιοειδών, κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2009/119 η κυβέρνηση θα δημιουργήσει το πλαίσιο για τη δημιουργία ενός κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων. Επιπρόσθετα, ο μεταβατικός νόμος θα παρέχει στους οικονομικούς φορείς- τους οποίους θα υποχρεώνει τη διατήρηση αποθεμάτων – το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών των υποχρεώσεων:
– Στον κεντρικό φορέα διατήρησης ή σε άλλον οικονομικό φορέα στην Ελλάδα, που έχει επιπλέον αποθέματα ή δυνατότητα διατήρησης αποθεμάτων χωρίς ποσοτικό περιορισμό,
– Στους κεντρικούς φορείς διατήρησης άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. έως ένα ποσοστό των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων, που τους έχουν τεθεί, μέχρι την θέση σε ισχύ του μεταβατικού νόμου,
– Στους οικονομικούς φορείς του εξωτερικού που έχουν επιπλέον αποθέματα ή δυνατότητα διατήρησης αποθεμάτων έως ένα ποσοστό των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων, έως τη θέση σε ισχύ του μεταβατικού νόμου.
Το ποσοστό ορίζεται σε τουλάχιστον 30%, ενώ η συγκεκριμένη πρόνοια πρέπει να εφαρμοστεί στο τελευταίο τρίμηνο του 2012.
Βυτιοφόρα
Πριν από την εκταμίευση της επόμενης δόσης του δανείου, για την κατάργηση των περιορισμών στην χρήση φορτηγών ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης για την διανομή καυσίμων, η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα για να επιτρέψει:
– σε ανεξάρτητα πρατήρια καυσίμων να διαθέτουν ή να ενοικιάζουν βυτιοφόρα κάθε μεγέθους, υπό την προϋπόθεση να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας περί μεταφοράς καυσίμων,
– σε ανεξάρτητα πρατήρια καυσίμων να μισθώσουν βυτιοφόρα δημοσίας χρήσεως για διανομή καυσίμων, χωρίς να χρειάζεται να πληρούν τις προϋποθέσεις των δικών τους ιδιωτικών οχημάτων,
– σε βυτιοφόρα, άσχετα από την χωρητικότητά τους, να εισέρχονται στα διυλιστήρια και στις εγκαταστάσεις των τελωνείων για να μεταφέρουν καύσιμα υπό την δική τους επωνυμία, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας.
Για την βελτίωση του συστήματος εποπτείας, την αποτροπή του λαθρεμπορίου και την φοροδιαφυγής στη διανομή καυσίμων, η κυβέρνηση, πριν την εκταμίευση του δανείου:
– θα εκδώσει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του συστήματος μέτρησης εισροών -εκροών σε όλα τα βενζινάδικα,
– θα εκδώσει υπουργική απόφαση για την εγκατάσταση συστημάτων GPS, όπως προβλέπεται από το άρθρο 320 του νόμου 4072/2012.
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεοπτική τεχνολογία θα αποδεσμεύσει ένα σημαντικό κομμάτι υψηλής ποιότητας ραδιοφάσματος, το οποίο θα μπορεί να είναι ελεύθερο για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών.
Το ψηφιακό μέρισμα μπορεί να προωθήσει τόσο την τηλεοπτική αγορά όσο και τις ασύρματες επικοινωνίες, να επηρεάσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και να παράσχει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών υπηρεσιών.
