Monthly Archives: Δεκέμβριος 2012

Δικαστής προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον του Μνημονίου 3


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε η πρώτη αγωγή από δικαστικό λειτουργό που ζητά να κριθεί αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το Μνημόνιο 3 (Ν. 4093/2012).

Η αγωγή αφορά στο σκέλος περί αναδρομικών μειώσεων των αποδοχών και των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών από την 1η Αυγούστου 2012. Παράλληλα, ρυθμίζει την τμηματική επιστροφή των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» που έλαβαν από την 01/08/12 μέχρι το τέλος του έτους, λόγω της αναδρομικής μείωσης των αποδοχών και των συντάξεών τους.

Ειδικότερα, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών της Θεσσαλονίκης κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει να ακυρωθεί η από 14/11/2012 απόφαση του υπουργού Οικονομικών που προβλέπει την επιστροφή «των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων» που προκύπτουν από την εφαρμογή του Μνημονίου 3.

Παράλληλα, ζητάει να ακυρωθεί και η υποπαράγραφος Γ 1 του Μνημονίου 3 που αφορά τις μισθολογικές διατάξεις των απασχολουμένων στον δημόσιο τομέα.

Ο αντεισαγγελέας υποστηρίζει ότι οι περικοπές των αποδοχών και των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών παραβιάζουν τα άρθρα 26, 87 και 88 του Συντάγματος, καθώς και το δικαίωμά τους στην περιουσία, όπως αυτό κατοχυρώνεται με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Στην έννοια της περιουσίας, όπως είναι γνωστό, περιλαμβάνονται τόσο οι αποδοχές, όσο και οι συντάξεις.

Αναλυτικότερα, ο αντεισαγγελέας επαναλαμβάνει ότι οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, πρέπει να είναι ισότιμες με τις αποδοχές των άλλων δύο λειτουργιών (νομοθετικής και εκτελεστικής) και επισημαίνει ότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι ο νομοθέτης υποχρεούται να παρέχει στο δικαστή, αφενός μεν αποδοχές, επαρκείς και ανάλογες του λειτουργήματός του, αφετέρου τις κατάλληλες συνθήκες και υποδομές, ώστε αυτός να είναι σε θέση να επιτελεί «το δικαιοδοτικό του έργο» στο υψηλό επίπεδο που επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει, καθώς η Πολιτεία αδυνατεί να προσφέρει στους δικαστές την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε «διατηρεί πρόσφορες συνθήκες ομαλής και ορθολογικής άσκησης του δικαιοδοτικού έργου», υποσημειώνει ο αντεισαγγελέας.

Για το λόγο αυτό, τονίζει ο εισαγγελικός λειτουργός, η Πολιτεία από το 1997 έχει χορηγήσει στους δικαστές ειδικά επιδόματα (αντισταθμιστικό επίδομα, πάγια αποζημίωση, κ.λπ.). Έτσι, οι αποδοχές των δικαστών μπορούν να περικοπούν μόνο εφόσον αυτό επιβάλλεται «από την ανάγκη αντιμετώπισης εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών και δημοσιονομικών συνθηκών και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, μετά από αιτιολογημένο αποκλεισμό άλλων εναλλακτικών λύσεων».

«Νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις» που εισάγουν μειώσεις στις αποδοχές των δικαστών, σε τέτοιο ύψος που ανατρέπουν το καθεστώς οικονομικής ασφάλειας που πρέπει αυτοί να απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αντίκειται ευθέως στα άρθρα 26, 87 και 88 παράγραφος 2 του Συντάγματος», υπογραμμίζει ο αντεισαγγελέας.

Όμως, παρά τις συνταγματικές επιταγές, υπογραμμίζει ο αντεισαγγελέας, πραγματοποιήθηκαν περικοπές στις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών που ανέρχονται στο 44%.

Το νέο μισθολόγιο των δικαστών συντάχθηκε κατά αντισυνταγματικό τρόπο, επισημαίνει ο αντεισαγγελέας, καθώς έχει ενταχθεί σε άσχετο νόμο που ρυθμίζει και άλλα θέματα ενώ έπρεπε να ρυθμίζεται σε ειδικό νόμο όπως προβλέπει το άρθρο 88 του Συντάγματος.

Η πεντάμηνη αναδρομικότητα στις περικοπές των αποδοχών των δικαστών παραβιάζει και την ΕΣΔΑ υπογραμμίζει ο αντεισαγγελέας, καθώς οι πλήρεις αποδοχές που έλαβαν από 1/8/2012-31/12/2012 αποτελούν ανεπίστρεπτο μέρος της περιουσίας τους.

Εξάλλου, οι μηνιαίες αποδοχές της επίμαχης περιόδου που έλαβαν οι συνάδελφοι του, αποτελεί «κτηθείσα περιουσία η οποία προστατεύεται από την ΕΣΔΑ» που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με το Ν.Δ. 53/1974. Κατά συνέπεια και η αναδρομική περικοπή των αποδοχών και των συντάξεων των δικαστών προσκρούει στην ΕΣΔΑ.

Τέλος, σημειώνει ότι με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου εξαιρέθηκαν από το ενιαίο μισθολόγιο ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), το επιστημονικό προσωπικό της ειδικής νομικής υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καλλιτεχνικό προσωπικό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΓΑ, κ.λπ.

Όμως οι εξαιρέσεις αυτές «καταδεικνύουν ολοφάνερα» ότι οι δικαστές υπέστησαν διακριτική και άνιση μεταχείριση στη μισθολογική τους κατάσταση, επωμιζόμενοι ένα υπερβολικό και αδικαιολόγητο βάρος στην περιουσία τους σε σχέση με άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Πηγή: iefimerida.gr


Πώς η πρωτοχρονιάτικη διασκέδαση προσθέτει χρόνια στη ζωή σας;


Η κλασική ευχή στην υγεία σας μπορεί να ακούγεται κλισέ αλλά είναι ουσιαστική…
αφού υπονοεί τη χαρά, την ευτυχία και φυσικά την πολυπόθητη μακροβιότητα. Ας υψώσουμε τα ποτήρια μας όλοι λοιπόν και αποχαιρετώντας το 2012, ας ευχηθούμε πολλά (μα πάρα πολλά) χρόνια ζωής.

Αν θεωρείτε ότι οι κραιπάλες των ημερών, δε θα σας επιτρέψουν να χαρείτε τη μακροζωία, που τόσο ελπίζετε να βιώσετε, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε, αφήνοντας το …animal party να βγει από μέσα σας. Σύμμαχος σε αυτό, η επιστήμη και συγκεκριμένα πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, που αφού εξέτασε για περισσότερες από 2 δεκαετίες, 298 γορίλλες, αποφάνθηκε ότι, οι πιο εξωστρεφείς και …καλοπερασάκηδες, έζησαν 3 με 4 χρόνια περισσότερα από τους πιο ντροπαλούς.

Ο λόγος, σύμφωνα με τους ερευνητές είναι ότι, τα γονίδια στο DNA, τα οποία ελέγχουν το πόσο φιλικός είναι κάποιος, ενδεχομένως βρίσκονται πολύ κοντά σε εκείνα που καθορίζουν ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα ή μία πιο ανθεκτική καρδιά. Μία άλλη εξήγηση είναι ότι, οι άνθρωποι, όπως και οι γορίλες, με την κοινωνικοποίηση, αποβάλουν κατά μία έννοια το άγχος από τον οργανισμό τους, γεγονός που συμβάλλει σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής, άρα και σε περισσότερα χρόνια ζωής.

Εάν είστε από τους ανοιχτούς τύπους, τότε μάλλον δε διατρέχετε κανέναν κίνδυνο για τα επόμενα (πολλά σύμφωνα με την έρευνα) χρόνια της ζωής σας. Αλλά και για τους ντροπαλούς υπάρχει λύση, εάν ακολουθήσετε το τρίπτυχο της επιτυχίας:

1. Διασκέδαση με… προθεσμία

Τα μεγάλα πάρτι και οι συγκεντρώσεις με τους πολλούς και συνήθως άγνωστους, καλεσμένους, σίγουρα είναι αγχωτικά, ειδικά αν δεν είστε εξωστρεφής χαρακτήρας. Αντί για αυτό λοιπόν, αποδεχτείτε μία έξοδο με φίλους, για την οποία από πριν θα έχετε ήδη δώσει μία καλή (και πιστευτή) δικαιολογία για να φύγετε, σε περίπτωση που νιώσετε εγκλωβισμένοι. Παραδόξως, η τεχνική αυτή της …διαφυγής, θα σας κάνει πιο κοινωνικούς, ειδικά αφού θα έχετε ήδη διασαφηνίσει, ότι έχετε «κάτι» να κάνετε. Εάν βέβαια, διασκεδάζετε περισσότερο από ότι θα περιμένατε, καλό θα ήταν να …ακυρώσετε τη δικαιολογία σας και να παραμείνετε.

2. Κουβέντες τετ-α-τετ

Οι εσωστρεφείς συνήθως δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε συζητήσεις 3-4 ή και περισσότερων ατόμων. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσεγγίσετε ένα άτομο, που θα θέλατε να συζητήσετε μαζί του και να αρχίσετε να …κοινωνικοποιήστε. Στα bonus μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι το γεγονός ότι, όσο πιο επικεντρωμένος είστε σε ένα θέμα συζήτησης με ένα μόνο άτομο, τόσο καλύτερη εντύπωση θα κάνετε.

