Tag Archives: Δέσμευση

Έρμαια συλλόγων και παραγόντων οι ανήλικοι αθλητές


Βελτιώσεις στην σχετική νομοθεσία ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Η ισχύουσα αθλητική νομοθεσία δεσμεύει υπέρμετρα τους ανήλικους αθλητές με τους συλλόγους στους οποίους εγγράφονται και με τον τρόπο αυτό αφήνει περιθώρια εκμετάλλευσής τους από τους παράγοντες, ενώ παράλληλα οδηγεί στην πράξη σε παραβίαση δικαιωμάτων τους, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, σε πόρισμά του προς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η ανεξάρτητη αρχή, αφού διερεύνησε σημαντικό αριθμό υποθέσεων, σχετικά με την άρνηση σωματείων (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ κ.λπ.) να συναινέσουν στην πραγματοποίηση μετεγγραφών ανήλικων αθλητών, διαπίστωσε την ανάγκη προώθησης θεσμικών αλλαγών.

Στο πόρισμα τονίζεται ότι σημαντικός αριθμός ανηλίκων βιώνουν ιδιαίτερο άγχος λόγω των πολύ αυστηρών όρων δέσμευσής τους στα αθλητικά σωματεία, στα οποία ενεγράφησαν αρχικά με ευθύνη των γονέων τους.

Εξαιτίας των όρων αυτών, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο όταν ένας αθλητής και οι γονείς του εκφράζουν την επιθυμία μετεγγραφής του σε άλλο σύλλογο, η διοίκηση του συλλόγου όπου έχει εγγραφεί αρχικά, να προβάλλει αντιρρήσεις ή μεγάλες απαιτήσεις για αυτήν. Αποτέλεσμα αυτού είναι αρκετοί ανήλικοι αθλητές να απογοητεύονται και να διακόπτουν την αθλητική τους δράση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας ως Συνήγορος του Παιδιού, διαπίστωσε ότι λόγω της ισχύουσας κατάστασης παραβιάζονται δικαιώματα κατοχυρωμένα από τη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού (Ν.2101/92), όπως το δικαίωμα των παιδιών να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους, το δικαίωμα για ελεύθερη συμμετοχή σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου (στις οποίες περιλαμβάνεται η άθληση) και η υποχρέωση όλων των διοικητικών οργάνων να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το υπέρτερο συμφέρον των ανηλίκων σε κάθε απόφαση που τους αφορά.

Η ευνοϊκή στάση της Πολιτείας έναντι των συλλόγων, χωρίς αντίστοιχη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανήλικων μελών τους, φαίνεται να δημιουργεί τους όρους ακόμη και για την εκμετάλλευση των ταλαντούχων νεαρών αθλητών από αθλητικούς παράγοντες.

Παράλληλα, προβληματίζει η απουσία κατάλληλου ελεγκτικού μηχανισμού, καθώς συνεπάγεται την ανοχή έκνομων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων ανήλικων αθλητών, ο Συνήγορος πρότεινε να εξεταστούν οι παρακάτω εκδοχές ρυθμίσεων:

– Να προσδιοριστεί ειδικά στο νόμο και να διευρυνθεί η έννοια του «σοβαρού λόγου» για την πραγματοποίηση μετεγγραφών, με την καταγραφή ενδεικτικών περιπτώσεων,

– Να γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών μορφών ένταξης ανηλίκου σε έναν αθλητικό σύλλογο (απλού δελτίου με περιορισμένη χρονική διάρκεια και δελτίου-συμβολαίου), ώστε να δίνεται η ευκαιρία στην οικογένεια του αθλητή για επανεξέταση της κατάστασης προς το συμφέρον του παιδιού,

– Να προβλεφθεί ένας πιο ευέλικτος μηχανισμός εξέτασης των σοβαρών λόγων που επιτρέπουν την πραγματοποίηση μετεγγραφών ανήλικων αθλητών, ώστε να μην απαιτείται προσφυγή του αιτουμένου στο δευτεροβάθμιο όργανο (ΑΣΕΑΔ).

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Συνήγορος υποστηρίζει ότι επιβάλλεται ο αθλητής με την ενηλικίωσή του να έχει το δικαίωμα επανεξέτασης της επιλογής που έκαναν γι’ αυτόν οι γονείς του και να μπορεί να μετεγγράφεται ελεύθερα ή να παραμένει στον αθλητικό σύλλογο της αρεσκείας του.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα, διαβίβασε όμως το πόρισμα του Συνηγόρου στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, ζητώντας τις απόψεις τους.

ΠΗΓΗ: newsbeast