Ο οδικός χάρτης για την απελευθέρωση του ψηφιακού μερίσματος από την κυβέρνηση ή την ΕΕΤΤ προβλέπει:
– Την βελτίωση των σχεδίων για τις συχνότητες και τις ευρυεκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στον διεθνή συντονισμό, διανέμοντας και μεταβιβάζοντας το ψηφιακό μέρισμα στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Νοέμβριος 2012),
– την υιοθέτηση της απαραίτητης δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καθορισμό των διαδικασιών αδειοδότησης και την κατανομή των αδειών ευρυεκπομπής (Μάρτιος 2013),
– την εκκίνηση δημόσιας διαβούλευσης για την διαγωνιστική διαδικασία για την κατανομή του ψηφιακού μερίσματος (800 Mhz) σε εφαρμογή με την απόφαση του ευρωπαϊκού συμβουλίου 2010/267/EC και τις διαδικασίες του προγράμματος πολιτικής ραδιοφάσματος (Δεκέμβριος 2012),
– την επίλυση των θεμάτων διασυνοριακού συντονισμού με τις γειτονικές χώρες,
– την υιοθέτηση της δευτερογενούς νομοθεσίας που καθορίζει υποχρεωτική ημερομηνία για την ψηφιακή μετάβαση και την τεχνολογικά ουδέτερη χρήση του φάσματος των 800 ΜHz μετά την μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του σχεδίου του προγράμματος πολιτικής ραδιοφάσματος (Μάρτιος 2013),
– την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης ευρυεκπομπών (Μάρτιος 2013),
– την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση των συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος (800 MHz), με βάση το πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος (Ιούνιος 2013).
Οι προθεσμίες μπορούν να αναθεωρηθούν σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπειτα από σχετικό αίτημα της Ελλάδας.

Μεταφορές
Το άνοιγμα των εμπορευματικών μεταφορών και των περιστασιακών επιβατικών μεταφορών έχει ολοκληρωθεί. Προτεραιότητα είναι μέτρα που θα επιτρέψουν υψηλότερα επίπεδα στον τουρισμό και τις επενδύσεις, ειδικά σε ότι αφορά τις οδικές μεταφορές (λιμουζίνες και εναλλακτική αγορά), ναυτιλιακές και λιμενικές δραστηριότητες και την αεροπορία.
Αναμένονται συγκεκριμένες δράσεις που θα οδηγήσουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους των παρόχων υπηρεσιών, αλλά και στην αύξηση των επιλογών των καταναλωτών. Επίσης, η βαθμιαία αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων θα πρέπει να οδηγήσει στην αποτελεσματική ιδιωτικοποίησή τους.

Οδικές μεταφορές
Τον Οκτώβριο του 2012 η κυβέρνηση υιοθετεί όλα τα απαραίτητα βήματα για:
– Να αφαιρεθούν οι περιορισμοί στην ενοικίαση ημιφορτηγών και βαν,
– να επιτραπούν εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς σε ξενοδοχεία και τουριστικά πρακτορεία για την ενοικίαση βαν και τζιπ 4X4.
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης για την λειτουργίας των υπηρεσιών τακτικών μεταφορών, η κυβέρνηση:
– Θα πρέπει να καθορίσει μία στρατηγική για το αποτελεσματικό άνοιγμα του τομέα, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις συμβάσεις παροχής επιβατικών μεταφορών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την συνέχεια της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και θα εντοπίσει απτές επιλογές για τη δημόσια μεταφορά στις απομακρυσμένες περιοχές (Δεκέμβριος 2012),
– θα εγκρίνει τον απαιτούμενο νόμο που διασφαλίζει ίσους όρους και προϋποθέσεις σε όλους τους παρόχους οδικών επιβατικών μεταφορών (Μάρτιος 2013).
Θαλάσσιες μεταφορές και λιμάνια
Η κυβέρνηση αποφάσισε:
i. σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την ακτοπλοΐα, προς την κατεύθυνση να ενδυναμωθεί η προοπτική ανάπτυξης του τουριστικού τομέα. Ειδικότερα δίνεται προσοχή, μεταξύ άλλων, στην ευελιξία των απαιτήσεων για τα πλοία που εξαιρούνται από τις μίνιμουμ υποχρεώσεις δρομολόγησης και να στην έγκριση αλλαγών στα δρομολόγια και στο μέγεθος των πλοίων για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Αυτή η διαβούλευση θα οδηγήσει σε συγκεκριμένη τροποποίηση (Μάρτιος 2013).
ii. Ο κοινωνικός διάλογος να ακολουθεί τις αρχές της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (του 2006) ώστε οι όποιες αλλαγές γίνουν σε σχέση με τα εργασιακά να συμφωνούν με το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.