3. Ξεκινήστε πρώτος

Σε συγκεντρώσεις διασκέδασης (η ακόμα και σε εργασιακές), θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει τους τύπους εκείνους των ανθρώπων, οι οποίοι «πετούν» τη μία ιδέα μετά την άλλη, κατακτώντας σα χείμαρρος και τον πιο δύσκολο ακροατή. Αυτοί είναι οι …τολμηροί της υπόθεσης. Φαντάζεστε πώς θα ήταν αν ήσασταν αυτός, που όλοι κρέμονται από τα χείλη του; Η ψυχή της παρέας, με άλλα λόγια. Δεν είναι ακατόρθωτό, αν το αποφασίσετε. Προσπαθήστε να δηλώνετε την παρουσία σας στον χώρο, έστω και συμφωνώντας με κάτι που μόλις ειπώθηκε. Η «ουδέτερη» αυτή συμμετοχή σας, σύντομα θα περάσει στην αντεπίθεση… μετατρέποντας εσάς στο κέντρο του ενδιαφέροντος.

ΠΗΓΗ: clickatlife.gr

2013: Τα πρωινά των ξενύχτηδων


Πρωινό του Ξενύχτη, Hangover Breakfast, Recovery Breakfast πείτε το όπως θέλετε, η σημασία του είναι μία: μετά την κατ’ εξοχήν γιορτινή έξοδο της πρωτοχρονιάς, το εν λόγω γεύμα αναλαμβάνει να μας «επαναφέρει» ύστερα από μια βραδιά όπου (αναπόφευκτα) το αλκοόλ και ο non stop χορός μας έχουν καταβάλλει. Παραδοσιακές λιχουδιές, χυμοί, ζεστές σούπες για να «στρώσει» το στομάχι, αυγά scrambled, bacon, δημητριακά και μαγειρευτά πιάτα είναι μερικά μόνο από τα… θαυματουργά συστατικά του.

Αν λοιπόν τιμήσατε δεόντως κάποιο από τα πρωτοχρονιάτικα πάρτι και θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τις επιδράσεις του πρωινού Hangover, ιδού μερικές διευθύνσεις «γιατροσόφια» στο κέντρο, αλλά και τα προάστια της Αθήνας.

Στο Le Trocadero Restaurant του ξενοδοχείου Metropolitan (Λεωφ. Συγγρού 385, 2109471000) το πρωινό περιλαμβάνει ένα ακόμη ποτήρι σαμπάνιας και στη συνέχεια ένα πλούσιο μπουφέ με λαχταριστά γλυκίσματα, ζεστές σούπες, κρεατικά και φυσικά το παραδοσιακό American breakfast. Τιμή πρωινού μπουφέ κατ’ άτομο: 32€. Από τις 5 μέχρι τις 11.30.

Στο κέντρο της Αθήνας, ο μπουφές του εστιατορίου «Βεργίνα» στο ξενοδοχέιο Titania (Πανεπιστημίου 52, τηλ: 210-33.26.000) θα περιλαμβάνει το κλασσικό American breakfast στην πολύ καλή τιμή των 15€ ανά άτομο. Από τις 6:30 μέχρι τις 11:00. Στο Magenta Restaurant του Fresh Hotel (Σοφοκλέους 26 & Κλεισθένους, Τηλ.: 2105248511-6) από τις 4.30 μέχρι τις 12.00 θα υπάρχει… ενισχυμένος πρωινός μπουφές με σούπες, μακαρονάδες και τα σχετικά με κόστος 25€ ανά άτομο.

Με αμερικανικό μπουφέ ξεκινά η χρονιά στο εστιατόριο «Zephyros» του Athens Ledra Marriott (Λεωφ. Συγγρού 115, 2109300000), ο οποίος όμως και εδώ ενισχύεται με «πιάτα του ξενύχτη» όπως ζυμαρικά, κρεατικά και σούπες. Ο μπουφές θα είναι ανοικτός από τις 4 μέχρι τις 11 το πρωί και θα κοστίζει 27.5€ ανά άτομο.

Το Πρωινό του Ξενύχτη θα απολαύσετε στο κομψό και μοντέρνο Cafezoe του Intercontinental (Λεωφ. Συγγρού 89-93, τηλ. 2109206000) από τις 5:30 μέχρι τις 11:00 με κόστος 34.50€ ανά άτομο, ενώ ένα ακόμα Recovery Breakfast σερβίρεται στον χώρο του «Nilaya» στο ξενοδοχείο Margi (Λητούς 11, Βουλιαγμένη, 2108929000) από τις 5:00 μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. Τιμή: 29€ ανά άτομο.

Στο ισόγειο του New Hotel στο Σύνταγμα (Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 210 3273170), το εστιατόριο New Taste αφού όλη τη χρονιά μας εντυπωσίασε με το πλούσιο brunch του, σερβίρει ένα σούπερ deluxe και πληθωρικό πρωινό με χυμούς, μαρμελάδες, γιαούρτι, pancakes με μέλι, φρουτοσαλάτες, καπνιστό σολομό, σπετζοφάι, ζεστές σούπες και πολλά ακόμα «καλούδια» από τις 5:00 το πρωί μέχρι το απόγευμα. Κόστος: 45€ ανά άτομο.

Στην κορυφή του ξενοδοχείου “Central”(Απόλλωνος 21, τηλ: 210-3234357-9) στην Πλάκα, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το πρώτο πρωινό του χρόνου με την Ακρόπολη στο φόντο. American breakfast και μπόλικα γλυκά λοιπόν, στο Thea Terrace Bar από τις 7:00 μέχρι τις 10:30 με κόστος μόλις 10€ ανά άτομο.

Εντυπωσιακό πρωινό στο roof garden του, θα σερβίρει και το εστιατόριο Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28-34, τηλ: 210 92.88.400) το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κρεατικά, γλυκά, φρούτα, μαρμελάδες, αυγά, ομελέτες, bacon, μανιτάρια, λουκάνικα και αποξηραμένα φρούτα. Από τις 6:00 μέχρι τις 11:00 το πρωί, κόστος: 30€ ανά άτομο.

Ένα κλασικό και αρκετά οικονομικό αμερικανικό πρωινό θα σερβίρεται από τις 6:30 μέχρι τις 12:00 στο εστιατόριο του λόμπι, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza(Μιχαλακοπούλου 50, 2107278000), ενισχυμένο με διάφορα ζυμαρικά και ζεστές σούπες για τα… ανήσυχα στομάχια. Κόστος 22€ ανά άτομο.

Για τους εξοδούχος της… παραλίας, το πρώτο και σούπερ οικονομικό πρωινό της χρονιάς μπορούν να απολαύσουν στο Balux Café (Λεωφ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας Γλυφάδας, Τηλ.: 2108983577) με κόστος μόλις 15€ ανά άτομο.

Φυσικά, υπάρχει πάντα και η – δοκιμασμένη – επιλογή του πατροπαράδοτου «βρώμικου». Σε κάθε περιοχή της Αθήνας, κάποια καντίνα στο πρώτο ξημέρωμα του νέου χρόνου θα ψήνει είτε εκείνα τα ζουμερά λουκάνικα, είτε κοτόπουλο πανέ, είτε χοιρινά σουβλάκια σε σάντουιτς με φουλ έξτρα σως και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Για όσους δεν θέλουν να πάνε τυφλοσούρτι στην πρώτη καντίνα που θα διακρίνουν στον ορίζοντα, σε παλαιότερο ρεπορτάζ έχουμε ξεχωρίσει μερικά από τα αγαπημένα μας «βρώμικα» για μετά το ξενύχτι.

Δείτε εδώ την λίστα μας και καταναλώστε – όχι και τόσο – υπεύθυνα.

Καλή χρονιά και απεταξάμην το… hangover!

ΠΗΓΗ:

in2life.gr

Οι μπουρμπουλήθρες της Πρωτοχρονιάς


Κλισέ ή όχι, η σαμπάνια είναι κάτι που θες να έχεις το βράδυ της αλλαγής του χρόνου.

Παρεξηγημένη λόγω της απήχησής της στους εύπορους κάθε γενιάς, δαιμονοποιημένη από πολλούς, ξενέρωτη πολλές φορές λόγω της ελαφριάς της γεύσης, αλλά τόσο μα τόσο ουσιαστική και ιδιαίτερη σε κάθε μπουκάλι που τιμάει. Η σαμπάνια είναι ένα ποτό που απευθύνεται μόνο στους λάτρεις της. Και σε εκείνους που υπηρετούν πιστά τα κλισέ της πρωτοχρονιάς.

Βλέπεις η σαμπάνια έχει συνδεθεί με μεγάλες στιγμές, με νέα ξεκινήματα, με εγκαίνεια και παγκόσμιες πρωτιές. Το εφέ μιας σαμπάνιας που ανοίγει χαραμίζοντας το μισό ποτό σε λευκές φουσκάλες είναι όχι μόνο διάσημο αλλά και δείγμα ανεμελιάς και ευπορίας. Εγώ προσωπικά προτιμώ να σέβομαι την σαμπάνια και τις ιδιαιτερότητές της όπως κάνω και με κάθε ποτό.

Γιατί και η σαμπάνια, όπως και όλα τα ποτά που καταλήγουν κάποια στιγμή σε ένα μπουκάλι, έχουν την δική τους μυσταγωγία και τις δικές τους παραδόσεις που ακολουθούν πιστά εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Η φθηνή εναλλακτική του αφρώδους οίνου

Αν δεν είσαι εξοικειωμένος με τις σαμπάνιες, δεν θα καταλάβεις καν τη διαφορά. Για την ακρίβεια υπάρχουν πολλά καταστήματα που αποκαλούν τους αφρώδεις οίνους σαμπάνιες για να νιώσει ο καταναλωτής ότι το βράδυ στο σπίτι του θα ανοίξει μια σαμπάνια και όχι ένα φθηνότερο υποκατάστατο.

Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι παρόλο που αυτά τα ποτά δεν είναι σαμπάνιες, σίγουρα αξίζουν μια θέση στο τραπέζι σου. Ένα Asti Martini δεν χάλασε ποτέ κανένα. Ή ένα Moscato D’ Asti, το οποίο είναι πολύ πιο διαδεδομένο πλέον στην χώρα μας από τόσες και τόσες σαμπάνιες.