2. Ακολουθώντας την πρώτη στρατηγική που έχει υποβληθεί για τα λιμάνια η κυβέρνηση υιοθετεί μια 5ετή εθνική στρατηγική που εξασφαλίζει την σύνδεση των λιμένων με το κύριο δίκτυο των μεταφορών προσδιορίζοντας συγκεκριμένο σχέδιο με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για εφαρμογή και ένα οικονομικό σχέδιο. Η στρατηγική θα συνδέεται με τις αρχές και τις προτεραιότητες του TEN-T όπως η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποτελεσματική χρήση του Ταμείου Συνοχής και σε ευθυγράμμιση με τους κανόνες του κράτους για τις ενισχύσεις (Δεκέμβριος 2012).
3. Σε ευθυγράμμιση με τη νέα στρατηγική με τα λιμάνια και το οργανωτικό μοντέλο για τους λιμένες, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου οργανώνει μια στρατηγική ιδιωτικοποίησης μέσω παραχωρήσεων με τελικό σκοπό την καλύτερη χρήση των λιμανιών (Φεβρουάριος 2013) και θα προκηρύξει τους κατάλληλους διαγωνισμούς (Μάρτιος 2013).
4. Η κυβέρνηση θα ξαναδεί το νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τις εργασιακές σχέσεις στα λιμάνια (έως το Δεκέμβριο του 2012) και το πλαίσιο λειτουργίας των λιμένων και θα στείλει ένα σχέδιο πρότασης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Δεκέμβριος 2012). Η αναθεώρηση θα είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα και παρέχει, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των εργαζομένων στις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης και να καθορίσει ένα ανταγωνιστικό μοντέλο για τα λιμάνια και τη λειτουργία του τερματικού. Οι αλλαγές νομοθετούνται (Μάρτιος 2013).
4-5 Η κυβέρνηση εξετάζει την συμβατότητα με την κοινοτική νομοθεσία και τους κανόνες περί ανταγωνισμού και τροποποιεί τις απαραίτητες διατάξεις ειδικότερα σχετικά με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (Δεκέμβριος 2012)
Αεροπορία
– Αφότου κατατεθεί η Εθνική Πολιτική Αεροδρομίων, το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στις κατάλληλες διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αερολιμένων (Δεκέμβριος 2012),
– η κυβέρνηση θα υποβάλλει νομοθεσία για την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, που θα ενδυναμώσει τον ρυθμιστικό της ρόλο και θα εφαρμόσει τον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ της ρύθμισης και της διοίκησης από τη λειτουργία. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη βελτίωση των επιδόσεων του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού (EU 691/2010) (Δεκέμβριος 2012). Τα δημόσια αεροδρόμια που δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, θα ενοποιηθούν υπό μία δημόσια εταιρία και η διαχείρισή και λειτουργία τους θα διαχωριστούν πλήρως από την ΥΠΑ. Χρειάζεται νέα νομοθεσία. (Ιανουάριος 2013).

Σιδηρόδρομοι
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε απόσχιση της ROSCO (μονάδα συντήρησης του ΟΣΕ) και της ΓΑΙΑΟΣΕ, θα μεταφέρει την ενοικίαση των δραστηριοτήτων τροχαίου υλικού από τον Όμιλο ΟΣΕ στο δημόσιο και θα παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο επιχειρηματικό σχέδιο για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Νοέμβριος 2012).
Η κυβέρνηση βελτιώνει το νόμο τόσο ώστε τα τέλη χρέωσης για την απόκτηση άδειας ή πιστοποιητικού ασφαλείας δεν θα υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλοι οι πάροχοι θα λάβουν πιστοποιητικά ασφαλείας στη βάση δημοσιευμένων, απλών και διαφανών κανονισμών για πέντε χρόνια [Δεκέμβριος 2012].
Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιείται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα περάσει σε οντότητα που θα το εκμισθώσει υπό τις συνθήκες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μειοδοτών σχετικών διαγωνισμών (Δεκέμβριος 2012).
Η κυβέρνηση θεσπίζει ανεξάρτητη αρχή για τις επιβατικές, σιδηροδρομικές μεταφορές που θα πραγματοποιούν διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση των δρομολογίων (Ιανουάριος 2013). Τα συμβόλαια που θα συναφθούν το 2014 ή αργότερα θα έχουν γίνει με διαγωνιστικές διαδικασίες.
Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας θα ορίσει πέντε εξεταστές για μηχανοδηγούς, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ενώ θα εκδώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των μηχανοδηγών (Μάρτιος 2013). Η κυβέρνηση βελτιώνει τη νομοθεσία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, παρέχοντας το δικαίωμα σε κάθε εταιρία να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες μηχανοδηγών και εξεταστών (Απρίλιος 2013).
Τα εισιτήρια σε ΟΑΣΑ, ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυξάνονται τουλάχιστον κατά 25% (Μάρτιος 2013).
6.4 Τομέας λιανικού εμπορίου
Όσον αφορά το εμπόριο, τα επιλεγμένα μέτρα στοχεύουν στο να επιτρέψουν μια μεγαλύτερη γκάμα αγαθών να πωλείται από περισσότερους και πλέον αποτελεσματικούς εμπόρους. Τα μέτρα δεν αφορούν μόνο συγκεκριμένες ρυθμίσεις στον τομέα του εμπορίου (όπως ο έλεγχος των τιμών, των εκπτώσεων και της ετικέτας) αλλά και σε τομείς όπως οι μεταφορές και οι υπηρεσίες υγείας που άπτονται στο λιανικό εμπόριο. Συνδυασμένα, τα μέτρα στοχεύσουν στο να οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές και περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή.
Πριν την επόμενη εκταμίευση η Κυβέρνηση:

α. Καταργεί την προϋπόθεση ελάχιστου χώρου προκειμένου να επιτρέπεται η πώληση τροφίμων.

β. Επιτρέπει σε καταστήματα γενικού εμπορίου την πώληση και άλλων, πέραν από τρόφιμα, προϊόντων που υπόκεινται σε υγειονομικές προϋποθέσεις.

γ. Επιτρέπει στα σούπερ-μάρκετ την πώληση προσυσκευασμένου κρέατος, τυριού και ψαριού, απελευθερώνει την πώληση προϊόντων για βρέφη.

δ. Αποσυνδέει το ωράριο εργασίας για τους υπαλλήλους της επιχείρησης (όπως ορίζονται στον νόμο 1037/1971 και τη σχετική νομοθεσία ) από τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης.
Ρυθμίζει τον νόμο ώστε να γίνεται σαφές ότι το «σπάσιμο» της βάρδιας επιτρέπεται σε όλα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου. (Συμπεριλαμβανομένων όσων  λειτουργούν σε συνεχές ωράριο).
Επιπλέον η κυβέρνηση :
– Εφαρμόζει τους ίδιους  όρους για τη μεταφορά ευπαθών αγαθών στα φορτηγά δημόσιας χρήσης με τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης.
– Διενεργεί μελέτη σε σχέση με τους περιορισμούς που υπάρχουν στο υπαίθριο εμπόριο για λόγους κοινωνικής  πολιτικής.
– Ολοκληρώνει την αναθεώρηση της υπουργικής απόφαση Α2-3391/2009 σε σχέση με την ρύθμιση των αγορών και την παραδίδει στην υπηρεσίες της Επιτροπής, εν συμφωνία με την διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία (Οκτώβριος 2012). Η αναθεωρημένη υπουργική απόφαση τίθεται εν ισχύ ένα μήνα μετά την απάντηση των υπηρεσιών της ευρωπαϊκής επιτροπής.
– Προχωρά στην τροποποίηση του Εμπορικού Κώδικα, ακολουθώντας τις προτάσεις απλοποίησης από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού σε σχέση με τομείς όπου υπάρχει κρατική παρέμβαση στην παραγωγή διανομή και κατανάλωση προϊόντων.
6.5 Κλειστά επαγγέλματα, επαγγελματικές προϋποθέσεις και παροχή υπηρεσιών
6.5.1 Κατάργηση περιορισμών όσον αφορά την πρόσβαση και την άσκηση ρυθμισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων (κλειστά επαγγέλματα)
1.Πριν την εκταμίευση η κυβέρνηση τροποποιεί συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να απαλείψει τους περιορισμούς σε επαγγελματικές και οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο 9.2.1 του Μνημονίου.