Ένεκα της κρίσης, είναι αρκετά τίμιο μάλιστα να κάνεις μία τέτοια επιλογή από το να ξοδέψεις παραπάνω χρήματα για μία σαμπάνια. Αλλά να τα λέμε και όλα. Σαμπάνιες δεν είναι. Οπότε ας περάσουμε στο κυρίως πιάτο. Με σαμπάνιες που μπορείς να βρεις στις ελληνικές κάβες. Ο κόσμος της σαμπάνιας είναι τεράστιος. Αλλά λίγες από αυτές φτάνουν στη χώρα μας.

Μερικές σαμπάνιες για αυτή την πρωτοχρονιά

Η κλασική επιλογή της Moet που φόρεσε τα καλά της

Δεν είναι απλά ένα κοστούμι που φόρεσε η φιάλη. Είναι μία συλλεκτική ισοθερμική θήκη Μοët Diamond Suit για να απολαμβάνεις το ποτό σου παγωμένο. Η επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία διατηρεί τη φιάλη της σαμπάνιας Moët&Chandon παγωμένη μέχρι και δύο ώρες, οπότε δεν θα δυσκολευτείς να βγάλεις την σαμπάνια από την κατάψυξη και να την πάρεις μαζί σου όπου κι αν θες να σε βρει ο νέος χρόνος.

Η Mumm ντύθηκε στα κόκκινα

Dinner Jacket αποκαλεί την νέα εορταστική της συσκευασία η εταιρεία. Η φιάλη Mumm Cordon Rouge ντύνεται αποκλειστικά για τις γιορτές, εξασφαλίζοντας την ασφαλή άφιξη της φιάλης στον προορισμό της. Η διάσημη «Κόκκινη Κορδέλα» – σήμα κατατεθέν του οίκου για περίπου δύο αιώνες – διατηρεί εξέχουσα θέση μαζί με το άλλο ιστορικό σύμβολό της, τον αετό.

Dom Perignon με την υπογραφή του David Lynch

Μια συλλεκτικότατη φιαλή στην οποία έβαλε την υπογραφή του ο σκηνοθέτης David Lynch. Αφού φωτογράφισε τις φιάλες της Dom Pérignon και της Dom Pérignon Rose, ο Lynch, ως δημιουργός, τις επανεφηύρε. Αντλώντας έμπνευση από τις φωτογραφίες του, έδωσε νέο λουκ στις φιάλες για μια περιορισμένη έκδοση, που σχεδιάστηκε και υπογράφηκε από τον ίδιο τον Καλιφορνέζο σκηνοθέτη.

Η μεγάλη κυρία από την Veuve Clicquot

Οιαδήποτε φιάλη της Veuve Clicquot αποτελεί εγγύηση ποιότητας και σίγουρα θα σε ικανοποιήσει στο έπακρον. Για το σημερινό αφιέρωμα επέλεξα μία πολύ ιδιαίτερη φιάλη. Με δύο τρίτα Pinot Noir, η “La Grande Dame” ήταν και είναι ένα από τα εξαιρετικά παράγωγα της εταιρείας. Όχι ότι οι φθηνότερες σαμπάνιες της Veuve Cliquot θα σε απογοητεύσουν.

Ο Pol Roger ξέρει από σαμπάνιες

Μία σαμπάνια που έχει έρθει πολύ πρόσφατα στη χώρα μας αλλά αποτελεί ήδη επιλογή αρκετών. Το όνομα ξενίζει ενδεχομένως αλλά ο Pol Roger ξεκίνησε με ιδιαίτερη εμμονή στις Brut σαμπάνιες στα μέσα του 19ου αιώνα. Η Pol Roger είναι μία άγνωστη για τον Έλληνα σαμπάνια που ξεκίνησε πολύ γρήγορα την εμπορική επέκτασή της και αποτελεί πλέον αγαπημένο ποτό ανά την υφήλιο.

Don’t try this at home

Κλείνοντας, ήθελα να σας πω για μία μέθοδος ανοίγματος σαμπάνιας. Η μέθοδος λέγεται Sabrage. Και είναι το άνοιγμα μίας σαμπάνιας, κόβοντας τον λαιμό της με ένα ξίφος. Όχι οποιοδήποτε ξίφος. Αποτελεί ακριβό χόμπι μιας και το ξίφος είναι ακριβό και θα χρειαστείς και αρκετές φιάλες για εξάσκηση. Το ξίφος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι ειδικό για sabrage.

Εντυπωσιακή αλλά και σπάταλη η μέθοδος αυτή μιας και είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι somelier που καταφέρνουν και να την ανοίξουν σωστά και να προστατεύσουν το ποτό. Για την ακρίβεια, το να χυθεί ελάχιστη σαμπάνια κατά το άνοιγμα δεν είναι και απόλυτα κακό μιας και φεύγουν μαζί με αυτό το υγρό θραύσματα γυαλιού που εκτοξεύθηκαν κατά το κόψιμο.

Το Sabrage ξεκίνησε ως παράδοση στα χρόνια του Ναπολέοντα. Το “sabre” ήταν το ξίφος των Χουσάρων του Ναπολέοντα και η παράδοση ξεκίνησε όταν οι στρατιώτες του άνοιγαν σαμπάνιες με τα ξίφη τους γιορτάζοντας κάθε στρατιωτική επικράτηση.

Η τεχνική θέλει την φιάλη να κρατιέται σε κλίση 20 μοιρών και το ξίφος να πέφτει κάθετα στον λαιμό της φιάλης. Στο βίντεο θα δείτε δύο ερασιτέχνες να κάνουν sabrage. Άλλα επιτυχημένα, άλλα απλά δαπανηρά.

http://www.dailymotion.com/video/xv7r9y_sabrage-sabering-champagne-tour-eiffel-tower-comment-sabrer-une-bouteille-de-champagne-how-to-saber_lifestyle

Όπως είπαμε. Αφήστε την τεχνική σε κανέναν somelier.

Καλή πρωτοχρονιά

ΠΗΓΗ:

oneman.gr

 

2013: Η χρονιά του Κ. Π. Καβάφη


ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΑ Links πάνω για να μεταφερθείτε στο αντίστοιχο άρθρο των επικεφαλίδων.
Ντάνιελ Μέντελσον: Ζούμε μια καβαφική στιγμή της Ιστορίας

«Ολίγα συναλλάγματα» που αποδεικνύονται τοκοφόρα

Στη στέγη του Ικαρου

Ο ζωντανός μάρτυρας του εργαστηρίου του ποιητή

Αγαπητέ μου Καβάφη, είστε κακός ποιητής

Τα ποιήματα είναι σαν παρτιτούρες

Ο συλλέκτης των λέξεων

Το Ετος Καβάφη στον κόσμο

ΠΗΓΗ:

tovima.gr

Εισερχόμενος κομήτης υπόσχεται φαντασμαγορικό σόου


Θα είναι πιο λαμπρός από τη Σελήνη κατά το πέρασμά του

Καλλιτεχνική απεικόνιση του κομήτη ISON που αναμένεται να κάνει εντυπωσιακή είσοδο στη διαστημική μας γειτονιά

Ενας κομήτης που εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο από αστρονόμους στη Ρωσία δεν αποκλείεται να γίνει τόσο λαμπρός στα τέλη του 2013 ώστε να είναι ορατός ακόμα και στο φως της ημέρας.

Διαστημική χιονόμπαλα

Η τροχιά στην οποία κινείται η διαστημική χιονόμπαλα, επισημαίνουν οι ερευνητές, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την τροχιά του «Μεγάλου Κομήτη του 1680», ο οποίος έγινε ορατός στη διάρκεια της ημέρας και σχημάτισε μια ουρά με μήκος μεγαλύτερο από το πλάτος της Σελήνης.

Η ομοιότητα των τροχιών υποδεικνύει ότι τα δύο σώματα σχετίζονται ή ότι πρόκειται για τον ίδιο κομήτη. O νέος κομήτης, με την ονομασία Comet ISON ή C/2012 S1, εντοπίστηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου με τηλεσκόπιο του Διεθνούς Επιστημονικού Οπτικού Δικτύου (ISON) κοντά στο Κισλοβόντσκ στην περιοχή του Βόρειου Καυκάσου. Βρισκόταν τότε σε απόσταση ενός δισεκατομμυρίου χιλιομέτρων από τη Γη.

Το σόου

Ο C/2012 S1 θα αρχίσει να γίνεται ορατός με γυμνό μάτι τον Οκτώβριο του 2013, όταν θα φαίνεται να κινείται τις πρώτες πρωινές ώρες ανάμεσα στα άστρα του αστερισμού του Λέοντα.

Το μεγάλο σόου θα αρχίσει όταν ο κομήτης πλησιάσει τον Ήλιο, οπότε οι πάγοι της επιφάνειάς του θα αρχίσουν να εξαερώνονται από την ακτινοβολία και πιθανώς θα σχηματίσουν μια ουρά που εκτείνεται για χιλιάδες ή και εκατομμύρια χιλιόμετρα στο Διάστημα. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί όταν ο κομήτης φτάσει στο περιήλιο, δηλαδή στην ελάχιστη απόστασή του από τον Ήλιο, στις 28 Νοεμβρίου 2013. Υπό την επίδραση της ακραίας βαρύτητας του Ήλιου, ο C/2012 S1 θα πραγματοποιήσει μια κλειστή στροφή πίσω από το άστρο για να εμφανιστεί και πάλι στην άλλη πλευρά του.