2. Για επαγγέλματα και οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στον τομέα 9.2.2 του Μνημονίου, η κυβέρνηση μέσα στον Νοέμβριο του 2012 ετοιμάζει προσχέδια αλλαγής της νομοθεσίας, σύμφωνα με τις προτάσεις της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η αλλαγή στη νομοθεσία εφαρμόζεται από το Δεκέμβρη του 2012.
3. Τον Νοέμβριο του 2012 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης μια αναφορά στην εκτέλεση του νόμου 3919/2011. Εκεί περιλαμβάνονται:
H λίστα με όλες τις οικονομικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που ελέγχονται από το συγκεκριμένο νόμο.
1. Η λίστα με όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες που δεν έχουν εξεταστεί στο παρελθόν.
2. Για αυτές η Κυβέρνηση διασφαλίζει πως είναι σύμφωνες με το κεφάλαιο Α του νόμου 3919/2011, καθώς και με την άποψη της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
3.Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στη λειτουργία των επαγγελματικών ενώσεων επιβάλλεται νομοθετικά στην  κάθε επαγγελματική ένωση να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις ακόλουθες πληροφορίες.
i. Τον ισολογισμό κάθε επαγγελματικής ένωσης.
ii. Tις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου κάθε ένωσης.
iii. Tα ποσά των ισχυόντων τελών ανάλογα με τον τύπο κάθε υπηρεσίες που παρέχει η επαγγελματική ένωση καθώς και τα κριτήρια υπολογισμού τους.
iv. Στατιστικά και συγκεντρωτικά  στοιχεία σε σχέση με την επιβολή προστίμων και άλλων κυρώσεων, πάντα λαμβάνοντας υπόψιν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
v. Στατιστικά και συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν παράπονα ή αιτήματα από καταναλωτές και οργανώσεις καθώς και τους λόγους απόρριψης ή αποδοχής του κάθε αιτήματος ή παραπόνου.
vi. Οποιαδήποτε αλλαγή στον επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας, εφόσον χρειάζεται.
viii. Τα «ασυμβίβαστα» καθώς και κάθε περίπτωση που αφορά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίπτωση «σύγκρουσης συμφερόντων».
5. Προκειμένου να αποσυνδεθούν οι ελάχιστες αμοιβές για παροχές επαγγελματικών υπηρεσιών από την φορολόγηση και την συνεισφορά σε ασφαλιστικά ταμεία και επαγγελματικές ενώσεις.
Α. Η κυβέρνηση εκδίδει προεδρικό διάταγμα που καθορίζει ένα σύστημα  προπληρωμένων/ προκαθορισμένων ποσών για κάθε δικαστική ενέργεια ή παρουσία δικηγόρου, η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με ένα ποσό αναφοράς.
Β. Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης (η κυβέρνηση) προωθεί  την αποσύνδεση της φορολόγησης μηχανικών και δικηγόρων από τις ελάχιστες νόμιμες αμοιβές/ ποσά αναφοράς. Η μεταρρύθμιση αυτή τίθεται ένα ισχύ σαν μέρος της νέας φορολογικής νομοθεσίας από τον Ιανουάριο του 2013.
6. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα και η νομιμοποίηση  επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις οποίες παραμένουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
– Η κυβέρνηση επικαιροποιεί την μελέτη για τις ρυθμίσεις στα επαγγέλματα που έδωσε στην Επιτροπή τον Ιούλιο του 2012, προκειμένου να δικαιολογήσει την αναλογικότητα και την νομιμοποίηση του να διατηρούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες και παρόχους με συγκεκριμένες επαγγελματικά προσόντα.
– Το προσχέδιο νόμου αποστέλλεται στο κοινοβούλιο προκειμένου να τροποποιήσει άδικες ή δυσανάλογες προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριότητας από επαγγελματικές  ομάδες με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, ξεκινώντας από τα κυριότερα ρυθμισμένα επαγγέλματα. (Δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, ορκωτοί εκτιμητές, ενεργειακοί επιθεωρητές κλπ).