Τι θα πάθει;

Κανείς δεν γνωρίζει αν ο κομήτης θα επιζήσει αλώβητος ή αν θα σπάσει σε κομμάτια. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει επίσης πόσο μακριά και φωτεινή θα είναι η ουρά του, αν και οι αστρονόμοι ελπίζουν σε ένα από τα πιο θεαματικά περάσματα των τελευταίων δεκαετιών.

Δεδομένου ότι οι κομήτες θεωρούνται κατάλοιπα από το σχηματισμό του Ηλιακού Συστήματος πριν από 4,5 δισ. χρόνια, οι επιστήμονες θα παρακολουθούν τον C/2012 S1 αναζητώντας στοιχεία για τη σύστασή του. Οι περισσότεροι κομήτες προέρχονται από το Νέφος του Όορτ, ένα «σύννεφο» παγωμένων, αρχαίων σωμάτων που περιφέρονται αργά σε απόσταση περίπου ενός έτους φωτός από τον Ήλιο.

Ο κομήτης C/2012 S1 όπως φωτογραφήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από τηλεσκόπιο στο Νιού Μέξικο (Πηγή: Remanzacco Observatory/Ernesto Guido, Giovanni Sostero & Nick Howes)

ΠΗΓΗ:tovima.gr

 

 

13 λόγοι για να μην ανησυχήσετε την Πρωτοχρονιά του ’13


Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι παραδοσιακά μια από τις πιο αγχωτικές νύχτες του χρόνου. Προετοιμασίες, «τρεξίματα» και διάφοροι προσωπικοί φόβοι έρχονται στην επιφάνεια, με το στρες να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο κάθε λεπτό που μας φέρνει πιο κοντά στο νέο έτος. Φέτος την Πρωτοχρονιά, καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και λάβετε υπ’ όψιν τους 13 παρακάτω λόγους, προκειμένου το 2013 να σας βρει ήρεμους και όχι στην «τσίτα».

•Απουσία σχεδίου: Μην ανησυχήσετε άμα δεν έχετε κανονίσει κάτι ιδιαίτερο για τη νύχτα της παραμονής. Παραγγείλτε, ανοίξτε μια σαμπάνια και παρακολουθήστε τηλεόραση, παρέα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Είναι απλό, όμορφο και ο κώδικας ντυσίματος είναι πιο ελαστικός.

 •Μοναξιά: Μόνο και μόνο επειδή μπορεί να είστε μόνοι για μια νύχτα δεν σημαίνει πως είστε καταδικασμένοι σε αιώνια μοναξιά. Μην δώσετε στη νύχτα της παραμονής περισσότερη σημασία απ’ ότι θα δίνατε σε οποιαδήποτε άλλη νύχτα.

 •Ξενύχτι: Δεν είναι απαραίτητο να μείνετε ξύπνιοι μέχρι την αλλαγή του χρόνου αν δεν έχετε συγκεκριμένο λόγο. Όταν ξυπνήσετε θα είναι 2013 και μπορείτε να στείλετε όλες σας τις ευχές το πρωί. Δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά.

 •Παραπανίσια κιλά: Σταματήστε να το σκέφτεστε. Όλοι λίγο ή πολύ φάγαμε το κάτι παραπάνω στις γιορτές. Πετάξτε μακριά την σκέψη αυτή, απολαύστε τις γιορτές και ύστερα ξεκινήστε πάλι έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

 •Απουσία συντρόφου: Απλά σκεφτείτε ότι είναι καλύτερο να μην έχετε κάποιον να φιλήσετε τα μεσάνυχτα της παραμονής, από το να φιλήσετε το λάθος άτομο.

 •Λεφτά: Μην ξοδέψετε παραπάνω από αυτά που μπορείτε να διαθέσετε σε μια μόνο νύχτα, η οποία θα διαρκέσει μοναχά λίγες ώρες. Κρατήστε τα λεφτά σας και φροντίστε να τα επενδύσετε σωστά το νέο χρόνο.

 •Σαμπάνια: Κανείς δεν σας υποχρεώνει να πιείτε σαμπάνια. Είναι απλά μια παράδοση και οι παραδόσεις υπάρχουν για να σπάνε. Διαλέξτε ένα ποτό που να σας αρέσει πραγματικά.

 •Μηνύματα / Τηλεφωνήματα: Μην πανικοβληθείτε με τα ευχετήρια μηνύματα και τηλεφωνήματα που «πρέπει» να κάνετε με την αλλαγή του χρόνου. Μπορείτε απλά να πείτε «ευτυχισμένο το νέο έτος» στους φίλους σας όταν τους δείτε. Δεν θα αλλάξει κάτι.

 •Ενδυμασία: Το επίσημο ντύσιμο είναι απλά για να κρατηθούν οι τύποι. Φορέστε ό,τι σας αρέσει και σας ταιριάζει πραγματικά. Μπορεί και να γλυτώσετε λεφτά εφόσον δεν έχετε κάποιο «καλό» ρούχο.

 •Φωτογραφίες: Μην τρελαθείτε να «απαθανατίσετε» τη χαρά σας και να την μοιραστείτε στο facebook, twitter και instagram. Θα είναι καλύτερο και για εσάς και για τους γύρω σας να είστε απλά παρών εκεί και να περάσετε καλά.

 •Υπευθυνότητα: Δεν είστε υπεύθυνοι για να περάσουν καλά οι υπόλοιποι. Σταματήστε να ανησυχείτε για το ποιους θα καλέσετε μαζί σας και ποιους όχι. Απλά κοιτάξτε να περάσετε εσείς καλά και όλα τα άλλα θα έρθουν.

 •Αντίστροφη μέτρηση: Άμα δεν σας αρέσει, απλά μην το κάνετε. Γίνεται κάθε χρόνο και θα γίνεται κάθε χρόνο. Άμα κάνετε κάτι άλλο εκείνη την στιγμή, δεν χρειάζεται να το διακόψετε για να δείτε «10, 9, 8..» στην τηλεόραση.

 •Απουσία χαράς: Άμα δεν περάσετε καλά την αλλαγή του χρόνου, δεν χρειάζεται να τα βάψετε «μαύρα». Το 2013 -όπως κάθε χρόνος- έχει άλλες 364 ημέρες. Αποκλείεται να είναι όλες άσχημες.

ΠΗΓΗ:

koolnews.gr

 

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ, ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ!!!!


Let’s Dance!! 🙂 🙂 🙂

ΣΗΜΕΡΑ ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΜΟΝΟ ΕΥΤΥΧΕΙΣ!!!


Ό,τι πάρεις κερασμένα… χωρίς απόδειξη από τις 12 Γενάρη

«Δεν πληρώνω αν δεν πάρω απόδειξη» από τις 12 Ιανουαρίου το μέτρο που τίθεται σε εφαρμογή για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Το μέτρο «δεν πληρώνω αν δεν πάρω απόδειξη» τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιανουαρίου, με το υπουργείο Οικονομικών να εκτιμά ότι θα συμβάλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Η αγορανομική διάταξη προβλέπει οι καταναλωτές θα μπορούν να μην πληρώνουν το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν εάν δεν πάρουν απόδειξη λιανικής.

Οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να αναρτούν σε εμφανές σημείο του καταστήματος πινακίδα στα ελληνικά και τα αγγλικά που θα αναγράφει ότι «Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)», ενώ το ίδιο κείμενο θα αναγράφεται και στους τιμοκαταλόγους καταστημάτων εστίασης και αναψυχής.

Στην περίπτωση μη ενημέρωσης των καταναλωτών με τον παραπάνω τρόπο, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ, εκτός των άλλων κυρώσεων.

Αν οι ίδιοι δεν εκδίδουν παραστατικά, τα ελεγκτικά όργανα θα είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιούν τις παραβάσεις στη Διεύθυνση Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις, καθώς συνιστά φορολογική παράβαση.

Τα άρθρα της αγορανομικής διάταξης

«Άρθρο 1

Μη έκδοση νομίμων παραστατικών – Δικαιώματα καταναλωτή

1. Κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)».

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν σε εμφανές σημείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου, με κεφαλαία γράμματα, ιδίου μεγέθους με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες, την ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και εφόσον ο

τιμοκατάλογος τηρείται και στην αγγλική γλώσσα και την ένδειξη: «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)». Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, με την ως άνω ένδειξη να αναγράφεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με κεφαλαία γράμματα, ίδιου μεγέθους με τη γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών.

Άρθρο 3

Κυρώσεις

1. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον δεν αναρτάται η προβλεπόμενη πινακίδα ή δεν περιλαμβάνεται η απαιτούμενη ένδειξη στον τιμοκατάλογο οι παραβάτες τιμωρούνται, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946,επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο 1.000 Ευρώ.

2. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1, εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση του νόμιμου παραστατικού στοιχείου, εφαρμόζεται το άρθρου 47 του ν.2065/1992 σύμφωνα με το οποίο τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις παραβάσεις στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας, εξαιρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1, τιμωρούνται και διώκονται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 όπως ισχύει. Ειδικά για τους παραβάτες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας ,πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946 όπως ισχύει, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 Ευρώ.»

ΠΗΓΗ:

news247.gr

 

ΟΙ PHOTO ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!!!


Τα μουσικά VIDEO CLIPS της ημέρας!!!


«Happy New Year 2013» – Video Sequence.avi

DJ Devious – 538 Yearmix 2012 (538 Dance Smash Hits Of The Year) [Full]

ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!


Τις καλύτερες ευχές μας για το Καινούργιο Έτος 2013…!!!!

 

 

2012 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 22,000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 5 Film Festivals

Click here to see the complete report.

Τα Χριστούγεννα του 1893


Πώς βίωσαν οι πολίτες τις γιορτές μετά τη «στάση πληρωμών» και τη χιονοστιβάδα φτώχειας και πείνας.
Τέτοιες μέρες είναι κανόνας ν’ αναζητούνται παλιές χριστουγεννιάτικες ιστορίες Τα παλιά είναι συνήθως… πάντα καλύτερα Χριστούγεννα! Ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές. Οσο πιο μακριά βρίσκονται από το παρόν, τόσο παραδεισιακές διαστάσεις παίρνουν! Σαν να υπήρχαν χρόνια που δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, νικούσε η αγάπη και βασίλευε παντού η ειρήνη!
Σ’ αντίθεση με την τάση επιστροφής τις μέρες μας στους… παλιούς, καλούς καιρούς, ας γυρίσουμε πίσω στον Δεκέμβριο του 1893. Τη χρονιά, τον μήνα και τις γιορτές, που σημαδεύει το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν».
Τυπικά, η χρεοκοπία εξαγγέλθηκε την πρώτη Δεκεμβρίου (13 με το νέο ημερολόγιο) με την κατάθεση νομοσχεδίου. Μέσα σε 10 ημέρες, αυτό και άλλα 2 νομοσχέδια είχαν γίνει νόμοι του κράτους (9-10 Δεκεμβρίου). Στις 28 Δεκεμβρίου κατατέθηκε και ο πρώτος προϋπολογισμός της χρεοκοπίας, που θα ψηφισθεί, όμως, μετά 3 μήνες.
Ειπωμένη ή όχι από τον Τρικούπη, στις εισηγητικές ομιλίες του για το πρώτο νομοσχέδιο ή τον προϋπολογισμό, μ’ αυτές ακριβώς τις λέξεις, η εμβληματική νεοελληνική φράση σήμαινε επισήμως τον «προσωρινό διακανονισμό του χρέους» – αυτός ήταν ο τίτλος του νόμου (ΒΡ-ΣΤ/93). Στην πράξη συνεπαγόταν την άμεση αναστολή καταβολής των χρεολυσίων στους διεθνείς δανειστές του Δημοσίου και τη δραστική περικοπή (κατά 70%) των τόκων στους κατόχους ελληνικών ομολογιών.
Διαμαρτυρίες
Οσα διαδραματίστηκαν τότε έχουν γίνει τελευταία πολύ γνωστά, αλλά ας θυμηθούμε μερικά ακόμη για ν’ αποτυπωθεί καλύτερα ο χαρακτηρισμός «γιορτές φτώχειας». Ξέσπασε θύελλα διαμαρτυριών κατά του Τρικούπη σε Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο, που αξίωσαν την επιβολή διεθνούς ελέγχου στις εισπράξεις του Δημοσίου. Αλλά και στην Ελλάδα από την αντιπολίτευση.
Αυτό που συνήθως δεν αναφέρεται με σαφήνεια είναι ότι ο Τρικούπης δεν τράπηκε σε φυγή. Εμεινε στην κυβέρνηση μετά τη χρεοκοπία και προσπάθησε να πετύχει τον «διακανονισμό». Οι προσπάθειες δεν είχαν αποτελέσματα. Οπως άλλωστε και των διαδόχων του. Θα χρειαστεί ένας πόλεμος για να υποταγεί η Ελλάδα στις απαιτήσεις των δανειστών και να επιβληθεί ο Διεθνής Οικονομικός Ελεγχος (1898).
Πώς όμως βίωνε τη χρεοκοπία η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Οδηγός μας ο αντιτρικουπικός Τύπος, καθώς οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες αποφεύγουν τις περιγραφές. Παρά το γεγονός ότι οι δημοσιογραφικοί κανόνες της εποχής επιτάσσουν αναλυτικά ρεπορτάζ για την κίνηση στην εορταστική αγορά και τις τιμές των ειδών πλατιάς κατανάλωσης. Σε μια μάλιστα απ’ αυτές ο ρεπόρτερ της παρακάμπτει τον σχετικό σκόπελο μ’ ευφάνταστο τρόπο: «-Πώς πήγε εφέτος η δουλειά; ρωτά τον κρεοπώλη.
-Καλά, δόξα τω Θεώ! Ο κόσμος λεπτά δεν έχει λένε και λεπτά ξοδεύει. Μυστήριον…».
Ο αντικυβερνητικός Τύπος εκπέμπει με διαφορετικούς τρόπους, σ’ άλλο μήκος κύματος:
-«Πάντες (στην αγορά) με κεκλιμένας τας κεφαλάς και την κατήφειαν εις το πρόσωπο εζωγραφισμένην… Η εξοικονόμησις του άρτου είνε το μόνον μέλημα πάντων των οικογενειαρχών…».
-«Πανταχού ερείπια. Αι εορταί προκαλούσαι συγκρίσεις θλιβεράς παρουσιάζωσι την κατάστασιν του τόπου υπό πάσαν αυτής αλγεινότητα. Και πονούσιν οι πολλοί και σκέπτονται και ζητούσι το αίτιον της δυσπραγίας…
Παρά τις συνηθισμένες αντιπολιτευτικές υπερβολές η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Στα σατιρικά κείμενα χρησιμοποιούνται πολύ σκληρότερες εκφράσεις: «Ευθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε το φαγητό σας/ κι αν άλλο τι δεν έχετε να φάτε τ’ απ’ αυτό σας». Ενώ ένα άλλο μπροστά στις γενικές περικοπές σαρκάζει: «Απεφασίσθη υπό της Κυβερνήσεως να ψαλιδισθή και η σημαία μας…».
Εκείνα τα «Χριστούγεννα ήτο πένθιμα δια την κοινωνίαν». Κατά γενική ομολογία, τα έκανε δυσβάσταχτα ο «εξευτελισμός» της χώρας στα μάτια των Ευρωπαίων από το «κανόνι» της χρεοκοπίας.
Ολοι, όμως, προσβλέπανε σε καλύτερο μέλλον. Υπήρχε κάποια αισιοδοξία…
Πλήθη φτωχών και ζητιάνων
Ιδού ένα σταχυολόγημα από «σκέψεις που υπαγορεύουν τα Χριστούγεννα εις τους εκ των Ορθοδόξων ελευθέρους Ελληνας, τους οποίους κατέστησε πτωχούς και εξηυτελισμένους η εν τη Πολιτεία επικράτησις ανθρώπων αναξίων»: «Δεν ήρκεσε εις την Ελλάδα το ότι εκ των πραγμάτων απεδείχθη μη έχουσα τας δυνάμεις ν’ ανταποκριθή εις τας επιπολαίους, τας αλογίστως αναληφθείσας υποχρεώσεις ως Κράτους. Ηθέλησεν εις την απόδειξιν της οικονομικής αδυναμίας της να προσθέση την απόδειξιν της ηθικής αναξιότητος…».
«Δεν είναι τοιούτος ο λαός της και το αποδεικνύει η Ιστορία του ολόκληρος και δη η των τελευταίων ετών… Υπεβλήθη στερήσεις και θυσίας, όπως επαρκέση εις πάσας τας υποχρεώσεις προς τους δανειστάς του…».
«Πλήθος άπειρον επαιτών. Μη φαινόμενον εις τον πολύν κόσμον, πλήθος στερούμενον του άρτου και γυμνητεύον ανεφάνη. Δεν είχομεν φαντασθή ποτέ τας Αθήνας περικλειούσας τοσαύτην δυστυχίαν, ουδέ τόσον αριθμόν πτωχών…». Ο μόνος πλούτος, έγραφε μελαγχολικά χρονογράφος των ημερών, «ο διαχυθείς εις τας Αθήνας ήτο ο πλουσιοπαρόχως λούσας αυτάς ήλιος και ο μόνος κυκλοφορήσας χρυσός αι ακτίναι αυτού. Το μόνον το οποίον δεν φοβούμεθα μη χάσωμεν…».
Δεν ήταν απολύτως ακριβής. Αφενός μεν επειδή στα σαλόνια των ημερών έρρεε πλούτος. Αφετέρου ακολούθησαν καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Μαζί με τα νερά ερχόταν κι ο νέος χρόνος «όστις βρίσκει την Ελλάδα σε κακό και μαύρο χάλι/και τα άμοιρα παιδιά της πάντα γυμνά και πεινασμένα/κι απ’ όλη την Ευρώπη τα πτωχά αδικημένα…/κι είμεθα μικροί μεγάλοι διά το φρενοκομείον/κι η πατρίς η καϋμένη εις τους Φράγκους πωλημένη…».
(Τ’ αποσπάσματα προέρχονται από τις εφημερίδες ΑΣΤΥ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ΠΡΩΪΑ, ΡΩΜΗΟΣ, ΝΕΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, ΚΑΙΡΟΙ και ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ)
«ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣΩΜΕΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ»
Οι επιπτώσεις της χρεοκοπίας, εκτός των άλλων, ωθούσαν και σε σκέψεις για να γίνουν τα παθήματα του παρόντος μαθήματα για το μέλλον. «Ολαι αι περιουσίαι, όλα τα κεφάλαια, όλαι οι πρόσοδοι, όλα της εργασίας τα ανταλλάγματα εμειώθησαν», σημειώνουν οικονομολόγοι και οικονομολογούντες. Αλλοι αποδίδουν την ευθύνη στις τράπεζες και στους «χρυσοκάνθαρους», στους «Φράγκους» (ξένους) πιστωτές, στην κυβερνητική αβουλία. «Εν τη ειρήνη της οικογενειακής εστίας, ας μελετήσωμεν επί των παθημάτων», προτρέπουν πολλοί…
ΒΑΘΙΕΣ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σε καιρούς γενικευμένης φτώχειας και ανυπαρξίας δομών κοινωνικής πρόνοιας η αλληλεγγύη βρίσκεται διαχρονικά στην ημερήσια διάταξη. Το φαινόμενο έχει βαθιές ελληνικές ρίζες. Εκκληση κάνουν εφημερίδες όπως και πολλοί φορείς στα φιλάνθρωπα αισθήματα των εχόντων: «Εάν εις άλλους χρόνους απόλυτος παρίστατο η ανάγκη της συνδρομής των δυναμένων υπέρ των ενδεών, το έτος τούτο η ανάγκη αύτη παρίσταται επιτακτικωτέρα…». Οι εκκλήσεις δεν μένουν χωρίς αντίκρισμα.