7. Επιπλέον μέτρα
1.Πριν την επόμενη εκταμίευση υιοθετείται νομοθεσία για:
– Κατάργηση του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων 3026/1954 που αφορά στην υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου στην σύνταξη συμβολαίων για μια σειρά νομικών πράξεων.
– Αναθεώρηση του άρθρου 41 του Κώδικα Δικηγόρων 3026/1954 προκειμένου να δίδεται  η δυνατότητα και σε άλλους επαγγελματίες του νομικού τομέα να διενεργούν έλεγχο  τίτλων  ιδιοκτησίας.
– Προσχέδιο που αφορά  την αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων (νομοθετικό διάταγμα 3026/1954) κατατίθεται στην Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2012 και τίθεται εν ισχύ τον Δεκέμβριο του 2012. Ο νέος κώδικας πρέπει μεταξύ άλλων να καταργεί την απαγόρευση της διαφήμισης, να καταργεί τα ηλικιακά όρια για την επανείσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα και να αποσαφηνίζει τη φύση των δικηγορικών αμοιβών.
–  Έως τον Ιούνιο του 2013 η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προκειμένου να μειώσει κατά 50% το κόστος μεταγραφής ιδιοκτησίας, όπως μετράται από τον αντίστοιχο δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα αποτελέσματα θα παρακολουθούνται από την έκδοση «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2014.
– Προκειμένου να επιβεβαιώσει την πρόοδο, όσον αφορά τα ρυθμισμένα επαγγέλματα, η κυβέρνηση ολοκληρώνει μελέτη που να αφορά τις 20 μεγαλύτερες επαγγελματικές κατηγορίες, η οποία θα εξετάζει το βαθμό απελευθέρωσής τους, λαμβάνοντας υπόψιν την είσοδο νέων επαγγελματιών στο χώρο καθώς και την πορεία των τιμών. (Πρώτο τρίμηνο του 2013)

6.5.2 Διευκόλυνση της αναγνώρισης επαγγελματικών προϋποθέσεων.
1. Λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες όσον αφορά τις επαγγελματικές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανόμενης τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου(μεταξύ άλλων όσον αφορά τους τίτλους σπουδών «franchise»). Συγκεκριμένα η κυβέρνηση :
2. Συνεχίζει την επικαιροποίηση όσον αφορά τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για την αναγνώριση επαγγελματικών προϋποθέσεων και τις αποστέλλει στην Επιτροπή (ανά τρίμηνο).
3. Υιοθετεί νομοθεσία που α)καταργεί την απαγόρευση της αναγνώρισης επαγγελματικών προϋποθέσεων από τίτλους σπουδών «franchise» και την απαγόρευση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας β) εξασφαλίζει πως οι κάτοχοι τίτλων σπουδών «franchise» από άλλες Χώρες- Μέλη έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με κατόχους ελληνικών τίτλων.
6.5.3 Κοινοτική Οδηγία για υπηρεσίες : Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων του «Μοναδικού σημείου επικοινωνίας» (πρόγραμμα Ερμής)
Η κυβέρνηση εξασφαλίζει:
– Πως το πρόγραμμα «Μοναδικού Σημείου Επικοινωνίας» λειτουργεί πλήρως σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία. (Τέταρτο τρίμηνο του 2012)
– Πως το πρόγραμμα «Μοναδικού Σημείου Επικοινωνίας» διακρίνει μεταξύ διαδικασιών που εφαρμόζονται από παρόχους υπηρεσιών στην Ελλάδα και σε αυτές που εφαρμόζονται σε διασυνοριακούς παρόχους. (Ειδικά για τα ρυθμισμένα επαγγέλματα). (Τελευταίο τρίμηνο του 2012).
– Πως υπάρχει ικανοποιητική επικοινωνία μεταξύ του «Μοναδικού Σημείου Επικοινωνίας» και άλλων  αρμόδιων υπηρεσιών  («υπηρεσίες μιας στάσης», επαγγελματικές ενώσεις κλπ) και ότι η υποβολή on-line αιτήσεων, όσον αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών προϋποθέσεων θα είναι πλήρως λειτουργική (τέταρτο τρίμηνο του 2012).
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής
Η κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους πληρωμών και μεγάλων έργων για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων (τέταρτο τρίμηνο 2012) ως εξής:
Το 2012 ο στόχος είναι 3,7 δις. ευρώ (2,8 ΕΤΠΑ, 0,9 ΕΚΤ,) με στόχο για το πρώτο εξάμηνο τα 1,2 δισ. ευρώ. Το 2013 τίθεται στόχος τα 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3 δισ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και  0,9 δισ. ευρώ από το ΕΚΤ, με στόχο εξαμήνου τα 1,3 δισ. ευρώ.
Αναφορικά με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι η απαραίτητη εθνική συμμετοχή παραμένει διαθέσιμη, προκειμένου να ολοκληρώσει τα εκκρεμούντα σχέδια των ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείου Συνοχής της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 και για την κάλυψη των απαιτούμενων εθνικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και μη επιλέξιμων δαπανών, υπό τους όρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να εποπτεύει σε τριμηνιαία βάση την εφαρμογή των έργων προτεραιότητας μερικά εκ των οποίων – όπως η επιθεώρηση της δημόσιας διοίκησης, το σχέδιο ELENXIS για τις φορολογικές υπηρεσίες, το κτηματολόγιο, οι υποδομές διαχείρισης στέρεων αποβλήτων, τα σιδηροδρομικά έργα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, η ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας – είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη της χώρας. Για τα έργα προτεραιότητας που καθυστερούν πρέπει να συμφωνηθεί μία καλύτερη μέθοδος εποπτείας (τέταρτο τρίμηνο 2012) προκειμένου να επιτραπεί η υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων εν χρόνων. Τα έργα προτεραιότητας πρέπει να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2015.
Η στήριξη στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία θα βρίσκεται υπό διαχείριση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στοχεύει στην ευθεία συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρας και την δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης, ειδικά για τους νέους. Ο καθορισμός των όρων για την παροχή κρατικής ενίσχυσης και την εποπτεία της θα γίνει στο τέταρτο τρίμηνο του 2012.
Θα συνταχθεί νομοθεσία και θα εφαρμοστεί άμεσα για την μείωση των προθεσμιών και την απλοποίηση των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων (πρώτο τρίμηνο 2013).
Το εργαλείο παρακολούθησης για τις απαλλοτριώσεις θα ολοκληρωθεί και θα είναι λειτουργικό, με τα δεδομένα του διαθέσιμα στο κοινό στο πρώτο τρίμηνο του 2013.
Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας απλούστευσης διαδικασιών που ξεκίνησε τον Μάιο του 2010, η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την επιτάχυνση των απορροφήσεων και των πληρωμών προς τους δικαιούχους, και την απλοποίηση της διαχείρισης και της εφαρμογής των έργων, στη βάση των θεμάτων που έθεσε η Κομισιόν και κάθε άλλων που μπορεί να τεθούν.
Ειδικότερα, η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τα «κοιμώμενα» έργα και ανενεργά συμβόλαια και θα ενημερώσει την Κομσιόν για αυτά που ακυρώνονται (Τέταρτο τρίμηνο 2012). Παράλληλες δράσεις θα επαναληφθούν περιοδικά μέχρι την λήξη της προγραμματικής περιόδου.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει μέτρα και θα ξεκινήσει να τα εφαρμόζει για την στρατηγική κατά της απάτης στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής (δεύτερο τρίμηνο 2013). Η κυβέρνηση θα θεσπίσει μία αποτελεσματική δια-υπηρεσιακή διαδικασία συμβούλευσης, που θα υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό σύστημα. Για αυτό το λόγο θα δημιουργηθεί ένα ενοποιημένο σύστημα και θα λειτουργήσει, χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή (πρώτο τρίμηνο 2013).
ΠΗΓΗ: tovima.gr