ΠΗΓΗ:

astrosparalio.gr

O μύθος του Nick the Greek


Οι γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, φέρνουν στο προσκήνιο το τζόγο, ο οποίος όχι μόνο έχει την τιμητική του, αλλά από πολλούς θεωρείται και «καλή τύχη» για το νέο έτος. Τη στιγμή όμως που για κάποιους αποτελεί μια ευχάριστη συνήθεια, για κάποιους άλλους υπήρξε τρόπος ζωής. Ο λόγος για τον Nick the Greek, τον γνωστότερο επαγγελματία παίκτη τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο και μεγαλύτερο τζογαδόρο στην Αμερική, o oποίος απεβίωσε Χριστούγεννα του 1966.

Nick «The Greek» Dandolos

Ενας άνθρωπος που έγινε μύθος στη φαντασία των ρομαντικών ανθρώπων αλλά κι
έμεινε στην ιστορία ως ο μεγαλύτερος τζογαδόρος της Αμερικής

Γνωστός από τα αστρονομικά ποσά που κέρδισε κατά καιρούς στα καζίνο του
Las Vegas ο «Βασιλιάς των τζογαδόρων» έμεινε στην ιστορία ως ο πιο τίμιος
χαρτοπαίκτης όλων των εποχών

Επαιζε όχι για τα κέρδη αλλά για τη συγκίνηση του παιχνιδιού ενώ συνήθιζε
να λέει «η τύχη είναι μια γυναίκα κι αυτή η γυναίκα είναι ο έρωτας της ζωής μου»

Από όσους κατάφεραν να γίνουν γνωστοί στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών και
των «ναών της τύχης» ο Νικόλαος Ανδρέας Δάνδολος ήταν ο πιο γνωστός και
σεβαστός με τη φήμη του «βασιλιά του τζόγου» να τον ακολουθεί παντού.

Ο Nick the Greek, όπως τον αποκαλούσαν ήταν όντως ο βασιλιάς του τζόγου
καθώς κανείς σε όλο τον κόσμο στην ανθρώπινη ιστορία να κερδίσει ή να
χάσει περισσότερα χρήματα θέτοντας σε δοκιμασία όλες τις γνωστές θεωρίες
περί εργασίας κι εύκολου πλουτισμού.

Λέγεται πως κατά τη διάρκεια της ζωής του κέρδισε κι έχασε πάνω από 2
δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό τουλάχιστο είναι το επίσημο ποσό που πέρασε
από τα χέρια του κατά την αγορά κι εξαργύρωση των μαρκών στα ταμεία των
λεσχών και καζίνο.

Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης και αποφοίτησε από το Ελληνικό Ευαγγελικό
Κολέγιο της Σμύρνης. Ο Νίκος Ανδρέα Δάνδολος ήταν γιος έμπορου και
βαφτιστήρι ενός εφοπλιστή. Οταν έγινε 18 ο νονός του τον έστειλε στην
Αμερική δίνοντάς του ένα χαρτζιλίκι 150 δολαρίων την εβδομάδα.

Στο Σικάγο γνωρίστηκε κι ερωτεύτηκε με μια κοπέλα αλλά έπειτα από το
χωρισμό τους μετακόμισε στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εκεί γνωρίστηκε με ένα
διάσημο αναβάτη στις ιπποδρομίες, τον Phil Musgrave. Βοηθούμενος από τις
συμβουλές του Musgrave και καθοδηγούμενος από την έμφυτη ικανότητά του να
κάνει λεφτά από το τίποτε ο Νίκος κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια
σε έξι μήνες στοιχηματίζοντας σε κούρσες αλόγων.

Επειτα από αυτό ο Νίκος γύρισε στο Σικάγο κι έχασε όλο το ποσό παίζοντας
χαρτιά και ζάρια, παιχνίδια τα οποία μέχρι στιγμής του ήταν άγνωστα. Αυτό
όμως δε τον εμπόδισαν να αποφασίσει ποιο θα ήταν το επάγγελμά του για τα
επόμενα χρόνια.

Αρχισε να μελετά αυτά τα τυχερά παιχνίδια και σε μερικά χρόνια έγινε τόσο
διάσημος σαν ανεξάρτητος τζογαδόρος που όλα τα καζίνο της περιοχής του
ζητούσαν να δουλέψει γι αυτούς. Συνήθως απαντούσε αρνητικά αλλά δε μπόρεσε
να αποφύγει το να γίνεται το θέαμα της βραδιάς σε κάθε καζίνο που
επισκεπτόταν μιας και δε σταματούσε ποτέ να στοιχηματίζει – ακόμη κι όταν
έχανε 100.000 δολάρια σε ένα και μόνο ποντάρισμα.

Οπως ήταν φυσικό έναν τέτοιον ανυπέρβλητο τζογαδόρο, με πτυχίο φιλοσοφίας
και πάθος για τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα τον ακολουθούσαν πάντα τα
κουτσομπολιά και οι φήμες. Είναι ευρύτατα διαδεδομένες ιστορίες όπως για
το οικοδομικό τετράγωνο που κέρδισε όταν προκάλεσε τον αντίπαλο να ρίξουν
χαρτιά για 550.000 δολάρια ή τότε που έπαιζε συνεχώς για 10 ημέρες και
νύχτες χωρίς ύπνο.

Το καλοκαίρι του 1949, κι ενώ η πορεία του συνεχιζόταν, ο Νίκος πλησίασε
τον Benny Binion με το ασυνήθιστο για τα δεδομένα της εποχής αίτημα να του
κλείσει αναμέτρηση με τον καλύτερο μέχρι τότε παίκτη πόκερ, ένα παιχνίδι
που θα χαρακτηριζόταν ως «Μαραθώνιος πόκερ». Ο Binion συμφώνησε να
οργανώσει την αναμέτρηση μεταξύ του Νίκου και του μυθικού Johnny Moss με
τον όρο πως το παιχνίδι θα παιζόταν δημοσίως.

Κατά τη διάρκεια του ιδιότυπου αυτού Μαραθώνιου που διήρκεσε πέντε μήνες
με διαλείμματα μόνο για ύπνο, οι δύο αντίπαλοι έπαιξαν κάθε παραλλαγή του
πόκερ που υπήρχε. Στο τέλος ο Moss κέρδισε το χαρακτηρισμένο ως
«Μεγαλύτερο παιχνίδι της πόλης» κι ένα ποσό που έφτανε τα 2 εκατομμύρια
δολάρια. Οταν ο Νίκος έχασε και την τελευταία του δεκάρα, σηκώθηκε αργά
από την καρέκλα του, κινήθηκε αθόρυβα και είπε τη διάσημη φράση: «κύριε
Moss, θα πρέπει να σε αφήσω να φύγεις». Επειτα κατευθύνθηκε στον επάνω
όροφο όπου κι έπεσε για ύπνο…

Στα τέλη της ζωής του, όταν πλέον είχε μείνει απένταρος συνήθιζε να παίζει
μικρές παρτίδες πόκερ κάπου στη Νότια Καλιφόρνια. Οταν ρωτήθηκε πως ενώ
πριν λίγα χρόνια πόνταρε εκατομμύρια δολάρια και τώρα παίζει για μάρκες
των 5 δολαρίων απαντούσε πως «έτσι είν’ η ζωή».

Είχε δημιουργήσει ένα μυστήριο γύρω από το πρόσωπό του καθώς ποτέ δεν
αποκάλυπτε τα μυστικά του σε κανένα ενώ συνήθιζε να αφήνει μεγάλο
φιλοδώρημα στους δικούς του κρουπιέρηδες. Σε πείσμα όλων όσων
αμφισβητούσαν την προέλευση των χρημάτων του αποκαλούσε τον εαυτό του
«ανεξάρτητο τζογαδόρο», απέφευγε τις ακριβές χαρτοπαικτικές λέσχες και τα
κλειστά κλαμπ των γραβατοφορεμένων «επαγγελματιών» του είδους.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού συνήθιζε να παραμένει ανέκφραστος χωρίς να
αλλάζει την όψη του προσώπου του ή τη χροιά της φωνής του. Ηταν ψηλός,
ευαίσθητος, με αέρα επαγγελματία, ανθρωπιστικά ένστικτα, μερικές φορές
καυστικός στα σχόλιά του αλλά πάντα με ταλέντο κι ετοιμότητα στην
αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Του άρεσε να χρησιμοποιεί σοφές φράσεις για να περιγράψει κάτι που ήθελε
να πει όπως στην περίπτωση της δόξας: «Στο επάγγελμά μου η δόξα συνήθως
ακολουθείτε από μία πρόταση που περιλαμβάνει τη λέξη φυλακή».

Παρ’ όλα αυτά η δόξα ήταν μόνιμος σύντροφός του σε όλη του τη ζωή. Υπήρχαν
καιροί όπου στο Las Vegas ερχόταν χιλιάδες επισκέπτες όχι για τα
αστραφτερά κτίρια και τα φαντασμαγορικά shows αλλά γιατί τους τράβηξε εκεί
η φήμη του Nick the Greek. Οι ιστορίες σχετικά με το Nick the Greek
αγγίζουν τα όρια του μύθου και οι παλαιότεροι δυσκολεύονται να διηγηθούν
κάποια ιστορία από τις εποχές εκείνες χωρίς να αναφέρουν το όνομά του.

Απ’ όλες όμως τις ιστορίες σχετικά με το Nick the Greek η πιο ενδιαφέρουσα
είναι αυτή με τη μάχη που έδωσε στο Mount Sinai Hospital του Los Angeles
για τη ζωή του. Ποτέ δεν είχε παλέψει σκληρότερα και ποτέ δεν είχε πάρει
μεγαλύτερο ρίσκο.

Ηταν ευγενικός, με φινέτσα κι αρχοντιά και σε κέρδιζε αμέσως με τους
τρόπους του. Δεν ήταν τυπικός στα ραντεβού, μπορεί να είχατε συνάντηση και
να εμφανιζόταν μετά δύο μήνες απολογούμενος γιατί δεν ήρθε. Αυτό που έκανε
εντύπωση στους περισσότερους ήταν πως δεν έπαιζε τζόγο μόνο μέσα στις
αίθουσες τυχερών παιχνιδιών αλλά παντού και πάντοτε στη ζωή του.

Σε κάποια βραδινή έξοδό του συνοδευόταν από το μεγάλο φυσικό Albert
Einstein. Ο Nick παρ’ όλο που ήθελε όλοι στον κύκλο του να δείξουν επίπεδο
και να συμπεριφερθούν στο μορφωμένο φίλο του με σεβασμό γνώριζε πως οι
άνθρωποι τους οποίους συνήθιζε να συναναστρέφεται δε γνώριζαν τίποτε από
επιστήμες. Ετσι, για να αποφύγει κάποιο τυχόν μπέρδεμα αποφάσισε να τους
συστήσει τον Einstein ως «ο μικρός Al από το Princeton» (ο Einstein ήταν
τότε μέλος του Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών στο πανεπιστήμιο αυτό). Τελικά
ο Einstein το διασκέδασε τόσο που το άλλο πρωί δυσκολευόταν να φύγει για
το σπίτι του…

Πολλές είναι οι ιστορίες που διηγούνται ή διηγήθηκαν όσοι τον έζησαν από
κοντά. Ιστορίες που από τη μία τον φέρουν να μπαίνει στο παιχνίδι με
20.000 δολάρια και να φεύγει έπειτα από 7 ώρες με 550.000 δολάρια αλλά και
ιστορίες που τον θέλουν να χάνει 1,6 εκατομμύρια δολάρια σε μια μόνο
βραδιά.

Προς το τέλος της ζωής του ο Νίκος ήταν απένταρος και βαριά άρρωστος στο
Los Angeles. Οταν πέθανε ορισμένοι ονομαστοί φίλοι του συναντήθηκαν και
φρόντισαν έτσι ώστε να έχει μια κηδεία που του αρμόζει – χρυσό φέρετρο,
χρυσά τα πάντα για ένα πραγματικά μεγάλο μύθο του Las Vegas…

ΠΗΓΗ:

dyndns.org

Η καθαριότητα μάς κάνει πιο… ανήθικους


θα μπορούσε κάποιος να θυμηθεί τον Πόντιο Πιλάτο που έπλυνε τα χέρια του

Όταν κάποιος είναι αλλά και αισθάνεται καθαρός, τότε δεν έχει ηθικά διλλήματα και είναι λιγότερο αυστηρός σχετικά με τις πράξεις των άλλων. Έτσι, για παράδειγμα, εάν κάποιος σαπουνίσει τα χέρια συχνά, οι ανήθικες και απαράδεκτες δραστηριότητες γύρω του είναι πιο αποδεκτές και λογικές από ό,τι αν δεν είχαν πλυθεί.

Η έρευνα, μεταξύ άλλων, δείχνει ότι άλλοι παράγοντες, πέρα από της ορθολογικής κρίσης, όπως η διαίσθηση, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη του καθενός μας για το τι είναι σωστό και τι λάθος.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της έρευνας Σιμόν Σναλ, του βρετανικού πανεπιστημίου του Πλύμουθ, «όταν κρίνουμε κάποιον ή κάτι, πιστεύουμε ότι κάνουμε μια συνειδητή ορθολογική κρίση, όμως η έρευνα δείχνει πως υποσυνείδητα επηρεαζόμαστε για τις κρίσεις μας από το πόσο καθαροί ή αγνοί νιώθουμε».

Όπως επεσήμανε, για παράδειγμα, αν ένας ένορκος δικαστηρίου ή ένας ψηφοφόρος έχουν πλύνει καλά τα χέρια τους, η κρίση τους θα είναι λιγότερο αυστηρή είτε για τον κατηγορούμενο είτε για τον υποψήφιο πολιτικό. Όπως είπε η Σναλ, «κάποιος μπορεί να παραβλέψει ευκολότερα το ατόπημα ενός πολιτικού, αν πριν ψηφίσει, έχει κάνει μια πράξη καθαρισμού και νιώθει καθαρός».

Η έρευνα αφορούσε δύο πειράματα με εθελοντές, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, όταν πριν είχαν πλύνει καλά τα χέρια τους με σαπούνι και μετά παρακολούθησαν μια «απεχθή» ταινία, με σκηνές σοκαριστικές από ηθική πλευρά, οι κρίσεις τους ήσαν πολύ πιο επιεικείς σε σχέση με όσους πριν δεν είχαν πλυθεί.

Όπως παρατηρεί, με το γνωστό βρετανικό χιούμορ, ο «Εκόνομιστ» σε σχετικό δημοσίευμα, η έρευνα δείχνει ότι η καθαριότητα καταντά να σχετίζεται με την αθεϊα και το σαπούνισμα να φέρνει μεν την εξωτερική καθαριότητα, αλλά να αμβλύνει την ηθική καθαρότητα.

Η σύνδεση φυσικής καθαριότητας και τελετουργικού ψυχικού εξαγνισμού συναντάται σε πολλές θρησκείες του κόσμου, με το σκεπτικό ότι η πρώτη βοηθά τη δεύτερη. Όμως η έρευνα της Σναλ μάλλον δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση, αφού η φυσική καθαριότητα φαίνεται να παράγει μια πιο «χαλαρή» στάση στα θέματα της ηθικής. Και ίσως, κατά τον «Εκόνομιστ», θα μπορούσε κάποιος να θυμηθεί τον Πόντιο Πιλάτο που έπλυνε τα χέρια του πριν σταυρώσει τον Χριστό.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Psychological Science».

ΠΗΓΗ:

tampouloukia.gr

25 ερωτήσεις για να γνωρίσετε γρήγορα και σε βάθος τον υποψήφιο σύντροφο σας


Ο Arthur Aron,  καθηγητής ψυχολογίας σε πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, διερευνάει το πώς οι άνθρωποι δημιουργούν ρομαντικές σχέσεις. Έχει καταλήξει σε ένα έξυπνο τρόπο ώστε άνδρες και γυναίκες που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ πριν, να νιώσουν κοντά ο ένας στον άλλο. Δεδομένου ότι έχει μόλις μια ώρα για να δημιουργήσει τα επίπεδα οικειότητας που συνήθως χρειάζονται εβδομάδες, μήνες ή χρόνια για να δημιουργηθούν, προσπάθησε να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία μέσα από ένα σετ ερωτήσεων. Το κάθε άτομο από το ζευγάρι διαβάζει μια ερώτηση δυνατά και στη συνέχεια απαντούν και οι δύο πριν προχωρήσουν στην επόμενη ερώτηση. Παρακάτω είναι 25 από αυτές τις ερωτήσεις.
_______
1.  Εφόσον μπορούσατε να δειπνήσετε με οποιοδήποτε αποφασίσετε, ποιον θα επιλέγατε;
2.  Θα θέλατε να γίνετε διάσημος; Με οποιοδήποτε τρόπο;
3.  Προβάρετε κάποιος φορές αυτά που πρόκειται να πείτε, πριν κάνετε μια τηλεφωνική κλήση; Γιατί;
4.  Πως θα ήταν μια «τέλεια» μέρα για εσάς;
5.  Πότε τραγουδήσατε τελευταία για τον εαυτό σας; Για κάποιον άλλο;
6. Αν μπορούσατε να ζήσετε μέχρι την ηλικία των 90 ετών και είχατε την επιλογή να διατηρήσετε είτε το μυαλό είτε το σώμα ενός τριαντάχρονου για τα τελευταία 60 χρόνια της ζωής σας, τι θα επιλέγατε;
7. Αναφέρετε τρία πράγματα που θα θέλατε να έχετε κοινά με τον σύντροφο σας.
8. Τι είναι αυτό στην ζωή σας για το οποίο νιώθετε ευγνώμων;
9. Αν μπορούσατε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω και ν” αλλάξετε κάτι στον τρόπο της ανατροφής σας, τι θα ήταν αυτό;
10. Αν μπορούσατε να ξυπνήσετε αύριο έχοντας αποκτήσει οποιαδήποτε χαρακτηριστικό ή ικανότητα, ποιο θα θέλατε  να είναι αυτό;
11. Αν υπήρχε μια κρυστάλλινη σφαίρα που μπορούσε να σας πει την αλήθεια για τον εαυτό σας, τη ζωή σας, το μέλλον, ή οτιδήποτε άλλο, τι θα θέλατε να μάθετε;
12. Υπάρχει κάτι που ονειρεύεστε να κάνετε; Γιατί δεν το κάνετε;
13. Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής σας;
14. Τι εκτιμάτε περισσότερο σε μια φιλία;
15. Ποια είναι η πιο πολύτιμη ανάμνηση σας;
16. Ποια είναι η πιο δυσάρεστη ανάμνηση σας;
17. Τι σημαίνει φιλία για εσάς;
18. Τι σημασία έχουν στη ζωή σας η αγάπη και η στοργή;
19. Πόσο δεμένη και ζεστή είναι η οικογένειά σας; Αισθάνεστε ότι η παιδική ηλικία σας ήταν πιο ευτυχισμένη από ό, τι για τους περισσότερους άλλους ανθρώπους;
20. Συμπληρώστε τη φράση: «Μακάρι να είχα κάποιον με τον οποίο θα μπορούσα να μοιραστώ …»
21. Εάν επρόκειτο να γίνετε στενός φίλος με τον σύντροφό σας, αναφέρετε τι θα ήταν σημαντικό για αυτόν να γνωρίζει.
22. Τι είναι πολύ σοβαρό, για να αστειευόμαστε για αυτό;
23. Μοιραστείτε  μια ντροπιαστική στιγμή της ζωή σας.
24. Πότε κλάψα τε τελευταία φορά μπροστά σε άλλους; Μόνος σας;
25. Το σπίτι σας, με όλα τα υπάρχοντα σας, πιάνει φωτιά. Αφού διασώζετε όλους τους αγαπημένους και τα κατοικίδια ζώα σας, έχετε το χρόνο να κάνετε μια ακόμα προσπάθεια για να σώσετε ένα πράγμα. Τι θα ήταν αυτό; Γιατί;
ΠΗΓΗ:

Φόρο στον Αγιο Βασίλη!


Δύσκολοι καιροί για Αγιους Βασίληδες. Όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου θα πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των παιδιών σε δώρα και παιχνίδια, αλλά και στην Ουκρανία, όπου θα κληθούν να περάσουν μια βόλτα από την… εφορία της περιοχής τους και να καταθέσουν φόρο εισοδήματος! Η κυβέρνηση της Ουκρανίας με επίσημη ανακοίνωσή της κάλεσε όσους καλλιτέχνες φορούν τη στολή του αγίου και περιδιαβαίνουν τους δρόμους κυρίως στο Κίεβο να μην ξεχάσουν να δηλώσουν τα χρήματα που βγάζουν από τους περαστικούς και προειδοποίησε για ελέγχους και για τσουχτερά πρόστιμα!
Ντιντ Μορόζ σημαίνει «Παγωμένος Γέρος» στα ουκρανικά, πλην όμως στις σλαβικές χώρες παίζει το ρόλο του Αγίου Βασίλη όπως τον γνωρίζουμε εμείς. Ενας γέρος με εντυπωσιακή γενειάδα, συνήθως κόκκινα φανταχτερά ρούχα (αν και μπορεί να ντυθεί και με αμφίεση άλλου χρώματος) και δίπλα του την βοηθό του, τη Σνεγκουρότσκα (σημαίνει «Κόρη του Χιονιού»), πάνω σε ένα έλκηθρο που το σέρνουν τρεις τάρανδοι, να δίνει χαρά και δώρα στα παιδιά. Η παράδοση της Ουκρανίας απαιτεί ο γονιός να αγοράζει ο ίδιος το δώρο του παιδιού, αλλά να συνεννοείται από πριν με τον Ντιντ Μορόζ της γειτονιάς του και την κατάλληλη στιγμή να βγαίνει μια βόλτα και να συναντά… τυχαία τον Παγωμένο Γέρο, ο οποίος παραδίδει το δώρο στα χέρια του παιδιού. Με το αζημίωτο, βέβαια, αφού για τον κόπο του ο γονιός του δίνει ένα ποσό, ανάλογα με την οικονομική του επιφάνεια.
Επειδή, όμως, το έθιμο είναι πολύ διαδεδομένο, η οικονομική υπηρεσία της Ουκρανίας διαπίστωσε ότι η μέση αμοιβή ενός Ντιντ Μορόζ στους δρόμους του Κιέβου μπορεί να φτάσει και τα 3.000 χρίβνια (περίπου 400 δολάρια) την ώρα τις… κρίσιμες ημέρες των Χριστουγέννων! Ποσά ασύλληπτα για την χώρα που μαστίζεται για χρόνια από οικονομική κρίση και ήδη έχει να καλύψει τρύπα ύψους 9 δις ευρώ σε διεθνείς δανειστές. Η συμβολή των Ντιντ Μορόζ στη φορολογία της χώρας θεωρείται απολύτως απαραίτητη…

ΠΗΓΗ:

flowmagazine.gr

«Κουτσομπόληδες» το 50% των ελλήνων χρηστών του facebook


Δεν το λέμε εμείς. Το καταγράφει έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όπως προκύπτει λοιπόν από την ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου- ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το κουτσομπολιό στο γραφείο ή το σπίτι αποτελεί βασικό συνδεσιακό θέλγητρο για τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης –και εδώ μάλλον οφείλει να επανεξεταστεί η συνήθης απενοχοποιητική επιχειρηματολογία πολλών, βάσει της οποίας, «δεν ανεβάζω στο προφίλ, άνοιξα το λογαριασμό μονάχα για να κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο facebook, στο οποίο η διείσδυση στον πληθυσμό των χρηστών ίντερνετ στην Ελλάδα φτάνει πλέον το 77%, ο ένας στους δύο κατόχους λογαριασμού δηλώνει ότι είναι συχνά παθητικός χρήστης του μέσου, αφού η βασική ενέργεια που ακολουθεί, με ποσοστό 50%, είναι το «like», δηλαδή η δήλωση πως του αρέσει κάτι που είπε ή που «ανέβασε» ένας φίλος του. Πάντως, ενώ το 1/3 των χρηστών δηλώνει ότι το «σερφάρισμα» στο facebook είναι χάσιμο χρόνου, εξακολουθεί να επισκέπτεται συχνά το λογαριασμό του.

Σήμερα, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 3,9 εκατ. λογαριασμοί facebook στην Ελλάδα. Όμως, το 56% των χρηστών δηλώνει ότι απλώς παρακολουθεί τις εξελίξεις για τους φίλους του, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Μόλις το 11% ανανεώνει το προφίλ του συχνά, ενώ μόνο το 8% «ανεβάζει» φωτογραφίες ή βίντεο.

Επίσης, το 46% δηλώνει ότι έχει αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ειδήσεων που λαμβάνει στο facebook, ενώ το 40% θεωρεί πως παραβιάζεται η προσωπική του ζωή. Την ίδια στιγμή, ένας στους επτά θεωρεί ότι το facebook τον απομακρύνει από τους πραγματικούς του φίλους.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι ο μέσος χρήστης έχει περίπου 280 εγγεγραμμένους φίλους στο facebook εκ των οποίων στην πραγματική ζωή γνωρίζει μόνο το 60%.

Σε ανοδική τάση βρίσκεται και το twitter, οι Έλληνες χρήστες του οποίου ξεπερνούν πλέον τις 210.000, αριθμός βέβαια συγκριτικά ισχνός, εάν αναλογιστεί κανείς τη διεθνή απήχηση του δικτύου.

FOR FUN: Αστείες «φρέσκες» ατάκες .


Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους Λαβρέντες…
@@
Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα στο ηλιακό μας σύστημα που η εκκλησία παρεμβαίνει για το πότε θα είναι ανοιχτα τα καταστήματα. Για μια ακόμα φορά είμαστε πολύ μπροστά…
@@
-Διαβάζω ρε φίλε, για να μπορώ μεθαύριο να βγάλω λεφτά. -Μπράβο! Τι διαβάζεις; -Κάνω μία επανάληψη τα κάλαντα…
@@
Θα μπορούσαν να τους κλείσουν σε ένα σπίτι (ή ψυχιατρική κλινική) και να ψηφίζουμε με sms ποιος είναι ο επόμενος για αποχώρηση: Το σπίτι των Ανεξέλ…
@@
Το ότι στην πολυκατοικία δεν υπάρχει ούτε σταγόνα πετρελαίου θέρμανσης είναι η απόδειξη ότι δεν υπάρχει Θεός. Αν υπήρχε θα μας λίτρονε…
@@
Προτιμάτε Ευρωπαϊκά προϊόντα. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς που μας ταΐζουν…
@@
Ποια γλώσσα του σώματος…Εδώ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε όταν μιλάμε…..
@@
Για καθε δύο κοιλιακούς που κάνω, με επιβραβευω
…με ένα μελομακαρονο…
Μου δίνω κίνητρο…
@@
Ένα παιδικό μου παράπονο είναι πως η μάνα μου ποτέ δεν μου είπε:”έλα ένα ακόμα σουβλάκι, η δύναμή σου”..Όλο για φακές και σπανακόρυζα μου έλεγε…
@@
Χτες δεν τηλεφωνήθηκα καθόλου με τη μάνα μου. Σήμερα με πήρε κλαίγοντας να με ρωτήσει που έχω μπλέξει…
@@
Οδοντίατρος συνελήφθη γιατί δεν έδινε αποδείξεις.
Κουφάλα…
@@
Τελικά ο Κοσκωτάς ήταν (συγκριτικά με τούτους εδώ) πρόσκοπος ή απλά δεν πρόκανε να μεγαλουργήσει;
@@
Εχω τις μαύρες μου απόψε. η μια από νιγηρία, η άλλη από κένυα…
@@
Λογαριασμό 2000 € έκανε η Ναταλία Γερμανού στα Jumbo.
Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα όμως αν ψώνισε για το βαφτιστήρι ή για το αγόρι της….
@@
Αν νιώθεις ότι όλοι σε έχουν γραμμένο, πήγαινε στο Πλαίσιο. 15 καλημέρες ανά 3 μέτρα….
@@
Αυτό το αστείο που ο διακόπτης για το κοινόχρηστο φως στο διάδρομο της πολυκατοικίας είναι δίπλα στο ξένο κουδούνι,πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει….
@@
Και εκεί που νομίζεις πως τερμάτισε η γελοιότητα στον γραφικό “εμφύλιο” των ΑΝΕΛ συνειδητοποιείς με τρόμο πως ακόμη δεν έχει πάρει θέση ο Χαϊκάλης…
@@
Εδω ο κοσμος καιγεται…εμεις γιατι ξυλιαζουμε???
ΠΗΓΗ: